Sökning: "hur gör man metall"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade orden hur gör man metall.

 1. 1. Genomgång och analys av alternativ utrustning till utmatningsskruvar i stål

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Markus Isaksson; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Denna rapport återger det arbete som syftat till att gå igenom och analysera alternativ utrustning till utmatningsskruvar i stål med det primära målet att eliminera risken för metallspånskontaminering. Projektet har utförts som ett examensarbete för högskoleingenjörsprogrammet i maskinteknik vid fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap på Karlstads universitet. LÄS MER

 2. 2. Modelling Graphene Field-Effect Transistors

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för elektro- och informationsteknik

  Författare :Sofia Sjölander; [2017]
  Nyckelord :Graphene; FET; GFET; Field Effect-transistor; QMUL; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Today, transistors with 20 nanometer (nm) channel length are in mass production and many researchers believe that we are reaching a limit with downsizing conventionally used silicon metal-oxide-semiconductor field-effect transistors (MOSFETs) [1]. To keep up with the trend of making the transistor smaller, new channel materials are studied, and graphene has come into the spotlight. LÄS MER

 3. 3. InAs MOS capacitors;Fabrication & Characterization

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Fysiska institutionen; Lunds universitet/Fasta tillståndets fysik

  Författare :Felix Vennberg; [2016]
  Nyckelord :Physics and Astronomy;

  Sammanfattning : The down scaling of metal-oxide-semiconductor based devices has been halted by the shortcomings of silicon. To enable further miniaturization new materials are required. The proposed replacements include compound III-V semiconductors and high-k oxides, the implementation of which has been difficult. LÄS MER

 4. 4. Kartläggning av tungmetaller uppströms Himmerfjärdsverket : en studie av möjliga källor till kadmium och nickel i avloppsslam

  Master-uppsats, Lunds universitet/Kemiteknik (CI)

  Författare :Josefin Flodgren; [2015]
  Nyckelord :Avloppsvatten; metaller; uppströmsarbete; kadmium; nickel; slam; Chemistry;

  Sammanfattning : Slam från konventionell avloppsvattenrening innehåller näringsämnen samt mullbildande ämnen vilket medför att materialet utgör en resurs som växtnäring och jordförbättringsmedel. Problematiken med att använda slam är att det även innehåller främmande ämnen som metaller och svårnedbrytbara organiska föreningar. LÄS MER

 5. 5. Leakage current and breakdown of HfO2/InGaAs MOS capacitors

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Fysiska institutionen

  Författare :Edvin Winqvist; [2015]
  Nyckelord :breakdown; leakage; ingaas; hfo2; Physics and Astronomy;

  Sammanfattning : With the constant downscaling of transistors, silicon as a production material is falling out of favour because of increasing power consumption when the size of devices becomes smaller. Compound materials from group III-V in the table of elements are promising candidates to replace silicon. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet hur gör man metall.

Din email-adress: