Sökning: "incitament problem"

Visar resultat 1 - 5 av 247 uppsatser innehållade orden incitament problem.

 1. 1. Motivationsprogram i myndigheter -Ett exempel från Arbetsförmedlingen i Göteborg och Skövde

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Peyam Abdali; Philip Gunnarsson; [2017-06-29]
  Nyckelord :Motivationsprogram; motivation; myndighet; självbestämmande.;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: I syfte att motivera medarbetare utvecklas motivationsprogram, detta för att sammanfoga individens intressen med organisationens. Under senare år har den offentliga sektorn till större del använt sig av prestationsbaserade belöningssystem, ett exempel på detta är individuell lönesättning (Homberg & Heine 2014). LÄS MER

 2. 2. Myresjöhusmålet, vårdslöshetsbedömningar och ansvaret som åvilar aktörer som projekterar byggkonstruktioner.

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Linnéa Karlsson; [2017-06-28]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Domslutet i NJA 2015 s. 1040 överraskade många aktörer inom byggbranschen, då en entreprenör ansågs ha agerat vårdslöst när han använt sig av en byggmetod, som vid tidpunkten för uppdragets genomförande ansågs fackmässig, men som senare visade sig vara direkt olämplig. LÄS MER

 3. 3. IAS 10 –Kunskap och incitament i redovisarens bedömningar

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Daniel Strömborg; Mariam Baginjan; [2017-06-01]
  Nyckelord :IAS 10; IFRS; incitament; kunskap; bedömning; balansdag; rapportperiod;

  Sammanfattning : Bakgrund & problem: Redovisningen är beroende av redovisarens tolkningar av redovisningsregler och bedömningar av situationer. Det här beroendet är enligt mycket av redovisnings-litteraturen ännu större hos principbaserade standarder, som IFRS. LÄS MER

 4. 4. Ädelreformen - Kommunalt betalningsansvar - medicinskt färdigbehandlad

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Harry Olofsson; [2017-03-24]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Sammanfattningsvis har Ädelreformen, med de starka ekonomiska drivkrafter som det kommunala betalningsansvaret utgör, bidragit till en kraftig minskning av antalet medicinskt färdigbehandlade, liksom till att kommunerna byggt ut sina boenden för äldre och handikappade. Mätt och uttryckt i effektivitetstermer har förväntningarna infriats och grundproblemet fått en lösning. LÄS MER

 5. 5. Exploateringsavtal, LOU och upphandlingstvång : Vad säger lagen och hur resonerar branschen

  M1-uppsats, Högskolan Väst/Avdelningen för data-, elektro- och lantmäteriteknik; Högskolan Väst/Avdelningen för data-, elektro- och lantmäteriteknik

  Författare :Johan Lundin; Peter Olofsson; [2017]
  Nyckelord :Development agreement; PBL 1:4; PBL 6:39; PBL 6:40; LOU; public procurement; necessity of public procurement; economical terms; public space; municipal facilities; municipal mandatorship; ”to institute”; Exploateringsavtal; PBL 1:4; PBL 6:39; PBL 6:40; LOU; upphandling; upphandlingstvång; ekonomiska villkor; allmän plats; kommunala anläggningar; kommunaltekniska anläggningar; kommunalt huvudmannaskap; ”att vidta”;

  Sammanfattning : Det pågår en diskussion i branschen om huruvida upphandlingsplikt för kommunala anläggningar som regleras i exploateringsavtal föreligger. Plan och bygglagen möjliggör för kommuner att antingen ålägga exploatören ”att vidta” eller ”finansiera” de kommunala anläggningarna, dock utan att förtydliga förenligheten med upphandlingslagstiftningen. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet incitament problem.

Din email-adress: