Sökning: "i krig och journalistik"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden i krig och journalistik.

 1. 1. När asylboendet kom till Storfors

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för mediestudier; Stockholms universitet/Institutionen för mediestudier

  Författare :Pequenina Sipilä; Sara Sundberg; [2015]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Under 2014 sökte fler än 74 000 människor asyl i Sverige för att komma undan bland annat krig och förföljelse. Det är Migrationsverkets uppdrag att ge människorna bostäder under asyltiden. Men antalet asylsökande har under de senaste åren ökat och när fler kommer räcker inte myndighetens boenden till. LÄS MER

 2. 2. En studie av SVT Rapports utrikesnyheters förmedlade världsbild

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation (JMK)

  Författare :Elisabet Åberg; [2011]
  Nyckelord :Public service; utrikesnyheter; nyhetsvärdering; tv; SVT; Rapport; världsdelar; källor; semiotik; kvalitativ innehållsanalys; kodschema; denotation; konnotation; kvantitativ Innehållsanalys;

  Sammanfattning : Denna uppsats undersöker vilken världsbild SVT Rapport förmedlar. Frågeställningarna somuppsatsen tar upp är följande; Vilka världsdelar syns? Vad handlar nyheterna om? Vem uttalar sig? Hur framställs människor och deras samhällsklimat?   För att försöka besvara dessa frågor används en kombination av kvantitativ och kvalitativmetod. LÄS MER

 3. 3. Att skriva historia : En kvantitativ studie av tidskriften Allt om Historia 2005-2010

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för kommunikation, medier och it

  Författare :Mica Söderlund; [2011]
  Nyckelord :historia; tidskrift; kvantitativ; journalistik; Allt om Historia;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att undersöka innehållet i artiklarna i en historisk tidskrift med hjälp av en kvantitativ analysmetod. Den tidskrift som valts till undersökningen är den största historiska tidskriften just nu; Allt om Historia. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet i krig och journalistik.

Din email-adress: