Sökning: "ideologi"

Visar resultat 1 - 5 av 488 uppsatser innehållade ordet ideologi.

 1. 1. Normala nazister En kvalitativ diskursanalys av sveriges två största morgontidningar angående två nynazistiska demonstrationer

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Arvid Adrell; Greta-Pauline Galtz; [2018-02-08]
  Nyckelord :nynazism; NMR-demonstrationen i Göteborg; firandet av kristallnatten; svensk dagspress; ideologi; ställningstagande; kritisk diskursanalys.; neo-nazism; the NMR demonstration in Gothenburg; the celebration of the novermber pogrome; swedish daily press; ideology; standpoint; critical discourse analysis;

  Sammanfattning : In october 2017 the almost institutionalized Book fair in Gothenburg decided to let the right wingmagazine “Nya Tider” participate and spread its message during the event. At the same time, neonazis planned a demonstration and as a result, a lot of the authors participating in the book fair signed a petition as a protest against the decision. LÄS MER

 2. 2. Empati från vänster och höger : Politikers upplevelse av offer för orättvisa och ofrihet

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Sofie Reimertz; Hanna Rydberg; [2018]
  Nyckelord :political ideology; left- and right dimensions; empathy; equality; freedom;

  Sammanfattning : Enligt tidigare studier värderar politiker jämlikhet och frihet olika beroende på sin politiska ideologi. Med detta som bakgrund var studiens huvudsyfte att studera eventuella skillnader mellan hur svenska politiker med olika ideologiska bakgrunder upplevde empati när en person utsattes för orättvisa samt när en person utsattes för ofrihet. LÄS MER

 3. 3. Rädslan som förändrade folket - en kvalitativ textanalys av Jimmie Åkessons partiledartal i Almedalen

  L2-uppsats, Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Elin Rikardsson; Josefine Sjödén; [2018]
  Nyckelord :Jimmie Åkesson; populism; ”politics of fear”; retorik; politisk kommunikation; Social Sciences;

  Sammanfattning : Denna uppsats ämnar att studera det svenska riksdagspartiet Sverigedemokraternas partiledare Jimmie Åkessons användning av politisk kommunikation och utvald retorik för att vinna förtroende hos det svenska folket. Undersökningen görs på Åkessons fyra Almedalstal framförda 2011-2014 och det teoretiska ramverk som agerar utgångspunkt för arbetet grundar sig i fenomenet “politics of fear” samt populism som politisk ideologi. LÄS MER

 4. 4. Konsten att passa in i en modern värld : En kritisk diskursanalys av satiriska Black Mirror

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap; Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Andrea Jonsson; Emma Jakobsson Ögnelooh; [2018]
  Nyckelord :MCDA; critical discourse analysis; norms; conformity; Black Mirror; satire; MCDA; kritisk diskursanalys; normer; konformitet; Black Mirror; satir;

  Sammanfattning : Denna studie har som mål att undersöka hur normer och konformitet skapas i ett modernt, teknologiskt samhälle genom att studera satirisk populärkultur. Det är den tredje säsongen av den satiriska, dystopiska tv-serien Black Mirror som studeras. LÄS MER

 5. 5. Den socialt (o)hållbara stadsplaneringen : om social hållbarhet som ideologi i stadsplaneringsdiskursen

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier

  Författare :Alexander Sparr; [2018]
  Nyckelord :Social sustainability; Urban planning; Neoliberalism; Place branding; Post-industrial cities; Social hållbarhet; Stadsplanering; Nyliberalism; Platsmarknadsföring; Postindustriella städer;

  Sammanfattning : Socially (un)sustainable urban planning – concerning social sustainability as ideology in the discourse of urban planning. This thesis deals with the subject of social sustainability within the context of urban planning. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet ideologi.

Din email-adress: