Sökning: "individual assessments"

Visar resultat 1 - 5 av 184 uppsatser innehållade orden individual assessments.

 1. 1. Prediction of fracture propagation in human femur using the Finite Element Metho d

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Biomedicinsk teknik

  Författare :Frida Bengtsson; [2018]
  Nyckelord :Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Hip fractures constitute a major problem, both in terms of a lower life quality for the people affected and socio-economical factors. Osteoporosis is a medical condition, defined by decreased bone mass, which results in a more fragile bone structure and a higher risk for fractures. Osteoporosis accounts for a cost of € 1. LÄS MER

 2. 2. Riktlinjer – en begränsning eller strävan mot rättvisa? : En kvalitativ studie om hur biståndshandläggare gör individuella bedömningar och samtidigt förhåller sig till kommunala riktlinjer. 

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA); Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Hanna Jönrup; Amelie Larsson; [2018]
  Nyckelord :Care managers; eldercare; homecare; guidelines; decision-making; needs assessment.; Biståndshandläggare; äldreomsorg; hemtjänst; riktlinjer; beslutsfattande; behovsbedömning.;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to understand how eldercare managers, in their assessments of home care, needs to make individual decisions and at the same time keep to municipality’s guidelines. Our research questions deal with how eldercare managers make individual assessments and at the same time consider general municipality’s guidelines in their estimations of need for homecare assistance and how eldercare managers experience that individual assessments and general municipal guidelines relate to each other in estimations of needs for homecare assistance. LÄS MER

 3. 3. Kontraheringsplikt vid företagsförsäkring - En undersökning av småföretagares rätt till försäkring

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Sofia Nordberg; [2018]
  Nyckelord :försäkringsrätt; kontraheringsplikt; småföretagare; Ds 2005:42; företagsförsäkring; insurance law; duty to contract; Law and Political Science;

  Sammanfattning : A duty to contract involves an obligation to enter into an agreement, and there-fore constitutes an exception from the principle of contractual freedom. A duty to contract exists in the Insurance Contracts Act and stipulates an obligation for insurance companies to enter into an agreement with an individual who wants to acquire a consumer- or personal insurance, unless there are special reasons precedent to refuse such insurance. LÄS MER

 4. 4. The Persistent Measurement Biases

  D-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för redovisning och finansiering

  Författare :Hans Liang; [2018]
  Nyckelord :Equity Valuation; Linear Information Models; Accounting-Based Valuation; Conservative Accounting;

  Sammanfattning : Despite recent advancements in the field of accounting-based valuation, the challenges in linking forecasts of residual income levels to past financial statements; and simultaneously considering the effects of conservatism in the accounting, remain. This paper describes the exploration of an equity valuation model that adheres to a linear information model as conceptualised by Ohlson (1995), and Feltham and Ohlson (1995) in the forecasts of earnings, which is parsimonious and individual for each firm. LÄS MER

 5. 5. Upplevelser av rådgivande telefonsamtal på hälsocentral – telefonsjuksköterskors och vårdsökandes perspektiv

  Magister-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Pia Krutrök; Victoria Olovsson Nilsson; [2018]
  Nyckelord :Telephone nursing; Telephone nurse; Care-seekers; Person-centered care; primary care.; Telefonrådgivning; telefonsjuksköterska; vårdsökande; personcentrerad vård; hälsocentral; bemötande; kvalitativ innehållsanalys; bemötande.;

  Sammanfattning : Telefonrådgivning har ersatt en stor del av traditionella vårdbesök, nationellt och internationellt. Tillgängligheten och enkelheten gör det till en uppskattad funktion av vårdsökande. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet individual assessments.

Din email-adress: