Sökning: "hjärtsvikt"

Visar resultat 1 - 5 av 197 uppsatser innehållade ordet hjärtsvikt.

 1. 1. Upplevelser av att leva med hjärtsvikt : En litteraturöversikt

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Martin Bäckman; Daniel Källman; [2017]
  Nyckelord :experiences; heart failure; person-centred care; hjärtsvikt; personcentrerad omvårdad; upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Hjärtsvikt är ett vanligt förekommande sjukdomstillstånd och diagnosen återfinns hos en kvarts miljon människor i Sverige. Behandlingen främjas av en personcentrerad omvårdnad med delaktighet och följsamhet hos den drabbade personen. Detta bygger på att sjuksköterskan ökar sin förståelse för personens unika situation. LÄS MER

 2. 2. Omvårdnadsbehov och omvårdnadsåtgärder vid hjärtsvikt i palliativt skede

  Magister-uppsats, Karlstads universitet; Karlstads universitet

  Författare :Camilla Gustavsson; Catharina Nilsson; [2017]
  Nyckelord :Heart failure; caring; interventions; palliative care; hospice; end of life care.; Hjärtsvikt; omvårdnad; interventioner; hospice; palliativ vård; vård i livets slutskede.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Hjärtsvikt är en allvarlig sjukdom med hög mortalitet och förr eller senare uppstår behov av palliativ vård.  Syftet med studien var att beskriva omvårdnadsbehov samt omvårdnadsåtgärder vid hjärtsvikt i palliativt skede. Metod: Den metod som användes var systematisk litteraturstudie. Nio artiklar inkluderades. LÄS MER

 3. 3. Hjärtsvikt i livets slutskede

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Johanna Metsäranta; Maria Strandberg; [2017]
  Nyckelord :End of life; advanced heart failure; experiences; wellbeing; Livets slutskede; svår hjärtsvikt; upplevelser; välbefinnande;

  Sammanfattning : Bakgrund: Hjärtsvikt är en kronisk sjukdom som ökar med stigande ålder över hela världen. Personer med hjärtsvikt har en hög symtombörda och det leder till begränsningar såväl psykiskt som fysiskt och socialt. Syfte: Att beskriva upplevelser i livets slutskede hos personer som lever med svår hjärtsvikt. LÄS MER

 4. 4. Att leva med ett sviktande hjärta : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Johanna Larsson; Merja Svanberg; [2017]
  Nyckelord :Experiences; heart failure; literature review; sense of coherence; well-being; Hjärtsvikt; känsla av sammanhang; litteraturöversikt; upplevelser; välbefinnande;

  Sammanfattning : Bakgrund: Kronisk hjärtsvikt drabbar främst den äldre (≥65 år) befolkningen och påverkar hela personens livssituation. Tidigare forskning påvisar att personer med hjärtsvikt upplevde bristande information och kommunikation från vården. LÄS MER

 5. 5. Patienters upplevelser av att leva med hjärtsvikt : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Omvårdnad; Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Johan Camsund; Sara Corrigox; [2017]
  Nyckelord :Experience; Heart failure; literary review; patient perspective; qualitative; quality of life.; Hjärtsvikt; kvalitativ; livskvalitet; litteraturöversikt; patientperspektiv; upplevelser.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Hjärtsvikt kan vara ett påfrestande tillstånd och är vanligt bland denäldre befolkningen. Behandlingen består utöver medicinska åtgärder till stor del avegenvård för den drabbade. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet hjärtsvikt.

Din email-adress: