Sökning: "hjärtsvikt"

Visar resultat 1 - 5 av 223 uppsatser innehållade ordet hjärtsvikt.

 1. 1. Patienters vardagliga upplevelse av att leva med kronisk hjärtsvikt : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Eric Carlsson; Kristoffer Falstad; [2017]
  Nyckelord :Adjustments; complex condition; NYHA I-IV; person-centered-care.; Anpassningar; komplext tillstånd; NYHA I-IV; personcentrerad omvårdnad.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Hjärtsvikt är vanligt förekommande, ca 26 miljoner i världen och 250 000 i Sverige lever med diagnosen. Hjärtsvikt är ett komplext tillstånd med påverkan på många olika delar av livet. Behandlingen för hjärtsvikt är även detta komplext och att se individens situation är viktigt för framgångsrik behandling. LÄS MER

 2. 2. Att beskriva anhörigas behov av information när en närstående diagnostiserats med hjärtsvikt : En systematisk litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Josefin Albertsson; Linnéa Hoffer Holmgren; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund: Hjärtsvikt är idag en vanlig folksjukdom i hela världen. Inom sjukvården ligger fokus ofta på den som diagnostiserats med sjukdomen. När någon fått diagnosen hjärtsvikt påverkas även de anhöriga. Information efterfrågades av anhöriga för att de skulle kunna stödja och hjälpa sin närstående. LÄS MER

 3. 3. Vilka negativa effekter uppkommer av NSAID-användning hos patienter som är drabbade av hjärtsvikt? : - En jämförelse mellan de 6 mest använda receptbelagda NSAID i Sverige

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Farmakologi

  Författare :Emina Curic; [2017]
  Nyckelord :Antiinflammatoriska läkemedel; NSAID; hjärtsvikt;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Palliativ vård i hemmet för patienter med hjärtsvikt : ett patientperspektiv

  Magister-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Eva-Lena Breman; Kristine Persson; [2017]
  Nyckelord :heart failure; palliative care; caring; experience and patient; Hjärtsvikt; palliativ vård; omsorg; erfarenhet och patientstöd;

  Sammanfattning : Bakgrund Hjärtsvikt är en vanlig diagnos som inte går att bota utan endast symtomlindra och dessa patienter är ofta i behov av hemsjukvård i slutet av livet. För patienter med hjärtsvikt kan livskvalitén ökas genom att vårdas och få stöd i hemmet av distriktssköterskan. LÄS MER

 5. 5. Omvårdnad för patienter med hjärtsvikt Sjuksköterskans evidensbaserade omvårdnad

  M1-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper; Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Nathalie Sandström; Hanna Lunå; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet hjärtsvikt.

Din email-adress: