Sökning: "icke värdeskapande aktiviteter"

Visar resultat 1 - 5 av 61 uppsatser innehållade orden icke värdeskapande aktiviteter.

 1. 1. Studie av manuellt Track and Trace-system - En fallstudie av ett mindre 3pl företag

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Karin Rundqvist; Victoria Ulrikz; [2018-06-26]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Rollen som tredjepartslogistiker (3pl) har utvecklats till att bli en långtgående strategiskpartner för att maximera värdeskapandet i de allt mer komplexa försörjningskedjorna. Enviktig aspekt vid förflyttning av gods är spårbarheten. LÄS MER

 2. 2. Materialförsörjning hos FFAB

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Kommunikations- och transportsystemLinköpings universitet/Tekniska fakulteten; Linköpings universitet/Kommunikations- och transportsystemLinköpings universitet/Tekniska fakulteten

  Författare :Ragnar Josefsson; Joel Storm; [2018]
  Nyckelord :Materialförsörjning; Materialpresentation; Kittning; Lean; 5S; Affärssystem;

  Sammanfattning : Denna rapport är en fallstudie som har gjorts på det båttillverkande företaget FFAB. FFAB har svårigheter att styra materialflödet, från varumottag till montering, på ett standardiserat och förutsägbart vis. LÄS MER

 3. 3. Effektivare mark- och anläggningsarbeten genom industriella processer

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Byggproduktion

  Författare :Andreas Gårdemyr; [2018]
  Nyckelord :Industriellt byggande; industrialiserat byggande; industriellt husbyggande; industriellt anläggningsbyggande; effektivitet; ledtid; verksamhetsstrategier; Lean; Toyota Production System; The Toyota Way; icke värdeskapande aktiviteter; samarbetsavtal; tidiga skeden; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The purpose of the study is to investigate how today's excavation and foundation work, in a traditional construction process, can change towards a more efficient production with the aim of shortening lead times in the work performed by the contractor. By taking advantage of the benefits and strengths of industrial housing construction, the study intends to respond to if excavation and foundation work can be industrialized and, if so, how such an industrial process affects efficiency and, in the end, lead times. LÄS MER

 4. 4. Icke värdeskapande aktiviteter i ren service : En fallstudie om identifiering och kategorisering av spill inom banker

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi; Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Umit Aras; Viktor Lundberg; [2018]
  Nyckelord :lean; ren service; icke värdeskapande aktiviteter; spill; spillkategorier;

  Sammanfattning : Titel: Icke värdeskapande aktiviteter i ren service – En fallstudie om identifiering och kategorisering av spill inom banker Nivå: C-Uppsats i ämnet företagsekonomi   Författare: Umit Aras & Viktor Lundberg   Handledare: Tomas Källquist   Datum: 2018 - Januari   Syfte: Syftet är att med utgångspunkt i lean skapa förståelse för icke värdeskapande aktiviteter inom rena serviceorganisationer genom att identifiera och kategorisera spill.   Metod: Studien utgår från den hermeneutiska forskningstraditionen och utifrån aktörsperspektivet bygger studien på en världsbild från det socialkonstruktivistiska synsättet. LÄS MER

 5. 5. Reducering av icke värdeskapande aktiviteter vid tillverkning av träemballage

  M1-uppsats, Högskolan i Gävle/Maskinteknik

  Författare :Andreas Hansson; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Emballagefabriken tillverkar förpackningslösningar i form av trä- och plywoodlådor. Låg lönsamhet råder på företagets manuella monteringsavdelning på grund av lång genomloppstid vid tillverkning av produkten Plywoodlådan. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet icke värdeskapande aktiviteter.

Din email-adress: