Sökning: "iKnow"

Hittade 3 uppsatser innehållade ordet iKnow.

 1. 1. Automatised analysis of emergency calls using Natural Language Processing

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för data- och informationsteknik

  Författare :Emarin Andersson; Benjamin Eriksson; Sofia Holmberg; Hossein Hussain; Lovisa Jäberg; Erik Thorsell; [2016-10-31]
  Nyckelord :emergency medical dispatcher; EMD; emergency medical communication centre; EMCC; SOS Alarm; natural language processing; iKnow; gensim; CoreNLP; Grammatical Framework;

  Sammanfattning : The operators at SOS Alarm receives thousands of calls each day at the different emergency medical communication centres, owned by SOS Alarm, all over Sweden. A subset of these calls contain room for improvement and the operators could learn to improve from these calls. LÄS MER

 2. 2. Absorb it!

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Denise Sandberg; Astrid Lilja; Viktoria Enhager; [2016]
  Nyckelord :Dynamiska kapabiliteter; absorptionsförmåga; öppen innovation; kunskapsanskaffning; kunskapsassimilation; kunskapstransformation; kunskapsexploatering; Business and Economics;

  Sammanfattning : Titel: Absorb it! - An investigation of the four underlying capabilities of the absorptive capacity Seminariedatum: 2016-06-02 Kurs: FEKH19, Examensarbete i Strategic Management på kandidatnivå̊, 15 HP Författare: Astrid Lilja, Denise Sandberg, Viktoria Enhager Handledare: Devrim Göktepe-Hultén Nyckelord: Dynamiska kapabiliteter, absorptionsförmåga, öppen innovation, kunskapsanskaffning, kunskapsassimilation, kunskapstransformation, kunskapsexploatering Syfte: Vårt syfte med studien är att undersöka i vilken utsträckning den dynamiska kapabiliteten absorptionsförmågan med dess fyra underliggande förmågor kunskaps- anskaffning, anpassning, transformation och exploatering påverkar företags förmåga att utnyttja öppen innovation. Studien ämnar även att identifiera likheter och olikheter kring hur företag av olika storlekar absorberar öppen innovation. LÄS MER

 3. 3. Step in twice : report

  Master-uppsats, Kungl. Konsthögskolan

  Författare :Ahmad Zolfagharian; [2014]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : || ‘Na-koja-Abad’ does not occur in any Persian dictionary, and it was coined, as far as Iknow, by Sohravardi2 himself. [---] It signifies the city, the country or land (abad) of Nowhere(Na-koja).[---] That is, the transition of the physical cosmos to what constitutes the first level of thespiritual universe. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet iKnow.

Din email-adress: