Sökning: "hr rollen"

Visar resultat 1 - 5 av 24 uppsatser innehållade orden hr rollen.

 1. 1. Diskriminering enligt DO - En analytisk studie av Diskrimineringsombudsmannens bedömningar i jämförelse med Arbetsdomstolens avgöranden i rättsfall som berör etnisk diskriminering

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Jonathan Argyris; Tilda Bengtsson; [2018]
  Nyckelord :HR; DO; Diskrimineringsombudsmannen; Etnisk Diskriminering; Rättsfall; Diskrimineringslag; Lag om Diskrimineringsombudsmannen; AD; Arbetsdomstolen; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Uppsatsen behandlar Ombudsmannen mot Etnisk Diskriminering och Diskrimineringsombudsmannens bedömningskriterier vid handläggning av diskrimineringsärenden som berör etnisk diskriminering. Ombudsmännens bedömningar jämförs med Arbetsdomstolens beslut i 17 rättsfall som berör etnisk diskriminering. LÄS MER

 2. 2. Konsten att möta olika förväntningar i personalarbete : En kvalitativ studie om upplevd rollkonflikt hos HR-praktiker inom den offentliga sektorn

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation; Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Lydia Karlsson; Anna Hermansson; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Studien ämnade att söka förståelse för om yrkesverksamma inom personalarbete (HR) i den offentliga sektorn upplever rollkonflikter som en följd av olika förväntningar hos arbetsgivare och arbetstagare. Studien utgjordes av en kvalitativ design och ett målinriktat urval tillämpades, vilket resulterade i tio HR-praktiker. LÄS MER

 3. 3. HR i molnet : - En systematisk litteraturgenomgång om digitaliseringens inverkan på HR-rollen

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap; Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Madelene Andersson; Madeleine Thorell; [2018]
  Nyckelord :Digitalization; digital transformation; digital technologies; agile; the new;

  Sammanfattning : Digitalization and digital technologies is gaining increased influence in today's society and contribute to many societal changes, globally as well as locally. This has a great impact on organizations, as well as the work methods within these. LÄS MER

 4. 4. När chefen kränker eller mobbar : Att förstå och lösa relationer med faktaundersökningsmetoden

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Personal och arbetsliv; Högskolan Dalarna/Personal och arbetsliv

  Författare :Michaela Johansson; Johanna Lindblå; [2017]
  Nyckelord :victimization; bullying; destructive leadership; investigation method; kränkande särbehandling; mobbning; destruktivt ledarskap; faktaundersökning;

  Sammanfattning : Studien syftar till att undersöka hur sociala relationer på arbetet påverkas när det är den ansvariga chefen som utför mobbning eller kränkande särbehandling. Studien syftar även till att undersöka hur faktaundersökningsmetoden hanterar dessa problem. Detta är en norsk utredningsmetod som Falu kommun använder sig av. LÄS MER

 5. 5. The safety manager as a boundary spanner between communities of practice : The employment of a safety manager in a Swedish construction company

  Master-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Martin Desmond; Henrik Hansson; [2017]
  Nyckelord :Safety management; safety manager; boundary spanning; communities of practice; human resource management;

  Sammanfattning : Safety is an important concern within the construction industry.  Many different management strategies exist in the literature, but despite ambitious efforts to improve the safety and prevent accidents, the accident incidence is still unacceptably high. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet hr rollen.

Din email-adress: