Sökning: "hunters"

Visar resultat 1 - 5 av 92 uppsatser innehållade ordet hunters.

 1. 1. Attityden till kronhjort i Kronobergs län

  Kandidat-uppsats, SLU/School for Forest Management

  Författare :Victor Jönsson; [2017]
  Nyckelord :kronvilt; barkflängning; Cervus elaphus;

  Sammanfattning : The population of red deer (Cervus elaphus) is increasing in Kronoberg and could cause serious damage to growing spruce forests between the ages 15-40 years. A survey was sent to forest owners, hunters, and people who fall into both categories. LÄS MER

 2. 2. Kvinnliga gladiatorer : Status och attityder i det romerska imperiet

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Antikens kultur och samhällsliv

  Författare :Joacim Seger; [2017]
  Nyckelord :gladiatorer; kvinnor; attityder; intersektionalitet; status.;

  Sammanfattning : To fight as a gladiator held such appeal to some Romans during the early empire that they actually were ready to incur the legal stigma of infamia (infamy) just in order to participate as gladiators. But there were not only men who were drawn to the lure of the arena, even women fought as venatores (beast-hunters) and gladiators in the Roman games. LÄS MER

 3. 3. Vargen i ett polariserat Sverige : En kritisk diskursanalys av 2015års vargjakt i lokal och rikstäckande press

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet; Karlstads universitet

  Författare :Burström Cecilia; Hellstrand Agnes; [2017]
  Nyckelord :Kritisk diskursanalys; gestaltning; representation; nyhetsrapportering; vargjakt;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka hur diskursen i nyhetsrapporteringen av vargjakt såg ut på både lokal och nationell nivå och huruvida rapporteringen var vinklad på ett sätt som påverkade relationen mellan landsbygd och storstad. Detta undersöktes genom följande frågeställningar: 1. LÄS MER

 4. 4. Ur jägarens perspektiv - En kvalitativ studie om jägares upplevelse av bytesdjur

  Master-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Jens Eriksson; Manfred Milton; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Skogsägares och jägares syn på älgbetesskador i Jönköpings län

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för skog och träteknik (SOT)

  Författare :Linus Berg; [2017]
  Nyckelord :Betesskador; tall; älg; skogsägare; jägare;

  Sammanfattning : Tall (Pinus sylvestris) är ett viktigt vinterfoder för älgen (Alces alces), som är ett uppskattat jaktvilt i Sverige. Tall är också ett av de två absolut viktigaste trädslagen för Sveriges timmer- och massavedsproduktion. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet hunters.

Din email-adress: