Sökning: "hur påverkar musik ungdomar"

Visar resultat 1 - 5 av 21 uppsatser innehållade orden hur påverkar musik ungdomar.

 1. 1. "Estet? Tack, men nej tack!" : En fokusgruppstudie om det sjunkande söktrycket på det estetiska programmet på gymnasiet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

  Författare :Aleksandar Brdarski; [2018]
  Nyckelord :Gymnasieskolan; söktryck; estetiska programmet; skola; elev; gymnasieval;

  Sammanfattning : Söktrycket på det estetiska programmet har sjunkit markant de senaste sex åren. Det samtidigt som förstahandssökande till alla andra högskoleförberedande program fortsätter att stiga. LÄS MER

 2. 2. Vad lyssnar du på? : Om ungdomar, musik och identitet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för musik och bild (MB)

  Författare :Julia Sjögren; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Uppsatsen handlar om hur musik kan påverka ungdomar, utifrån följande kategorier: Musik och lyssnande, Musik och känslor, Stil och smak och Idoler. Syftet med studien är att undersöka hur musik kan spegla ungdomars identitet. LÄS MER

 3. 3. Jämlik Musik? : en musikalisk föreställning av och med kvinnor med syftet att belysa genusproblematik i musikvärlden

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

  Författare :Cassandra Jenner; [2017]
  Nyckelord :musikskapande; genus; skolföreställning; musikundervisning; könskodade instrument; genre; normer; förebild;

  Sammanfattning : Inom musikvärlden finns det genusstrukturer som ur flera aspekter påverkar musicerande människor negativt. Att känna känslor av osäkerhet och prestationsångest kopplat till musik är vanligt förekommande hos framförallt tjejer som sysslat med musik under sin uppväxt. LÄS MER

 4. 4. Produco - Det sociala samspelet mellan musikproduktionselever

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Musikhögskolan i Malmö

  Författare :Jonathan Thorpenberg; [2017]
  Nyckelord :Educational Science; music; Producing; Music production; Motivation; Music Education Motivation; Musik produktion; Producera; musik; Utbildningsvetenskap; Musikpedagogik; Social Sciences; Performing Arts;

  Sammanfattning : Denna kvalitativa forskningsstudies syfte är att undersöka vad som motiverar ungdomar till att börja producera musik och att sedan söka musikproduktion som huvudsaklig inriktning på gymnasiet. Studien syftar även till att ta reda på hur dessa elevers motivation till att producera musik sedan påverkas av sina klasskamraters olika bakgrunder och kunskapsnivåer samt det sociala samspelet i en musikproduktionsklass. LÄS MER

 5. 5. Musikens påverkan på fysisk prestation, subjektivt skattad ansträngning och upplevd koncentration : - en studie beträffande musik kontra tystnad vid Coopertest gjord på 32 ungdomar och unga vuxna mellan 15-30 år

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Fysioterapi; Uppsala universitet/Fysioterapi

  Författare :Sofie Melin; Isabelle Samnell; [2016]
  Nyckelord :Music; Running; Motivation; Exercise; Coopertest; Borgs RPE; Musik; Löpning; Motivation; Coopertest; Borgs RPE;

  Sammanfattning : Bakgrund: Musik påverkar muskelspänning, hjärtfrekvens, blodtryck och känslor. En ökning av positiva känslor kan ge en bättre prestation. Syfte: Att undersöka musikens påverkan på fysisk prestation mätt i tid, subjektivt skattad ansträngningsgrad och upplevd koncentration. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet hur påverkar musik ungdomar.

Din email-adress: