Sökning: "identitetskonstruktion"

Visar resultat 1 - 5 av 105 uppsatser innehållade ordet identitetskonstruktion.

 1. 1. ”Går den kombinationen ihop? Alltså så finns det araber som är queer?” - en kvalitativ intervjustudie med ett queerfenomenologiskt perspektiv på queera arabers identitetsförhandling och identitetskonstruktioner i Sverige

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologiska institutionen; Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Kenar Ahmad; [2017]
  Nyckelord :Identitetskonstruktion; identitetsförhandling; intersektionalitet; orientering; rasifiering; Vithet; queer; queera araber; queerfenomenologi; diaspora; Sara Ahmed; Judith Butler; Social Sciences;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka hur queeridentifierade araber förhandlar och konstruerar identiteter. Studien är kvalitativ och fokuserar på processen av identitetsförhandlingar och identitetskonstruktioner som äger rum i intersektionen av att rasifieras och en queer självidentifikation. LÄS MER

 2. 2. Kunskaper om idealbilder eller levd religion ireligionskunskapsundervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Dalarna/Religionsvetenskap

  Författare :Maria Thörnlund Persson; [2017]
  Nyckelord :Religionsdidaktik; religionskunskapslärare; identitet; identitetskonstruktion; identitetsformering; identitetsbegreppet; socialkonstruktionism; essentialism; kulturvetenskapligt paradigm;

  Sammanfattning : Syftet med undersökningen har varit att identifiera strategier som utvecklats av religionskunskapslärare som har en medveten strävan att motverka en statisk tolkning av identitet(er) i sin undervisning. Eftersom att sådana tolkningar av identitet kan bidra till att diskriminerande strukturer i samhället rekonstrueras. LÄS MER

 3. 3. Svenskhet i kulturdebatten : En kvalitativ innehållsanalys av identitetskonstruktion inom kulturjournalistik

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för mediestudier

  Författare :Kristine Sjöberg; [2017]
  Nyckelord :Identitet; svenskhet; kulturdebatt; kulturjournalistik; retorisk analys;

  Sammanfattning : Denna studie utgör en retorisk analys av svenskhet i kulturdebatten. Kulturjournalistiken i svenska medier har kommit att bli en röst för politisk, demokratisk och etisk debatt samt ge uttryck för ett samhällskritiskt perspektiv. LÄS MER

 4. 4. Att bygga ett barn : Hur konstrueras barnet i 1900-talets handböcker om barnuppfostran?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Christa Amnell; [2017]
  Nyckelord :barn; identitet; identitetskonstruktion; uppfostran; kritisk diskursanalys; Fairclough; Foucault;

  Sammanfattning : Denna uppsats undersöker hur barnet konstrueras i 1900-talets populärvetenskapliga handböcker om uppfostran, samt huruvida konstruktionen av barnet har förändrats under det senaste århundradet. Uppsatsen diskuterar också hur de undersökta textavsnittens sätt att konstruera barnet kan påverka hur barnet konstrueras idag, år 2016. LÄS MER

 5. 5. Identifikation med Europa som svensk och religiös

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Isaac Mintz; [2016-09-16]
  Nyckelord :European identity; identity-construction; European Union; Religion; Religious affiliation; Qualitative interview study; Europeisk identitet; identitetskonstruktion; Europeiska unionen; Religion; Religionstillhörighet; Kvalitativ intervjustudie;

  Sammanfattning : This thesis aims to analyze how religious Swedish citizens relate to Europe and European identity, and how religious affiliation and thoughts about Europe interact in the formulation of their identity. This bachelor´s thesis is based on existing theories as well as respondent interviews with religious Swedish people. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet identitetskonstruktion.

Din email-adress: