Sökning: "hunters"

Visar resultat 1 - 5 av 94 uppsatser innehållade ordet hunters.

 1. 1. Attityden till kronhjort i Kronobergs län

  Kandidat-uppsats, SLU/School for Forest Management

  Författare :Victor Jönsson; [2017]
  Nyckelord :kronvilt; barkflängning; Cervus elaphus;

  Sammanfattning : The population of red deer (Cervus elaphus) is increasing in Kronoberg and could cause serious damage to growing spruce forests between the ages 15-40 years. A survey was sent to forest owners, hunters, and people who fall into both categories. LÄS MER

 2. 2. Jaktturismen i Sverige : en multipel fallstudie om företagares mål och resurshantering

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Economics

  Författare :Henrik Nobel; Viktor Ånöstam; [2017]
  Nyckelord :jaktturism; jakt; lönsamhet; resurs; resurshantering; mål; vilt;

  Sammanfattning : Jaktturismen är en växande industri och flera indikatorer pekar på att branschen kommer fortsätta växa. Jaktturism innebär att företag som kontrollerar jakträtten för en mark säljer en jaktupplevelse i olika former till kunder. LÄS MER

 3. 3. Kvinnliga gladiatorer : Status och attityder i det romerska imperiet

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Antikens kultur och samhällsliv

  Författare :Joacim Seger; [2017]
  Nyckelord :gladiatorer; kvinnor; attityder; intersektionalitet; status.;

  Sammanfattning : To fight as a gladiator held such appeal to some Romans during the early empire that they actually were ready to incur the legal stigma of infamia (infamy) just in order to participate as gladiators. But there were not only men who were drawn to the lure of the arena, even women fought as venatores (beast-hunters) and gladiators in the Roman games. LÄS MER

 4. 4. Vargen i ett polariserat Sverige : En kritisk diskursanalys av 2015års vargjakt i lokal och rikstäckande press

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet; Karlstads universitet

  Författare :Burström Cecilia; Hellstrand Agnes; [2017]
  Nyckelord :Kritisk diskursanalys; gestaltning; representation; nyhetsrapportering; vargjakt;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka hur diskursen i nyhetsrapporteringen av vargjakt såg ut på både lokal och nationell nivå och huruvida rapporteringen var vinklad på ett sätt som påverkade relationen mellan landsbygd och storstad. Detta undersöktes genom följande frågeställningar: 1. LÄS MER

 5. 5. Arduinobaserad hundpejl

  M1-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för elektronik, matematik och naturvetenskap

  Författare :Oskar Larsson; [2017]
  Nyckelord :Arduino; dog tracker; GPS; SMS; Arduino; Hundpejl; GPS; SMS;

  Sammanfattning : En hundpejl är idag något absolut nödvändigt vid löshundsjakt. Anledningen är att jägaren måste veta vart hunden är och helst också vad som sker. Idag när trafiken ökar allt mer är det av vikt att i tid kunna avgöra om hunden är på väg mot en trafikerad väg. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet hunters.

Din email-adress: