Sökning: "identitetskonstruktion"

Visar resultat 1 - 5 av 106 uppsatser innehållade ordet identitetskonstruktion.

 1. 1. ”Går den kombinationen ihop? Alltså så finns det araber som är queer?” - en kvalitativ intervjustudie med ett queerfenomenologiskt perspektiv på queera arabers identitetsförhandling och identitetskonstruktioner i Sverige

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologiska institutionen; Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Kenar Ahmad; [2017]
  Nyckelord :Identitetskonstruktion; identitetsförhandling; intersektionalitet; orientering; rasifiering; Vithet; queer; queera araber; queerfenomenologi; diaspora; Sara Ahmed; Judith Butler; Social Sciences;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka hur queeridentifierade araber förhandlar och konstruerar identiteter. Studien är kvalitativ och fokuserar på processen av identitetsförhandlingar och identitetskonstruktioner som äger rum i intersektionen av att rasifieras och en queer självidentifikation. LÄS MER

 2. 2. ’’Vem är jag?’’ : En kvalitativ studie om identitetskonstruktion och (o)tillhörighet i ett nytt land

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Valentina Baric; Milica Stojilkovic; [2017]
  Nyckelord :identity; ethnicity; belonging; migration; identitet; etnicitet; tillhörighet; migration;

  Sammanfattning : The purpose of this study has been to investigate individuals who have moved to Sweden from Bosnia and Serbia and how they identify themselves, if migration has affected their views on their identity and how they define their sense of belonging to Sweden and their home country. The study is conducted through a qualitative content analysis that addresses possible differences between individuals who moved to Sweden in the 1990s and individuals who moved to Sweden in the 21st century. LÄS MER

 3. 3. Kunskaper om idealbilder eller levd religion ireligionskunskapsundervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Dalarna/Religionsvetenskap

  Författare :Maria Thörnlund Persson; [2017]
  Nyckelord :Religionsdidaktik; religionskunskapslärare; identitet; identitetskonstruktion; identitetsformering; identitetsbegreppet; socialkonstruktionism; essentialism; kulturvetenskapligt paradigm;

  Sammanfattning : Syftet med undersökningen har varit att identifiera strategier som utvecklats av religionskunskapslärare som har en medveten strävan att motverka en statisk tolkning av identitet(er) i sin undervisning. Eftersom att sådana tolkningar av identitet kan bidra till att diskriminerande strukturer i samhället rekonstrueras. LÄS MER

 4. 4. Svenskhet i kulturdebatten : En kvalitativ innehållsanalys av identitetskonstruktion inom kulturjournalistik

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för mediestudier

  Författare :Kristine Sjöberg; [2017]
  Nyckelord :Identitet; svenskhet; kulturdebatt; kulturjournalistik; retorisk analys;

  Sammanfattning : Denna studie utgör en retorisk analys av svenskhet i kulturdebatten. Kulturjournalistiken i svenska medier har kommit att bli en röst för politisk, demokratisk och etisk debatt samt ge uttryck för ett samhällskritiskt perspektiv. LÄS MER

 5. 5. Att bygga ett barn : Hur konstrueras barnet i 1900-talets handböcker om barnuppfostran?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Christa Amnell; [2017]
  Nyckelord :barn; identitet; identitetskonstruktion; uppfostran; kritisk diskursanalys; Fairclough; Foucault;

  Sammanfattning : Denna uppsats undersöker hur barnet konstrueras i 1900-talets populärvetenskapliga handböcker om uppfostran, samt huruvida konstruktionen av barnet har förändrats under det senaste århundradet. Uppsatsen diskuterar också hur de undersökta textavsnittens sätt att konstruera barnet kan påverka hur barnet konstrueras idag, år 2016. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet identitetskonstruktion.

Din email-adress: