Sökning: "ideologi"

Visar resultat 1 - 5 av 507 uppsatser innehållade ordet ideologi.

 1. 1. MORALFRÅGOR OCH ÅSIKTSPOLARISERING- En jämförande studie av MP och SD med hjälp av Moralfundamentsteori

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Ronny Ledström; [2018-04-05]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Uppsatsen syftar till att komma närmare ett svar på varför Sverigedemokraterna och Miljöpartiet står så långt ifrån varandra på den så kallade GAL-TAN skalan. Detta genomförs med hjälp av Moralfundamentsteorin. LÄS MER

 2. 2. Normala nazister En kvalitativ diskursanalys av sveriges två största morgontidningar angående två nynazistiska demonstrationer

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Arvid Adrell; Greta-Pauline Galtz; [2018-02-08]
  Nyckelord :nynazism; NMR-demonstrationen i Göteborg; firandet av kristallnatten; svensk dagspress; ideologi; ställningstagande; kritisk diskursanalys.; neo-nazism; the NMR demonstration in Gothenburg; the celebration of the novermber pogrome; swedish daily press; ideology; standpoint; critical discourse analysis;

  Sammanfattning : In october 2017 the almost institutionalized Book fair in Gothenburg decided to let the right wingmagazine “Nya Tider” participate and spread its message during the event. At the same time, neonazis planned a demonstration and as a result, a lot of the authors participating in the book fair signed a petition as a protest against the decision. LÄS MER

 3. 3. Empati från vänster och höger : Politikers upplevelse av offer för orättvisa och ofrihet

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Sofie Reimertz; Hanna Rydberg; [2018]
  Nyckelord :political ideology; left- and right dimensions; empathy; equality; freedom;

  Sammanfattning : Enligt tidigare studier värderar politiker jämlikhet och frihet olika beroende på sin politiska ideologi. Med detta som bakgrund var studiens huvudsyfte att studera eventuella skillnader mellan hur svenska politiker med olika ideologiska bakgrunder upplevde empati när en person utsattes för orättvisa samt när en person utsattes för ofrihet. LÄS MER

 4. 4. "Bild ska vara kul" : En studie om hur bildämnet språkliggörs av elever och lärare på högstadiet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för musik och bild (MB)

  Författare :Evelina Eklund; [2018]
  Nyckelord :Bildämnet; Elever; Lärare; Språk; Ämneskonception; Socialkonstruktivism;

  Sammanfattning : I studien undersöks hur elever, bildlärare och ämneslärare med annan behörighet än bild språkliggör bildämnet på högstadienivå. Genom analys av fokusgruppsamtal med samtliga grupper visar resultatet att bildlärarna inte språkliggör ämnet på samma sätt som eleverna och de övriga ämneslärarna gör. LÄS MER

 5. 5. Tillbaka till framtiden : (Ett studium av) nejsägande framtidsrevolutionärer

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier

  Författare :Catherine Crole-Rees; [2018]
  Nyckelord :ideology; modernity; individuality; social movements; criticism of civilization; self-sufficient household; ideologi; modernitet; individualitet; sociala rörelser; civilisationskritik; självhushållning;

  Sammanfattning : The Swedish magazine Åter, which offers a forum for people with an interest in making a self-sufficient household, constitutes the material for this study. The magazine is exemined with an interest in finding outspoken and unspoken ideological values that may be considered as the motivation to actively choose an alternative lifestyle such as the one a self-sufficient household represents. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet ideologi.

Din email-adress: