Sökning: "hr rollen"

Visar resultat 1 - 5 av 22 uppsatser innehållade orden hr rollen.

 1. 1. Diskriminering enligt DO - En analytisk studie av Diskrimineringsombudsmannens bedömningar i jämförelse med Arbetsdomstolens avgöranden i rättsfall som berör etnisk diskriminering

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Jonathan Argyris; Tilda Bengtsson; [2018]
  Nyckelord :HR; DO; Diskrimineringsombudsmannen; Etnisk Diskriminering; Rättsfall; Diskrimineringslag; Lag om Diskrimineringsombudsmannen; AD; Arbetsdomstolen; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Uppsatsen behandlar Ombudsmannen mot Etnisk Diskriminering och Diskrimineringsombudsmannens bedömningskriterier vid handläggning av diskrimineringsärenden som berör etnisk diskriminering. Ombudsmännens bedömningar jämförs med Arbetsdomstolens beslut i 17 rättsfall som berör etnisk diskriminering. LÄS MER

 2. 2. När chefen kränker eller mobbar : Att förstå och lösa relationer med faktaundersökningsmetoden

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Personal och arbetsliv; Högskolan Dalarna/Personal och arbetsliv

  Författare :Michaela Johansson; Johanna Lindblå; [2017]
  Nyckelord :victimization; bullying; destructive leadership; investigation method; kränkande särbehandling; mobbning; destruktivt ledarskap; faktaundersökning;

  Sammanfattning : Studien syftar till att undersöka hur sociala relationer på arbetet påverkas när det är den ansvariga chefen som utför mobbning eller kränkande särbehandling. Studien syftar även till att undersöka hur faktaundersökningsmetoden hanterar dessa problem. Detta är en norsk utredningsmetod som Falu kommun använder sig av. LÄS MER

 3. 3. The safety manager as a boundary spanner between communities of practice : The employment of a safety manager in a Swedish construction company

  Master-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Martin Desmond; Henrik Hansson; [2017]
  Nyckelord :Safety management; safety manager; boundary spanning; communities of practice; human resource management;

  Sammanfattning : Safety is an important concern within the construction industry.  Many different management strategies exist in the literature, but despite ambitious efforts to improve the safety and prevent accidents, the accident incidence is still unacceptably high. LÄS MER

 4. 4. Konsulten i Praktikgemenskaper : Lärande, identitet och gränser i en temporär arbetsmiljö

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Stenback Stenback; Eling Karl; [2017]
  Nyckelord :Konsulter; Praktikgemenskaper; Lärande; Identitet; Gränser;

  Sammanfattning : Den här studien behandlar HR-konsulter som jobbar ute hos kundföretag på uppdrag kortare än 18 månader. Studien syftar till att bidra med kunskap kring hur konsulter skapar sin yrkesidentitet, lär sig genom praktikgemenskaper samt hur de resonerar kring upplevda gränser och företagstillhörighet. LÄS MER

 5. 5. Upplevelser av rollen HR Business Partner : En kvalitativ studie utifrån chefers och HRBP:s perspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Sofia Egerström; Elin Selmeryd; [2017]
  Nyckelord :HRM; HR-transformation; värdeskapande HR; HR business partner; chefer; upplevelser; värde;

  Sammanfattning : HR-arbetet har gått ifrån att fokuseras på personaladministration till affärsverksamheten och företagets personalpolitiska strategi. Ulrich och Brockbank ansåg att HR-arbetet kunde göras mer effektivt. De utvecklade sina tankar till ett koncept, HR-transformation, som blivit vida spritt globalt. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet hr rollen.

Din email-adress: