Sökning: "hund välfärd"

Visar resultat 1 - 5 av 29 uppsatser innehållade orden hund välfärd.

 1. 1. Serotonins betydelse för sinnesstämning hos hund med fokus på aggressivitet och oro

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

  Författare :Anna Fahlgren; [2018]
  Nyckelord :aggressivitet; hund; oro; serotonin; sinnesstämning;

  Sammanfattning : Behavioural problems in dogs might affect the welfare of both humans and dogs negatively. Today, psychological diseases such as depression, are common in humans. In contrast, in dogs, behavioural problems associated with separation and anxiety are commonly reported. LÄS MER

 2. 2. Fyrverkerier och dess påverkan på den domesticerade hunden (Canis lupus familiaris) : hur påverkas hundens välfärd?

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Författare :Amanda Höglin; [2018]
  Nyckelord :fyrverkerier; hund; Canis lupus familiaris; välfärd; ljudrädsla; ljudkänslighet; beteende;

  Sammanfattning : Fireworks are low explosive pyrotechnics that are frequently used around the world during holidays such as New Year´s. Even though fireworks are entertaining to a lot of people, they are not fun for everyone. Among those last named you can find the dog (Canis lupus familiaris). LÄS MER

 3. 3. Katter på svenska äldreboenden: : användning, uppfattning och kattens välmående

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Författare :Ellen Nyberg; [2018]
  Nyckelord :terapidjur; äldreboenden; användning; uppfattning; katter;

  Sammanfattning : I inte bara Sverige utan i de flesta västerländska länderna används djur inom många olika delar av humansjukvården. Ett område där många positiva effekter setts från användningen av djur både ute i verksamheterna och inom vetenskapen är inom äldrevården. LÄS MER

 4. 4. Exempel på exteriör avel hos hund – brakycefali och merle

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Animal Breeding and Genetics

  Författare :Sara Holmström; [2017]
  Nyckelord :Hund; brakycefali; merle; fenotyp; nedärvning; hälsa; välfärd;

  Sammanfattning : Hundar uppvisar en fenotypisk mångfald och är ett av de domesticerade djur som har selekterats mest för skillnader i utseende däribland för storlek, skallform och pälsfärg. Avel för vissa exteriöra egenskaper kan anses vara etiskt fel med negativa följder för djuren i form av försämrad hälsa och det påverkar i sin tur deras välfärd. LÄS MER

 5. 5. Utvärdering av två hanteringstekniker för hundmöten när hunden är kopplad

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Författare :Emma Almquist; [2017]
  Nyckelord :hund; hundmöte; välfärd; beteende; interaktion; hund-människa-relation;

  Sammanfattning : Dogs’ lives are shaped by their owners’ lives, they go where the owners want to go and they live where the owners want to live. The day to day interactions between owner and dog, such as during walks, can affect both their relationship and the welfare of the dog. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet hund välfärd.

Din email-adress: