Sökning: "hitta"

Visar resultat 21 - 25 av 5766 uppsatser innehållade ordet hitta.

 1. 21. Det undermedvetna spelet : Beteende och rörelsemönster i spelande

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för teknik och estetik; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för teknik och estetik

  Författare :Jacob Maran; Johan Wennberg; [2018]
  Nyckelord :movement; behaviour; experience; immersion; reaction; rörelse; beteende; upplevelse; inlevelse; immersion; reaktion;

  Sammanfattning : Syftet vi hade med detta arbete har varit att introducera personer till element och scenarios där vi med hjälp av olika medel analyserat de rörelsebaserade val aktörerna gör. Sedan applicerades analysmaterial för att hitta mönster i hur folk reagerar, då kroppsligt för att mäta hur deras undermedvetna reagerar även om spelaren inte uppfattar det som så. LÄS MER

 2. 22. Hur utvärderas faunapassager? - En litteraturstudie om säkra passager för djur över vägar och hur de utvärderas

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Miljövetenskaplig utbildning

  Författare :Sara Schrödl; [2018]
  Nyckelord :vägar; habitatfragmentering; barriäreffekt; isolering; viltolyckor; djurpassage; faunapassage; wildlife crossing; utvärdera; användning; förflyttning; beteende; genflöde; genvariation; Population Viability analysis; kamera; spåranalys; telemetri; Passive Integrated Transponder; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : Habitat fragmentation is a common problem in relation with road infrastructure which leads to mortality, isolation of animal populations, and has a negative effect on biodiversity. Animal crossings have been implemented in many countries and are a useful tool to mitigate these problems but they are expensive to build. LÄS MER

 3. 23. En litteraturstudie om de senaste behandlingsalternativen för keratoconus.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för medicin och optometri (MEO)

  Författare :Ahmed Hattini; [2018]
  Nyckelord :Keratoconus; behandling; icke kirurgisk; kirurgisk; protokoll;

  Sammanfattning : Syfte: Att hitta de senaste behandlingsmodaliteterna som finns tillgängliga för behandling av keratoconus genom att genomföra en litteraturstudie. Metod: En enkel sökfråga för keratoconusbehandling gjordes i databasen av National Library of Medicine Website (pubmed.gov). Olika filter användes för att få resultat inom de senaste 5 åren. LÄS MER

 4. 24. Modeling time-varying loading docks

  Master-uppsats, KTH/Optimeringslära och systemteori

  Författare :Carl Flogvall; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : In this paper several Markov models have been created for simulating queues at loading docks with discrete time Markov chains and a optimization algorithm in regard to server capacity has been presented. The queuing systems have been modeled with exponential and Erlang-2 distributed service rate. LÄS MER

 5. 25. Problemskapande beteende i skolan : En litteraturstudie som synliggör strategier och metoder för bemötandet av elever med problemskapande beteende

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Emma Järvenpää; Maria Lagnebratt; [2018]
  Nyckelord :problemskapande beteende; lågaffektivt bemötande; systemteori; specialpedagogik; elevbemötande;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att undersöka metoder och strategier att tillämpa i bemötandet och hanteringen av elever med problemskapande beteende. Vi ville främst titta på metoder och åtgärder utifrån de specialpedagogiska perspektiv som presenteras i kursen specialpedagogik på 5 hp vid Uppsala universitet. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet hitta.

Din email-adress: