Sökning: "influential individuals"

Visar resultat 1 - 5 av 70 uppsatser innehållade orden influential individuals.

 1. 1. Crowdfunding Social Entrepreneurship; The Influential Factors in Crowdfunding Success for Social Entrepreneurs

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Anna Nyberg; Malin Åberg; [2017-09-15]
  Nyckelord :Social entrepreneurship; Crowdfunding; Reward-based crowdfunding; Success factors;

  Sammanfattning : MSc in Innovation and Industrial Management.... LÄS MER

 2. 2. The sought-after influencer –

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Melissa Albano Neves; Pernilla Liljeblad; [2017-06-29]
  Nyckelord :Influencer Marketing; influential individuals; electronic word-of-mouth;

  Sammanfattning : MSc in Marketing and Consumption.... LÄS MER

 3. 3. Touch, Swipe or Click? : Understanding information exchange (eWOM) on Instagram and how it can be encouraged

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Vanessa Auer; Evelina Bergström; [2017]
  Nyckelord :Electronic-word-of-mouth eWOM ; Word-of-mouth WOM ; Engagement; Content Features; Social Networking Sites SNS ; Instagram; Social Media Marketing;

  Sammanfattning : Electronic word-of-mouth (eWOM) is known as one of the most influential factors impacting consumer behaviour. Yet, not all consumers are motivated to like, tag or comment on commercial posts online. LÄS MER

 4. 4. Hide and Seek in a Social Network

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Kommunikationssystem

  Författare :Olle Abrahamsson; [2017]
  Nyckelord :terrorists; hiding; network theory; social network; graph theory; eigenvector centrality; game theory; cooperative game; Shapley value; Myerson value;

  Sammanfattning : In this thesis a known heuristic for decreasing a node's centrality scores while maintaining influence, called ROAM, is compared to a modified version specifically designed to decrease eigenvector centrality. The performances of these heuristics are also tested against the Shapley values of a cooperative game played over the considered network, where the game is such that influential nodes receive higher Shapley values. LÄS MER

 5. 5. Varför investerar privatpersoner i hållbara fonder? : En kvalitativ studie om hur privatpersoner fattar hållbara fondbeslut och vilkafaktorer som påverkar beslutsfattande

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Sofia Talvitie; Sofie Åsell; [2017]
  Nyckelord :Funds; sustainability; framing; rationality and decision-making; Fonder; hållbarhet; framing; rationalitet och beslutfattande;

  Sammanfattning : Bakgrund: Varje dag gör människor val som har större eller mindre påverkan på framtiden. I takt med att hållbarhet påverkar en större del av vår vardag, kommer även beslut kring sparande bli mer påverkat av aspekter som hållbarhet och socialt ansvarstagande. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet influential individuals.

Din email-adress: