Sökning: "hur elevers attityd"

Visar resultat 1 - 5 av 147 uppsatser innehållade orden hur elevers attityd.

 1. 1. Roligt, pirrigt och spännande- en studie om elevers syn på de nationella proven i matematik i årskurs 3.

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Johanna oLSSON; [2017-11-13]
  Nyckelord :Nationella prov; matematik; årskurs 3; elevhälsa; elevperspektiv; lärares påverkan;

  Sammanfattning : Arbetet behandlar ett elevperspektiv gällande de nationella proven i matematik i årskurs 3. Det tycktes finnas lite forskning kring hur elever påverkas och uppfattar de nationella proven och syftet med arbetet är att undersöka detta på ett djupare plan. LÄS MER

 2. 2. Inkludering av nyanlända elever - ur ett språkdidaktiskt perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Anna Lundberg; Lejla Redzepovic; [2017]
  Nyckelord :Inkludering; exkludering; nyanlända elever; språkinlärning;

  Sammanfattning : Det ökade antalet nyanlända elever sätter det svenska utbildningsväsendet på hårda prov. Forskningsläget visar på ett ömsesidigt förhållande mellan inkludering och språkinlärning. Syftet med vår litteraturstudie är att undersöka vad forskning visar om inkludering av nyanlända elever i skolan. LÄS MER

 3. 3. Matematikångest : "Det är liksom helt svart..."

  Magister-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för lärande och miljö

  Författare :Cecilia Erlandsson; [2017]
  Nyckelord :Fenomenologisk ansats; högstadiet; matematikångest; matematikängslan; relationellt perspektiv; sociokulturellt perspektiv;

  Sammanfattning : Under mina tjugo år som matematiklärare har jag mött ett flertal elever som utvecklat en oro och en ängslan för matematikämnet. Mitt intresse för matematikångest har växt vilket resulterat i denna studie. LÄS MER

 4. 4. Mindset och genus

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Aron Stockman Burg; [2017]
  Nyckelord :dynamiskt mindset; statiskt mindset; självbild; skolarbete; könsfördelning;

  Sammanfattning : Syftet med denna undersökning är att skapa en bättre förståelse för hur elever ser på sin egen intelligens och sitt lärande och om detta påverkar hur eleverna ser på undervisning. Detta gör jag genom att testa psykologiforskaren Carol S. Dwecks teorier om statiskt och dynamiskt mindset i svenska förhållanden på elever i mellanstadiet. LÄS MER

 5. 5. Elevers inställning till matematik : Om sambandet mellan elevernas inställning till matematikämnet och deras problemlösningsförmåga.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA)

  Författare :Felicia Florheden; [2017]
  Nyckelord :Attityd; elevintervjuer; matematik; mindset; problemlösning;

  Sammanfattning : Studien undersöker den inställning elever ger uttryck för i matematik. Det undersöks också hur elevers inställning till matematik speglar sig i förmågan att lösa problemlösningsuppgifter. Studiens material baseras på observationer där elever i årskurs 5 löser ett matematiskt problem. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet hur elevers attityd.

Din email-adress: