Sökning: "hjärtsvikt"

Visar resultat 1 - 5 av 246 uppsatser innehållade ordet hjärtsvikt.

 1. 1. När hjärtat sviktar - patienters erfarenheter av egenvård : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Elin Hjelmstam; Victoria Lindberg; Therese Evenholm; [2018]
  Nyckelord :Heart failure; self-care; literature review; experiences; nursing; Hjärtsvikt; egenvård; litteraturöversikt; erfarenheter; omvårdnad;

  Sammanfattning : Bakgrund: De som lever med hjärtsvikt är en stor patientgrupp i Sverige. Tidigare forskning påvisar att egenvård är viktigt vid en kronisk sjukdom. Sjuksköterskans roll är att utbilda och informera patienter om egenvårdsåtgärder. LÄS MER

 2. 2. Har Q10 någon effekt på smärtan vid statininducerad myopati/myalgi?

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Helena Jansson; [2018]
  Nyckelord :coenzym Q10; statin myopati;

  Sammanfattning : Sammanfattning Bakgrund:Koenzym Q10 (Q10) syntetiseras i kroppen och återfinns med de högsta koncentrationerna i hjärta, lever och immunförsvarets celler. Det har en viktig roll när det agerar transportör av elektroner i andningskedjan. LÄS MER

 3. 3. Följsamhet av egenvård hos patienter med hjärtsvikt : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Hanna Brobeck; Pernilla Isaksson; [2018]
  Nyckelord :hjärtsvikt; egenvård; erfarenhet; information; barriärer; patient;

  Sammanfattning : Hjärtsvikt är en kronisk sjukdom cirka 250 000 personer i Sverige lider idag av hjärtsvikt. Behandlingen kräver mycket av den enskilde individen i form av både kunskap om symtom, intag av läkemedel samt förmåga till egenvårdsåtgärder. LÄS MER

 4. 4. Att belysa faktorer som påverkar sömnen hos patienter med hjärtsvikt

  M1-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Anes Burnic; [2018]
  Nyckelord :hjärtsvikt;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Händelser av betydelse för övergång till palliativ vård för patienter med hjärtsvikt : En intervjustudie med Critical Incident Technique

  Magister-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Poonam Chavda; Agneta Ingvarsson; [2018]
  Nyckelord :Breakpoint; qualitative study; person-centered care; transition; Brytpunkt; kvalitativ studie; personcentrerad vård; transition;

  Sammanfattning : Sammanfattning Bakgrund: I Sverige har cirka 200 000 personer hjärtsvikt. Sjukdomen kan vara kronisk, komplex och innebär en livslång behandling. Det är en allvarlig sjukdom där cirka 50 % med svår hjärtsvikt dör inom ett år. Det finns inga klara riktlinjer när transition till palliativ vård för patienter med hjärtsvikt sker. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet hjärtsvikt.

Din email-adress: