Sökning: "identitetsutveckling"

Visar resultat 1 - 5 av 209 uppsatser innehållade ordet identitetsutveckling.

 1. 1. Från stödåtgärd till språkundervisning, en textanalys av kursplaner i modersmål från Lgr 69 till Lgr 11

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Kristin Dahlström; [2018-02-02]
  Nyckelord :andraspråkselever; identitetsutveckling; kultur; kulturell bakgrund; kursplan; kursplansanalys; modersmål; modersmålsundervisning; språkforskning; språkutveckling; tvåspråkighet;

  Sammanfattning : Sedan början av 1970-talet har modersmålsundervisning erbjudits till elever med annat modersmålän svenska och har sedan dess varit ett ämne under diskussion kring dess vara eller ickevara. Frågan om varför elever med annat modersmål än svenska ska undervisas i sitt modersmålgår att härledas till dels forskning men också till ämnets kursplan och offentliga publikationerfrån regeringen. LÄS MER

 2. 2. Historieundervisning och identitetsutveckling

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Linda Habram; Hanna Jensen; [2018]
  Nyckelord :global historia; historiemedvetande; identitetsutveckling; interkulturalism; nationell historia; nationalism;

  Sammanfattning : Vi har, med syfte att ta reda på hur historieundervisning är kopplat till identitetsutveckling i skolan, gjort en kunskapsöversikt på nuvarande forskning inom ämnet. Genom att undersöka fältet identitetsutveckling och historieundervisning har vi identifierat två övergripande teman. LÄS MER

 3. 3. "Mensker trenger mensker" - En kvalitativ studie om identitetsprocesser i tv-serien "SKAM"

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Antonia RIngbäck; [2018]
  Nyckelord :Identitet; ungdomskultur; senmodernitet;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att öka förståelsen för ungdomars identitetsskapande processer i det senmoderna samhället, genom att analysera två karaktärer i den norska tv-serien "SKAM". Uppsatsens teoretiska utgångspunkt är sociologiska teorier om hur individens identitetsskapande påverkas av senmoderna ideal. LÄS MER

 4. 4. Väx med Harry Potter : Identitetsutveckling i grundskolan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Mattias Karlsson; [2018]
  Nyckelord :Identitetsutveckling; litteraturanalys; Harry Potter;

  Sammanfattning : J.K. Rowlings bok Harry Potter och de vises sten är en ungdomsbok som slagit igenom och fångat många barn, ungdomar och vuxna. I denna studie undersöks huvudkaraktären Harry Potters identitetsutveckling genom en didaktiskt inriktad litteraturanalys. LÄS MER

 5. 5. Hur fem lärare i årskurs 1-3 förhåller sig till poesi

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV); Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV); Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Sanna Gundermann Wikström; Emma Konstantakis; Rasmus Lindström; [2018]
  Nyckelord :identitetsutveckling; lärares attityder; poesi; ramfaktorer; språkutveckling; undervisning;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka hur grundskollärare i årskurs 1–3 arbetar med och resonerar om poesi i sin undervisning. Vilken attityd lärare har till poesi i allmänhet respektive i skolan, hur de beskriver sin poesiundervisning och vilka ramfaktorer som finns i arbete med poesi i skolan var också de frågor vi ville få svar på. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet identitetsutveckling.

Din email-adress: