Sökning: "icke värdeskapande aktiviteter"

Visar resultat 1 - 5 av 56 uppsatser innehållade orden icke värdeskapande aktiviteter.

 1. 1. En studie av en underhållsprocess - En fallstudie på SMA Maintenance AB

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Tina Kyrklund; Lena Engberg; Anna Edberg; [2017-08-17]
  Nyckelord :kartläggning; underhåll; process; processstyrning; Lean; helikopter; mätbarhet; daglig styrning; findings;

  Sammanfattning : Att eliminera icke-värdeskapande aktiviteter har blivit allt viktigare. Då kraven på att verksamheters processer fungerar effektivt också blivit allt större på grund av de minskade tillväxtmöjligheterna för verksamheter idag. LÄS MER

 2. 2. Packing Operation Efficiency at DSV Solutions

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Kommunikations- och transportsystemLinköpings universitet/Tekniska högskolan; Linköpings universitet/Kommunikations- och transportsystemLinköpings universitet/Tekniska högskolan

  Författare :Patrik Ljung; Robin Marpurg; [2017]
  Nyckelord :Plockning; plockningsprocess; värdeskapande; icke-värdeskapande; effektivisering; lagereffektivisering; lager; transport; lagertransport; tidsstudie; processkartläggning; plockslinga;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka plockningsprocessen hos DSV Solutions i Norrköping och ta fram rekommendationer hur om hur plockningsprocessen kan tidseffektiveras. För att undersöka plockningsprocessen används observationer, tidsstudie, intervju och en workshop. LÄS MER

 3. 3. Flödeseffektivisering genom metoder för effektivitetsberäkning och processkartläggningar : Undertitel: En fallstudie på ett massproducerande företag

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Avdelningen för informationssystem och -teknologi; Mittuniversitetet/Avdelningen för informationssystem och -teknologi

  Författare :Erik Nilsson; Jonas Rydergren; [2017]
  Nyckelord :VSM; SBM; CTVA; Lean and Muda; VSM; SBM; CTVA; Lean och Muda;

  Sammanfattning : Today it is important for production companies to create an overview of how the company is conducted to maintain its competitiveness. Mapping processes and material flows visualize production areas that create a direct value for the customer, while remaining areas or activities that do not add a direct value  should be minimized or eliminated. LÄS MER

 4. 4. Flödeseffektivisering genom metoder för effektivitetsberäkning och processkartläggningar : En fallstudie på ett massproducerande företag

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för informationssystem och -teknologi; Mittuniversitetet/Avdelningen för informationssystem och -teknologi

  Författare :Erik Nilsson; Jonas Rydergren; [2017]
  Nyckelord :VSM; SBM; CTVA; Lean and Muda; VSM; SBM; CTVA; Lean och Muda;

  Sammanfattning : Today it is important for production companies to create an overview of how the company is conducted to maintain its competitiveness. Mapping processes and material flows visualize production areas that create a direct value for the customer, while remaining areas or activities that do not add a direct value  should be minimized or eliminated. LÄS MER

 5. 5. Metod på ett nytt materialhanteringssätt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för ingenjörsvetenskap; Högskolan i Skövde/Institutionen för ingenjörsvetenskap

  Författare :Emma Simonsson; Natlia Proszowski; [2017]
  Nyckelord :materialhantering; layout; effektivisering;

  Sammanfattning : Examensarbetet är utfört på AB Furhoffs Rostfria som är ett specialistföretag inom tillverkning och bearbetning av egenutvecklade produkter i rostfritt stål och tillverkar VVS-produkter, storkök, diskbänkar samt har en legotillverkning. Företaget arbetar ständigt med att effektivisera sin produktion samtidigt som nya produkter utvecklas. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet icke värdeskapande aktiviteter.

Din email-adress: