Sökning: "i krig och journalistik"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden i krig och journalistik.

 1. 1. Återvändo : Om kriget, om flykten och om att återvända

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för mediestudier

  Författare :Kim Berglund; [2016]
  Nyckelord :Bosnien och Hercegovina; flykting; internflykting; återvändo; journalistik; reportage;

  Sammanfattning : Under 1990-talet lämnade 2,2 miljoner människor sina hem på grund av Bosnienkriget. En stor andel flydde utomlands, många till Sverige men en stor andel blev också internflyktingar inom landets gränser. LÄS MER

 2. 2. När asylboendet kom till Storfors

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för mediestudier; Stockholms universitet/Institutionen för mediestudier

  Författare :Pequenina Sipilä; Sara Sundberg; [2015]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Under 2014 sökte fler än 74 000 människor asyl i Sverige för att komma undan bland annat krig och förföljelse. Det är Migrationsverkets uppdrag att ge människorna bostäder under asyltiden. Men antalet asylsökande har under de senaste åren ökat och när fler kommer räcker inte myndighetens boenden till. LÄS MER

 3. 3. Krigsjournalistik - Att rapportera från det bortglömda kriget i Afghanistan

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för mediestudier

  Författare :Annica Ögren; [2013]
  Nyckelord :Journalistik; Afghanistan; medier; krigsrapportering; fallskärmsjournalistik; etik; säkerhet; inbäddning;

  Sammanfattning : Förändringar i medieteknologin har möjliggjort att många krig och konflikter idag är mediebevakade och det är ofta händelser i krig går genom journalistiken ut till medborgare. Detta medför en problematik. LÄS MER

 4. 4. Kriget inom ramarna : En studie om hur Libyenkriget framställts i nyhetsmedierna DN, Rapport och Ekot

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Mattias Mächs; Kajsa Nilsson; [2013]
  Nyckelord :journalistik; Libyen; Libyenkriget; Khaddafi; arabiska våren; framing; gestaltning; gestaltningsteori; indexing; krigsjournalistik;

  Sammanfattning : Detta är en kombinerad kvantitativ och kvalitativ studie om hur Libyenkriget framställts i tre svenska nyhetsmedier: DN, Rapport och Ekot. Dessa tre medier har valts för att ge en så heltäckande bild som möjligt av den svenska nyhetsrapporteringen kring kriget och de inblandade aktörerna under åren 2010, 2011 och 2012. LÄS MER

 5. 5. Abrahams barn : En studie av religionsnyheternas förändring mellan 2002 och 2012 – med exempel från Svenska Dagbladet och Sydsvenskan

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Carol Atallah; Victor P. Munther; [2012]
  Nyckelord :religion; medier; religionsnyheter; journalistik; judendom; kristendom; islam; tidningar; Sverige; Svenska Dagbladet; Sydsvenskan; SvD; SDS;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att genom en kvantitativ innehållsanalys ge svar på vilka artikeltyper och nyhetssammanhang som oftast förekommer för judendom, kristendom och islam – de tre abrahamitiska religionerna – i tidningarna Svenska Dagbladet (SvD) och Sydsvenskan (SDS) för perioderna april 2002, oktober 2002 och motsvarande för 2012.För att nå ökad förståelse för resultatet av den kvantitativa innehållsanalysen har intervjuer genomförts med en ledarskribent från vardera tidning samt med en representant från vardera religion. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet i krig och journalistik.

Din email-adress: