Sökning: "hyckleri"

Visar resultat 1 - 5 av 15 uppsatser innehållade ordet hyckleri.

 1. 1. URBANISERINGENS OFFER BERÄTTAR En studie av strategiskt berättande i krympande landsbygdskommuner i Norrlands inland

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Lars Teglund; [2017-10-09]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : AbstractUppsats/Examensarbete: 15 hp Program och/eller kurs: Medie- och kommunikationsvetenskap Nivå: Grundnivå Termin/år: Vt2017 Handledare: Magnus Fredriksson Kursansvarig: Malin Sveningsson Sidantal: 43 Antal ord: 15 605 Nyckelord:Strategiskt berättande, strategisk kommunikation, deltagarorienterad kommunikation, landsbygdskommuner, kommuner, rationalitetsprinciper, aktantroller, agentroller, hyckleri Syfte: Studiens syfte är att undersöka hur kommuner konstruerar berättelser för att framställa en positiv bild av kommunen, när dess faktiska verklighet framstår som negativ. Teori: Blandning av aktantroller (Greimas, 1966), agentroller (Propps, 1968) för att undersöka berättelsestrukturen, och Boltanski och Thévenots (2006) rationalitetsprinciper för att blottlägga vilka värden som realiseras. LÄS MER

 2. 2. Speaking With Our Spirits : A Character Analysis of Eugene Achike in Chimamanda Ngozi Adichie’s Purple Hibiscus

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur

  Författare :Chelsea Foreman; [2017]
  Nyckelord :Chimamanda Ngozi Adichie; Chinua Achebe; African Literature; Postcolonialism; Purple Hibiscus; Colonial Nigeria; Religion; Christianity; Language; Behaviour; Chimamanda Ngozi Adichie; Chinua Achebe; Afrikansk Litteratur; Postkolonialism; Purple Hibiscus; Koloniala Nigeria; Religion; Kristendom; Språk; Beteende;

  Sammanfattning : The purpose of this essay is to conduct a character analysis on Eugene Achike from Chimamana Ngozi Adichie’s novel Purple Hibiscus, to see whether or not the character is used by Adichie as a portrayal of colonial Nigeria and its values. I have done this by looking at the themes of violence and hypocrisy in relation to Eugene’s language usage, religious attitude, and behaviour towards others, and comparing these aspects of his personality with the attitudes shown by colonialists in colonial Nigeria. LÄS MER

 3. 3. Bland hyckleri och hemohes : En textanalytisk studie av den svenska rapporteringen om finska och ryska dopningsfall

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper

  Författare :Stina Lif; [2017]
  Nyckelord :Doping; nationality; cross country skiing; Swedish news report; representation; framing; media scandals; imagined communities; Dopning; nationalitet; längdskidåkning; svensk dagspress; representation; gestaltningsteorin; medieskandaler; föreställd gemenskap;

  Sammanfattning : The aim of this study has been to, through a quantitative content analysis and a qualitative text analysis, determine which meaning nationality is given in news reports in Swedish daily press, and how it creates the event as a scandal. Focusing on two major scandals in cross country skiing, articles from the Finnish scandal in Lahtis 2001 and the revealing of doped Russian skiers in 2016 has been analysed. LÄS MER

 4. 4. Att styra, leda och utforma med organisatoriskt självförtroende

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Kultur och samhälle

  Författare :Rebecka Fihn; Madeleine Jarlinius; [2016]
  Nyckelord :Generation Y; Managementidé; Institutionell teori; Organisatoriskt självförtroende;

  Sammanfattning : Idag talas allt mer om människans betydelse i organisationer. Detta innebär ett nytt fokus på individens betydelse för den enskilde organisationen där allt fler idéer växer fram om hur man ska utforma, styra och leda sina organisationer för att kunna attrahera och behålla personal. LÄS MER

 5. 5. ”det vi säger och det vi gör måste liksom vara samma sak” En studie om diversity management som koncept och praktik

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

  Författare :Hanna Ström; Ellen Nordgren; [2016]
  Nyckelord :Nyckelord: diversity management; kommuner; mångfaldsarbete; organiserat hyckleri; komplexitet; Social Sciences;

  Sammanfattning : Konceptet diversity management, en organisationsstrategi för att ta tillvara på mångfald som leder till en ökad effektivitet och lönsamhet, har främst forskats inom privata företag, därav intresset för att undersöka fenomenet i kommunal verksamhet. Forskning visar däremot att diversity management som koncept ofta framställs som oproblematisk med positiva budskap, en slags vision som sällan redogör för de utmaningar som organisationer ställs inför. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet hyckleri.

Din email-adress: