Sökning: "hur påverkar musik ungdomar"

Visar resultat 1 - 5 av 19 uppsatser innehållade orden hur påverkar musik ungdomar.

 1. 1. Jämlik Musik? : en musikalisk föreställning av och med kvinnor med syftet att belysa genusproblematik i musikvärlden

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

  Författare :Cassandra Jenner; [2017]
  Nyckelord :musikskapande; genus; skolföreställning; musikundervisning; könskodade instrument; genre; normer; förebild;

  Sammanfattning : Inom musikvärlden finns det genusstrukturer som ur flera aspekter påverkar musicerande människor negativt. Att känna känslor av osäkerhet och prestationsångest kopplat till musik är vanligt förekommande hos framförallt tjejer som sysslat med musik under sin uppväxt. LÄS MER

 2. 2. Produco - Det sociala samspelet mellan musikproduktionselever

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Musikhögskolan i Malmö

  Författare :Jonathan Thorpenberg; [2017]
  Nyckelord :Educational Science; music; Producing; Music production; Motivation; Music Education Motivation; Musik produktion; Producera; musik; Utbildningsvetenskap; Musikpedagogik; Social Sciences; Performing Arts;

  Sammanfattning : Denna kvalitativa forskningsstudies syfte är att undersöka vad som motiverar ungdomar till att börja producera musik och att sedan söka musikproduktion som huvudsaklig inriktning på gymnasiet. Studien syftar även till att ta reda på hur dessa elevers motivation till att producera musik sedan påverkas av sina klasskamraters olika bakgrunder och kunskapsnivåer samt det sociala samspelet i en musikproduktionsklass. LÄS MER

 3. 3. Musikens påverkan på fysisk prestation, subjektivt skattad ansträngning och upplevd koncentration : - en studie beträffande musik kontra tystnad vid Coopertest gjord på 32 ungdomar och unga vuxna mellan 15-30 år

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Fysioterapi; Uppsala universitet/Fysioterapi

  Författare :Sofie Melin; Isabelle Samnell; [2016]
  Nyckelord :Music; Running; Motivation; Exercise; Coopertest; Borgs RPE; Musik; Löpning; Motivation; Coopertest; Borgs RPE;

  Sammanfattning : Bakgrund: Musik påverkar muskelspänning, hjärtfrekvens, blodtryck och känslor. En ökning av positiva känslor kan ge en bättre prestation. Syfte: Att undersöka musikens påverkan på fysisk prestation mätt i tid, subjektivt skattad ansträngningsgrad och upplevd koncentration. LÄS MER

 4. 4. Heteronormativitet i musikundervisningen - En litteraturstudie om HBTQ i relation till musikklassrummet

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Jonatan Kara; Christina Karlsson; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I denna litteraturstudie undersöks den forskning som finns om heteronormer i relation till musikklassrummet och hur HBTQ-personer speglas i musikutbildningar. Majoriteten av forskningsresultatet består av amerikanska studier. LÄS MER

 5. 5. Vad är det som påverkar ungdomars musiklyssnande?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Lunds universitet/Musikhögskolan i Malmö

  Författare :Sebastian Norrby; [2015]
  Nyckelord :teknik.; musikens betydelse; musiktjänster; musikverktyg; högstadieelever; ungdomar; musikkonsumtion; musikvanor; musikpedagogik; technology Utbildningsvetenskap; the importance of music; music services; music tools; high school students; young people; music consumption; music habits; Educational science; Music Education; Social Sciences; Performing Arts;

  Sammanfattning : Intresset för min studie grundas i dagens teknik och digitalisering av musik, vilket innebär att delar av musikutbudet är väldigt lättillgänglig. Syftet med undersökningen är att få ta del av högstadieelevers musikvanor, analysera och sedan diskutera kring ämnet om dagens teknik kan styra deras lyssnande på musik. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet hur påverkar musik ungdomar.

Din email-adress: