Sökning: "incitament problem"

Visar resultat 1 - 5 av 262 uppsatser innehållade orden incitament problem.

 1. 1. Användarbaserad försäkring i Sverige - En möjlighet att plocka russinen ur kakan (?)

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Marcus Silkisberg; Jacob Bäckehorn-Bozic; [2018-06-27]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Inspirerade av växande teknologiska möjligheter undersöker den här studien kvalitativt deuppfattade konsekvenserna av användarbaserad försäkring (UBI) på den svenskafordonförsäkringsmarknaden. Litteraturen har länge kritiserat den traditionellapremieprissättningen för att inte belöna ett säkert körbeteende, och den asymmetriskainformationen som kännetecknar branschen ger upphov till en rad problem såsom moralhazard och korssubventionering, vilket den senare betecknar en situation i vilken lågtriskbenägna individer betalar för högt riskbenägna individer för att försäkringsbolaget intekan skilja dem åt utifrån observerbara data. LÄS MER

 2. 2. Finansiering av tillväxt i småbolag -En undersökning om hur småföretag som upplevt en hög omsättningstillväxt har hanterat sin finansiering

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Rebin Fathli; Henrik Rosendahl; [2018-02-20]
  Nyckelord :Pecking order theory; Trade-off theory; Family firms; SME.;

  Sammanfattning : Bakgrund och problembeskrivningFöretag som har upplevt en hög tillväxt i omsättning stöter ofta på diversefinansieringsproblem både under och efter denna period. Dessa problem kräver oftast någonform av finansiering eller planering. LÄS MER

 3. 3. Nudging: Within the Context of Place Marketing

  Master-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Anna Eriksson; Jesper Tränck; [2018]
  Nyckelord :Nudging; Behaviour; Place Marketing; Place Branding; City Marketing; Urban Planning; Place Development; Nudging; Beteende; Platsmarknadsföring; Stadsplanering; Platsutveckling;

  Sammanfattning : Sergels torg in Stockholm, Sweden, and the surrounding areas have possibly negative associations in the minds of individuals. To then influence and change a negative mindset related to a place can be a difficult task for real estate managers. LÄS MER

 4. 4. Krav på parkering vid byggande av flerbostadshus

  Master-uppsats, Lunds universitet/Fastighetsvetenskap

  Författare :Ellen Andersson; [2018]
  Nyckelord :Parkering; parkeringsnorm; parkeringspolicy; flerbostadshus; mobilitetsåtgärder; mobilitets tjänster; mobilitetslösningar; mobility management; krav på tomt; Parking; parking norm; parking requirements; apartment building; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Förtätning är en stark stadsbyggnadstrend idag. Med förtätning av tätorter kommer behovet av att göra kompromisser, alla stadsbyggnadskvaliteter kan inte rimligen få plats inom samma yta. LÄS MER

 5. 5. I det bostadspolitiska tomrummet - en kvalitativ studie av alternativa finansieringsmetoder för nyproduktion av ekonomiskt överkomliga hyresrätter

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Hellberg Erik; Traneborn Gabriel; [2018]
  Nyckelord :Alternativ finansiering; Bostadspolitik; Finansialisering; Governance; Gräsrotsfinansiering; Hyresbostäder; Rätten till bostad;

  Sammanfattning : Förändringar i den svenska bostadsregimen har öppnat ett bostadspolitiskt tomrum som begränsar allmännyttans handlingsutrymme och marknadens incitament att producera ekonomiskt överkomliga hyresrätter. Frågan om hur allas rätt till bostaden ska garanteras står obesvarad, alltjämt som bostadsojämlikheten i samhället intensifieras. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet incitament problem.

Din email-adress: