Sökning: "ideas"

Visar resultat 1 - 5 av 3644 uppsatser innehållade ordet ideas.

 1. 1. Specialistsjuksköterskans erfarenheter av att samtala med föräldrar om barns skärmtid

  Magister-uppsats,

  Författare :Anna Glansberg; Johanna Hansson; [2017-01-05]
  Nyckelord :Skärmtid; barnhälsovård; folkhälsa; familjefokuserad omvårdnad; samtal; omvårdnad;

  Sammanfattning : Bakgrund: Användandet av digitala medier och skärmar ökar i dagens samhälle, även bland barn. Allt yngre barn använder skärmar vilket ger både positiva och negativa effekter för dem. Stor del av effekterna beror på hur användandet ser ut samt balansen mellan skärmtid och andra aktiviteter. LÄS MER

 2. 2. The role of the leader in a case study discussion

  L3-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Victoria Wendt; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The purpose of this paper is to study how the leader’s role in a case study discussion is. In a case study it is the way to the best and the most convincing solution that is important. To be able to do that, it is in common to have a case study discussion where the participants exchange thoughts and ideas about the case with each other. LÄS MER

 3. 3. Redesign of the interior of the JU solar car

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Maskinteknik

  Författare :Germán Bielsa; [2017]
  Nyckelord :Design; User interaction; Ergonomic; Solar car; Steering wheel;

  Sammanfattning : This thesis analyzes the interior of the solar car, used by the JU Solar Team, to improve the user experience in terms of user interaction and ergonomics.Following the Design Thinking methodology, it starts with a research phase to understand how the user interacts with the car and the elements required for this interaction during the race. LÄS MER

 4. 4. With a little help from my friends

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/HDK - Högskolan för design och konsthantverk

  Författare :Alexander Beveridge; [2016-12-22]
  Nyckelord :Furniture design; Steneby;

  Sammanfattning : This project is an exploration of how the collaborative process is of benefit to designers as a way of breaking habits and generating new ideas. By studying collaborative techniques in different creative fields (particularly music), as well as my own first hand experiences of organizing on-to-one improvisational workshops with five different students, I have developed a set of guidelines to help create the optimal collaborative environment. LÄS MER

 5. 5. Homo Solitum vs Utmattningsdepression - om diagnosernas makt att definiera den normala människan

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion

  Författare :Lou Hedström Bokinge; [2016-12-19]
  Nyckelord :homo solitum; utmattningsdepression; depression; identity; normality; diagnoses; symptoms; DSM; DSM–5; psykologiguiden.se; signs; melancholy; social construction; body; sleep; disease; medication; fatigue; loss; grief treatment; significant; characteristic; designation; FORTE; Forskningsrådet; Karin Johannisson; Ingemar Nilsson; Hans-Inge Peterson; Michel Foucault; Maria Björk; Gunilla Hallerstedt; Fredrik Svenaeus; market; social structure; search for identity; pharmaceutical; scapegoats; medical history; history of ideas; master s thesis; Lou Hedström Bokinge; utbrändhet; identitet; normalitet; diagnoser; symtom; tecken; melankoli; social konstruktion; kropp; sömn; sjukdom; medicinering; trötthet; förlust; sorgbearbetning; betecknande; beteckning; marknadsekonomin; samhällsstrukturer; identitetssökande; läkemedelsindustrin; syndabockar; medicinhistoria; idéhistoria; magisteruppsats;

  Sammanfattning : In this study the definition of normality and whether it has been changed during modern times has been investigated. The basis for the investigation has been the symptoms of the Swedish diagnosis utmattningsdepression (fatigue depression). LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet ideas.

Din email-adress: