Sökning: "incitament problem"

Visar resultat 1 - 5 av 250 uppsatser innehållade orden incitament problem.

 1. 1. Motivationsprogram i myndigheter -Ett exempel från Arbetsförmedlingen i Göteborg och Skövde

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Peyam Abdali; Philip Gunnarsson; [2017-06-29]
  Nyckelord :Motivationsprogram; motivation; myndighet; självbestämmande.;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: I syfte att motivera medarbetare utvecklas motivationsprogram, detta för att sammanfoga individens intressen med organisationens. Under senare år har den offentliga sektorn till större del använt sig av prestationsbaserade belöningssystem, ett exempel på detta är individuell lönesättning (Homberg & Heine 2014). LÄS MER

 2. 2. Myresjöhusmålet, vårdslöshetsbedömningar och ansvaret som åvilar aktörer som projekterar byggkonstruktioner.

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Linnéa Karlsson; [2017-06-28]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Domslutet i NJA 2015 s. 1040 överraskade många aktörer inom byggbranschen, då en entreprenör ansågs ha agerat vårdslöst när han använt sig av en byggmetod, som vid tidpunkten för uppdragets genomförande ansågs fackmässig, men som senare visade sig vara direkt olämplig. LÄS MER

 3. 3. IAS 10 –Kunskap och incitament i redovisarens bedömningar

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Daniel Strömborg; Mariam Baginjan; [2017-06-01]
  Nyckelord :IAS 10; IFRS; incitament; kunskap; bedömning; balansdag; rapportperiod;

  Sammanfattning : Bakgrund & problem: Redovisningen är beroende av redovisarens tolkningar av redovisningsregler och bedömningar av situationer. Det här beroendet är enligt mycket av redovisnings-litteraturen ännu större hos principbaserade standarder, som IFRS. LÄS MER

 4. 4. Ädelreformen - Kommunalt betalningsansvar - medicinskt färdigbehandlad

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Harry Olofsson; [2017-03-24]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Sammanfattningsvis har Ädelreformen, med de starka ekonomiska drivkrafter som det kommunala betalningsansvaret utgör, bidragit till en kraftig minskning av antalet medicinskt färdigbehandlade, liksom till att kommunerna byggt ut sina boenden för äldre och handikappade. Mätt och uttryckt i effektivitetstermer har förväntningarna infriats och grundproblemet fått en lösning. LÄS MER

 5. 5. Landskapet i samband med infrastrukturprojekt : med fokus på utvecklingen av Sveriges höghastighetsjärnväg

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Emelie Hansén; [2017]
  Nyckelord :höghastighetsjärnväg; Ostlänken; landskap; infrastrukturutveckling; fragmentering; barriärer; restyta;

  Sammanfattning : Utvecklingen av höghastighetsjärnvägen i Sverige förväntas medföra omfattande effekter på landskapet. Det kommer ske en strukturförändring som innebär nya, stora barriärer. Tillsammans med befintligt infrastrukturnätverk fragmenteras landskapet ytterligare och allt mindre ytor skapas, som kan kallas restytor. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet incitament problem.

Din email-adress: