Sökning: "ideologi"

Visar resultat 1 - 5 av 474 uppsatser innehållade ordet ideologi.

 1. 1. ORD MOT ORD - En argumentationsanalys av debatten om sex timmars arbetsdag i Göteborgs stad

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

  Författare :Mimmi Källström; Emma Alkner; [2017-06-22]
  Nyckelord :arbetstidsförkortning; reducerad arbetstid; intressekonflikter; argumentation; argumentationsanalys; Svartedalen; Göteborgs stad; ideologi; ekonomisk hållbarhet; hälsa; jämställdhet;

  Sammanfattning : Sex timmars arbetsdag och arbetstidsförkortning är idag, kanske mer än någonsin, en het och omdiskuterad samhällsfråga. Göteborgs stad införde år 2015 ett pilotprojekt på Svartedalens äldreboende i Göteborg med en arbetsdag på sex timmar istället för åtta för de anställda. LÄS MER

 2. 2. IDEOLOGI PÅ 140 TECKEN En analys av populism och ideologi på den sociala medieplattformen Twitter

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Tom Serner; Niklas Gustafsson; [2017-02-15]
  Nyckelord :Twitter; populism; ideologi; Sverigedemokraterna; sociala medier;

  Sammanfattning : Examensarbete: 15 hpProgram och/eller kurs: Examensarbete i Medie- och kommunikationsvetenskapNivå: GrundnivåTermin/år: HT/2016Handledare: Niclas HåkanssonKursansvarig: Malin SveningssonSidantal: 50Antal ord: 13 649Nyckelord: Twitter, populism, ideologi, Sverigedemokraterna, sociala medierSyfte: Studien syftar till att undersöka hur det är möjligt att kommunicera ett så komplextämne som ideologi genom Twitter, vars speciella förutsättningar ställer krav på en kort och koncis kommunikation.Teori: Uppdelad i två avsnitt, ett om ideologi, populism och högerpopulism och ett om politiskkommunikation på sociala medier. LÄS MER

 3. 3. SPRÅKET I FYRA JAPANSKA POLITISKA PARTIERS MANIFEST. Konformism eller vilja till förändring?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Jakob Ranglin Grissler; [2017-01-23]
  Nyckelord :japanska; Japan; politik; manifest; ideologi; lexikalanalys; Komeito; LDP; DP; JKP; lingvistik; konformism;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats var att se om, och i så fall hur, konformitet präglarjapanska politiska partier. Det gjordes genom att lingvistiskt analysera fyrapolitiska partiers manifest för att undersöka huruvida de skiljer sig ideologisktoch om det finns en likhet som tyder på konformism. En konform bild präglar Japan i utlandet. LÄS MER

 4. 4. Att tala eller tiga? : Om kritik och dess konsekvenser för lärare inom skolans organisation

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

  Författare :Maria Svahn; [2017]
  Nyckelord :ethics; freedom of speech; New Public Management; upper secondary education; Whistleblowing; Sweden; etik; gymnasieskolan; New Public Management; Whistleblowing; yttrandefrihet;

  Sammanfattning : In the light of overall democratic and normative values for Swedish education, including freedom of expression, the aim of this study was to examine how teachers’ critical comments on a school organization at upper secondary level (post-16 education) can be received and possible implications for teachers who express such criticism and for the school organization. The questions focused on criticism in relation to the core values of education and freedom of expression, in a policy context of marketization of the Swedish school system. LÄS MER

 5. 5. "Kill them wherever you find them" : en kvalitativ innehållsanalys av den Islamiska statens videopropaganda riktad mot Frankrike

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Amanda Evertsson; [2017]
  Nyckelord :IS; Islamiska staten; propaganda; videopropaganda; jihad; radikalisering; innehållsanalys; visuell textanalys; Social Sciences;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen är författad av Amanda Evertsson via Institutionen för kommunikation och medier vid Lunds universitet och har titeln ”’Kill them wherever you find them’ – en kvalitativ innehållsanalys av den Islamiska statens videopropaganda riktad mot Frankrike”. Uppsatsen skrivs i en tid där hotet från den våldsbejakande sociala rörelsen Islamiska staten är mer påtagligt än någonsin. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet ideologi.

Din email-adress: