Sökning: "hjärtsvikt"

Visar resultat 1 - 5 av 239 uppsatser innehållade ordet hjärtsvikt.

 1. 1. När hjärtat sviktar - patienters erfarenheter av egenvård : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Elin Hjelmstam; Victoria Lindberg; Therese Evenholm; [2018]
  Nyckelord :Heart failure; self-care; literature review; experiences; nursing; Hjärtsvikt; egenvård; litteraturöversikt; erfarenheter; omvårdnad;

  Sammanfattning : Bakgrund: De som lever med hjärtsvikt är en stor patientgrupp i Sverige. Tidigare forskning påvisar att egenvård är viktigt vid en kronisk sjukdom. Sjuksköterskans roll är att utbilda och informera patienter om egenvårdsåtgärder. LÄS MER

 2. 2. Följsamhet av egenvård hos patienter med hjärtsvikt : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Hanna Brobeck; Pernilla Isaksson; [2018]
  Nyckelord :hjärtsvikt; egenvård; erfarenhet; information; barriärer; patient;

  Sammanfattning : Hjärtsvikt är en kronisk sjukdom cirka 250 000 personer i Sverige lider idag av hjärtsvikt. Behandlingen kräver mycket av den enskilde individen i form av både kunskap om symtom, intag av läkemedel samt förmåga till egenvårdsåtgärder. LÄS MER

 3. 3. Att belysa faktorer som påverkar sömnen hos patienter med hjärtsvikt

  M1-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Anes Burnic; [2018]
  Nyckelord :hjärtsvikt;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Händelser av betydelse för övergång till palliativ vård för patienter med hjärtsvikt : En intervjustudie med Critical Incident Technique

  Magister-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Poonam Chavda; Agneta Ingvarsson; [2018]
  Nyckelord :Breakpoint; qualitative study; person-centered care; transition; Brytpunkt; kvalitativ studie; personcentrerad vård; transition;

  Sammanfattning : Sammanfattning Bakgrund: I Sverige har cirka 200 000 personer hjärtsvikt. Sjukdomen kan vara kronisk, komplex och innebär en livslång behandling. Det är en allvarlig sjukdom där cirka 50 % med svår hjärtsvikt dör inom ett år. Det finns inga klara riktlinjer när transition till palliativ vård för patienter med hjärtsvikt sker. LÄS MER

 5. 5. När hjärtat brister : Att drabbas av Takotsubo Kardiomyopati

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/Hälsohögskolan; Högskolan i Jönköping/Hälsohögskolan; Högskolan i Jönköping/Hälsohögskolan

  Författare :Madeleine Andersson; Evelina Hjelte; Träff Evelina; [2018]
  Nyckelord :Experience; Person centered care; Stressors; Takotsubo cardiomyopathy; Personcentrerad omvårdnad; Stressorer; Takotsubo kardiomyopati; Upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Takotsubo kardiomyopati är ett akut tillstånd för vårdsökande personer som symtommässigt liknar hjärtinfarkt men i själva verket är en reversibel hjärtsvikt. I det akuta skedet har sjuksköterskan en viktig roll i att inhämta anamnes, vilket är avgörande för att kunna vidta adekvata omvårdnadsåtgärder. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet hjärtsvikt.

Din email-adress: