Sökning: "hjälpmedel"

Visar resultat 1 - 5 av 2304 uppsatser innehållade ordet hjälpmedel.

 1. 1. Sjuksköterskans upplevelse av att stödja närstående till patienter med svår KOL – en kvalitativ intervju-studie

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Kajsa Barret; Rebecca Lönnroth; [2017-06-30]
  Nyckelord :Kronisk obstruktiv lungsjukdom; sjuksköterskans roll; kommunikation; närståendestöd; familjevård; Pulmonary Disease; Chronic Obstructive; Nurse´s Role; Caregiver support; Family care; Professional- Family relation and Communication;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sjuksköterskans interaktion med patient och närstående har stor betydelse för omvårdnad. Närstående till patienter med svår KOL tar stort fysiskt och psykiskt ansvar i hemmet och är i behov av stöd från vården. LÄS MER

 2. 2. ARBETSTERAPEUTENS PROFESSIONELLA RESONEMANG INOM RÄTTSPSYKIATRIN

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Robert Andersson; Torrestedt Christopher; [2017-06-09]
  Nyckelord :Forensic Occupational Therapy;

  Sammanfattning : BakgrundI det arbetsterapeutiska arbetet inom rättspsykiatrin fokuseras arbetet på att utföra arbetsterapeutiska interventioner för att förbereda patienten att återgå till samhället utanför rättspsykiatrin. Kunskapsläget kring denna praxis är i Sverige bristfällig. LÄS MER

 3. 3. Bildterapi som behandlingsform mot depressiva symtom

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Anton Bergemalm; Tim Brogren; [2017-02-13]
  Nyckelord :Bildterapi; depression; omvårdnad; sjuksköterska;

  Sammanfattning : WHO beräknar att depression år 2020 kommer att vara det näst vanligaste funktionshindradetillståndet efter hjärt- och kärlsjukdomar. Syftet med denna studie var att undersökaeffekterna av bildterapi för patienter med depressiva besvär, med utgång i terapeuters ochpatienters erfarenheter kring terapiformen. LÄS MER

 4. 4. Upplevelser av missfall och dess påverkan på en efterföljande graviditet

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Sandra Edin; Elin Grönesjö; [2017-02-13]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund: En av fem gravida kvinnor drabbas av missfall, oftast innan gravidvecka 13.Kromosomavvikelser eller missbildningar i livmodern är faktorer som kan leda till missfall.Blandade känslor upplevs efter ett missfall varav sorg är en tydlig reaktion på kvinnanskänslor. LÄS MER

 5. 5. Utvecklingen av hållbarhetsredovisning i svenska byggföretag -En innehållsanalys mellan 2005-2015 för Peab, NCC och Skanska

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Joakim Ask; André Lundberg; [2017-01-19]
  Nyckelord :Hållbarhet; Hållbarhetsrapportering; Intressentteorin; Legitimitetsteorin; Global Reporting initiative; FN Global Compact; Lag om hållbarhetsrapportering; CSR.;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Hållbar utveckling är ett ämne som växt stor uppmärksamhet i samhället de senaste åren. Kraven på att företagen ska bidra till ett hållbart samhälle har även det ökat. Riktlinjer och ramverk har växt fram som ett hjälpmedel för att svara mot den pågående utvecklingen. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet hjälpmedel.

Din email-adress: