Sökning: "hjärtsvikt"

Visar resultat 1 - 5 av 201 uppsatser innehållade ordet hjärtsvikt.

 1. 1. Palliativ vård i hemmet för patienter med hjärtsvikt : ett patientperspektiv

  Magister-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Eva-Lena Breman; Kristine Persson; [2017]
  Nyckelord :heart failure; palliative care; caring; experience and patient; Hjärtsvikt; palliativ vård; omsorg; erfarenhet och patientstöd;

  Sammanfattning : Bakgrund Hjärtsvikt är en vanlig diagnos som inte går att bota utan endast symtomlindra och dessa patienter är ofta i behov av hemsjukvård i slutet av livet. För patienter med hjärtsvikt kan livskvalitén ökas genom att vårdas och få stöd i hemmet av distriktssköterskan. LÄS MER

 2. 2. Omvårdnad för patienter med hjärtsvikt Sjuksköterskans evidensbaserade omvårdnad

  M1-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper; Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Nathalie Sandström; Hanna Lunå; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Information till patienter med hjärtsvikt

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Patrycja Iwaszczenko; [2017]
  Nyckelord :patient education; nursing; heart failure; patientinformation; omvårdnad; hjärtsvikt;

  Sammanfattning : Bakgrund:Hjärtsvikt är en sjukdom som blir vanligare vid stigande ålder och cirka 250 000 svenskar är drabbade (Hjärt-lungfonden, 2016). Patienter ska enligt Patientlagen (SFS 2014:821; SFS 1982:763) få information om sitt hälsotillstånd, vilka former av undersökningar, vilken vård som kan användas, förväntade behandlingsförlopp, riskerna och eftervård. LÄS MER

 4. 4. Upplevelser av att leva med hjärtsvikt : En litteraturöversikt

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Martin Bäckman; Daniel Källman; [2017]
  Nyckelord :experiences; heart failure; person-centred care; hjärtsvikt; personcentrerad omvårdad; upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Hjärtsvikt är ett vanligt förekommande sjukdomstillstånd och diagnosen återfinns hos en kvarts miljon människor i Sverige. Behandlingen främjas av en personcentrerad omvårdnad med delaktighet och följsamhet hos den drabbade personen. Detta bygger på att sjuksköterskan ökar sin förståelse för personens unika situation. LÄS MER

 5. 5. Omvårdnadsbehov och omvårdnadsåtgärder vid hjärtsvikt i palliativt skede

  Magister-uppsats, Karlstads universitet; Karlstads universitet

  Författare :Camilla Gustavsson; Catharina Nilsson; [2017]
  Nyckelord :Heart failure; caring; interventions; palliative care; hospice; end of life care.; Hjärtsvikt; omvårdnad; interventioner; hospice; palliativ vård; vård i livets slutskede.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Hjärtsvikt är en allvarlig sjukdom med hög mortalitet och förr eller senare uppstår behov av palliativ vård.  Syftet med studien var att beskriva omvårdnadsbehov samt omvårdnadsåtgärder vid hjärtsvikt i palliativt skede. Metod: Den metod som användes var systematisk litteraturstudie. Nio artiklar inkluderades. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet hjärtsvikt.

Din email-adress: