Sökning: "inflytande"

Visar resultat 1 - 5 av 3033 uppsatser innehållade ordet inflytande.

 1. 1. Ett ökat valdeltagande för en förbättrad folkhälsa - En litteraturstudie om interventioner och teoretiska utgångspunkter för att öka valdeltagande

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för medicin

  Författare :Emelie Carlberg; Carolin Johansson; [2018-01-04]
  Nyckelord :Politisk delaktighet; valdeltagande; intervention; folkhälsa; Political participation; voter turnout; intervention; public health;

  Sammanfattning : Background. Community participation and influence in society are target areas for public health policy in Sweden. This participation may be assessed in terms of political voting. In Sweden participation in elections generally is high, however varies between communities, municipalities and population groups. LÄS MER

 2. 2. Varför arbetar människor övertid? : En kvantitativ studie om hur inställning till arbetet, kön och familjetyp inverkar på övertidsarbete

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Sociologiska institutionen; Stockholms universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Martina Magnusson; Alexandra Drakengård; [2018]
  Nyckelord :Inställning; motivation; övertid; kön; familj; inflytande;

  Sammanfattning : Arbetsmarknaden idag blir allt mer föränderlig och flexibel, vilket har påverkat arbetsgivarna till att ge arbetstagaren större utrymme att kombinera karriär och familjeliv. Varje vecka arbetar en av fem personer i Sverige övertid och den genomsnittliga övertiden är 6.2 timmar per person och vecka. LÄS MER

 3. 3. Jag pratar inte med hållbarhetschefen - Hållbarhetschefens roll och betydelse i svenska företag

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Jessica Carlsson; Anna Simmons; [2017-11-14]
  Nyckelord :Hållbarhetschef; Miljöchef; CSR-chef Hållbar utveckling; Miljö; Hållbarhetsarbete; Miljöarbete; Miljöledningssystem; Hållbarhetsrapportering; Företag; CSR; Organisation;

  Sammanfattning : Bakgrund: Samhället utvecklas mot en mer hållbar framtid genom ett flertal stora åtaganden,från Brundtlandkommissionens begrepp hållbar utveckling år 1987 till de mer konkreta 17globala målen i Agenda 2030 som eftersträvas idag. Hållbarhetschefens roll och betydelse hari och med denna samhälleliga utveckling över lång tid vuxit fram som en otydlig funktion inomföretag. LÄS MER

 4. 4. Utmaningar i offentliga sektorns digitaliseringsarbete En empirisk studie av de utmaningar som kan försvåra en kommuns fortlöpande digitalisering

  Master-uppsats, Institutionen för tillämpad informationsteknologi

  Författare :Mats Jadeskär; Robert Lyckvi; [2017-10-26]
  Nyckelord :Digitalisering; offentlig förvaltning; komplexitet; samförstånd; resurser; förändringsledning;

  Sammanfattning : Sweden's municipalities and the county councils are facing a massive workload thatis connected to change; the vision is that Sweden will in 2025 fully utilize the digitaltechnology. The aim is to become the world leader in using and taking the advantageof digitalization that can be offer in e-health and administration. LÄS MER

 5. 5. ATT ÄGA EN REPRESENTANT. En studie om intressegruppers närvaro i riksdagen

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Frida Åsbrink; [2017-09-08]
  Nyckelord :Intressegrupper; korporatism; särintressen; representation; riksdagsledamöter;

  Sammanfattning : Representationsforskning i svensk kontext utgår vanligtvis från att riksdagsledamöterna slits mellan att representera partilinjen, möta väljarnas åsikter eller använda sitt förtroende till att föra fram sin egen agenda. Förutom dessa tre representationsideal flaggar forskare och politiker för att intressegrupper och politiker får allt närmare relation till varandra. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet inflytande.

Din email-adress: