Sökning: "hund välfärd"

Visar resultat 1 - 5 av 26 uppsatser innehållade orden hund välfärd.

 1. 1. Exempel på exteriör avel hos hund – brakycefali och merle

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Animal Breeding and Genetics

  Författare :Sara Holmström; [2017]
  Nyckelord :Hund; brakycefali; merle; fenotyp; nedärvning; hälsa; välfärd;

  Sammanfattning : Hundar uppvisar en fenotypisk mångfald och är ett av de domesticerade djur som har selekterats mest för skillnader i utseende däribland för storlek, skallform och pälsfärg. Avel för vissa exteriöra egenskaper kan anses vara etiskt fel med negativa följder för djuren i form av försämrad hälsa och det påverkar i sin tur deras välfärd. LÄS MER

 2. 2. Utvärdering av två hanteringstekniker för hundmöten när hunden är kopplad

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Författare :Emma Almquist; [2017]
  Nyckelord :hund; hundmöte; välfärd; beteende; interaktion; hund-människa-relation;

  Sammanfattning : Dogs’ lives are shaped by their owners’ lives, they go where the owners want to go and they live where the owners want to live. The day to day interactions between owner and dog, such as during walks, can affect both their relationship and the welfare of the dog. LÄS MER

 3. 3. Presence of behavioural problems in previously active dogs subjected to convalescence

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Sara Olby; [2017]
  Nyckelord :dog; convalescence; stereotypic behaviour; behaviour problem; veterinary nursing;

  Sammanfattning : Behavioural problems have previously been studied in several different species. Stereotypic behaviours, defined as abnormal repetitive behaviours have mostly been studied in captive wild animals while displaced behaviours, defined as misdirected normal behaviours, mostly have been studied in companion animals. LÄS MER

 4. 4. Operativa ingrepp på öron och svans hos hund : Hur påverkas hundens välfärd på kort och lång sikt

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för biologi och miljö (BOM)

  Författare :Linda Jönsson; [2017]
  Nyckelord :Hund; Öronkupering; Svanskupering; Kommunikation; Operativa ingrepp;

  Sammanfattning : Öron- och svanskuperade hundar är fortfarande en inte helt ovanlig syn i det svenska samhället, trots att det har varit förbjudet att utföra ingreppen i 70 respektive 30 år. Med denna magisteruppsats vill jag analysera vilken betydelse operativa ingrepp på öron och svans har på hundens kommunikation och välfärd. LÄS MER

 5. 5. Hållande av katt (Felis silvestris catus) : finns det skäl att ändra svensk lagstiftning?

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Författare :Kristina Koumbarou; [2017]
  Nyckelord :felin; katt; välfärd; stress; lagstiftning;

  Sammanfattning : Katten (Felis silvestris catus) är det vanligaste husdjuret i Sverige. I ”Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd om hållande av hund (Canis lupus familiaris) och katt” står skrivet hur katter ska hållas i Sverige. Det är snart 10 år sedan den senaste föreskriftändringen gjordes. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet hund välfärd.

Din email-adress: