Sökning: "influencia interlingüística"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden influencia interlingüística.

 1. 1. INFLUENCIA INTERLINGÜÍSTICA EN ADQUISICIÓN DE NUEVAS LENGUAS. Estudio realizado con estudiantes multilingües de un instituto sueco

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Lili Garay Katona; [2017-08-02]
  Nyckelord :spanska; flerspråkighet; modersmål; målspråk; språkligt inflytande; inställning; gymnasiet; Sve-rige; multilingüismo; lengua primera; lengua meta; influencia interlingüística; actitud; instituto; Suecia;

  Sammanfattning : De flesta studier om andraspråksinlärning kretsar kring modersmålets (L1) påverkan när det gäller språkinlärning där man inte brukar ta hänsyn till personens hela språkbakgrund som kan vara rele-vant när man lär sig ett nytt språk. Syftet med denna studie är att utforska hur elevernas egna språk-bakgrund aktiveras när de stöter på ett helt nytt språk, i det här fallet spanskan. LÄS MER

 2. 2. La interferencia interlingüística en la producción oral de jóvenes suecos de ELH : "Después el perrito se comió un corvito"

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Romanska och klassiska institutionen

  Författare :Rosa Moreno; [2016]
  Nyckelord :Oral production; Spanish heritage language SHL ; proficiency; frecuency of language use; language dominance; trilingual acquisition; Producción oral; Español lengua de herencia ELH ; proficiencia; frecuencia de uso; dominancia lingüística; adquisición trilingüe.;

  Sammanfattning : El presente estudio investiga la influencia interlingüística a nivel léxico en la producción oral de jóvenes suecos de ELH, hablantes de la variedad chilena. Dos preguntas de investigación guían este trabajo. La primera pregunta examina el origen de las lenguas fuentes de influencias de ILL (Sueco L2 vs Inglés L3). LÄS MER

 3. 3. La influencia interlingüística en el aprendizaje de español como tercera lengua de aprendices brasileños

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Romanska och klassiska institutionen

  Författare :Jelscha Maria Dietrich; [2015]
  Nyckelord :CLI; L3 Spanish; speech production; brazilian university students; typlogical similarity; L3 proficiency; IIL; L3 español; producción oral; estudiantes universitarios brasileños; similitud tipológica; proficiencia en la L3;

  Sammanfattning : Este estudio presenta los resultados de una investigación que examina el tipo de influencia interlingüística (IIL) presente en la producción oral de la L3 español de estudiantes universitarios brasileños que tienen la L2 inglés. El estudio se basa en dos preguntas de investigación: la primera pregunta (PI 1) trata el tema de la activación de las lenguas previas (L1 vs. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet influencia interlingüística.

Din email-adress: