Sökning: "hur elevers attityd"

Visar resultat 1 - 5 av 154 uppsatser innehållade orden hur elevers attityd.

 1. 1. Att motivera elever i matematik

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Zeinab Nassaj; Jonna Persson; [2018]
  Nyckelord :attityd; lärare; matematik; motivation;

  Sammanfattning : Matematik är ett ämne som väcker starka känslor både hos elever och vuxna. Många upplever matematik som svårt och associerar ämnet med negativa känslor såsom oro, ilska och tristess. Samtidigt medger dessa människor att matematik är ett viktigt ämne men att de trots detta vill undvika att studera det då det känns jobbigt. LÄS MER

 2. 2. Laget går före jaget : en kunskapsöversikt gällande effekterna av kooperativt lärande.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Cecilia Sahlsten; [2018]
  Nyckelord :effekt; kooperativt lärande; hållbar kunskap; elever; läranderesurser; svenskaämnet; styrkor; svagheter;

  Sammanfattning : Utgångspunkten för den här kunskapsöversikten har varit frågan om vilka kunskaper vi får i skolan som är hållbara över tid så till vida att vi får nytta av dem även senare i livet. Förmågan att samarbeta är exempel på en sådan kunskap. LÄS MER

 3. 3. Nytt liv, nytt land och nytt språk : - en kvalitativ fallstudie av fem elevers anledningar att läsa svenska som andraspråk på Vuxenutbildningen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Susanne Holst; [2018]
  Nyckelord :Motivation; attityd; svenska som andraspråk; intervju; psykologisk pedagogik.;

  Sammanfattning : Nytt liv, nytt land och nytt språk. En kvalitativ fallstudie av fem elevers anledningar att läsa svenska som andraspråk på Vuxenutbildningen. Detta examensarbete för ämneslärarexamen undersöker primärt fem andraspråkselevers anledningar att läsa sva på Vuxenutbildningen. LÄS MER

 4. 4. Elevers uthålliga motivation i krävande undervisning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Jakob Willborg; [2018]
  Nyckelord :grit; matematik; uthållighet; icke-kognitiv;

  Sammanfattning : Frågeställningarna i detta arbete kretsar kring begreppet grit, som lanserades av Duckworth, Peterson, Matthews och Kelly 2007. Grit är en sammansättning av långsiktigheten i intressen och graden av ihärdighet i utmanande arbetsuppgifter. LÄS MER

 5. 5. Kopplingen mellan lärares och elevers attityder : en analys av elevers uppfattning om fysik och hur de upplever sina lärare i ämnet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Samir Nuhov Merdanov; [2018]
  Nyckelord :lärares; elevers; attityder; fysik;

  Sammanfattning : Huvudsyftet med den här undersökningen är att försöka hitta ett samband mellan elevernas attityder gentemot fysikämnet och hur de upplever lärarens attityd. I tillägg till detta undersöks elevernas preferenser när det gäller deras lärares sociala kompetens och ämneskompetens. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet hur elevers attityd.

Din email-adress: