Sökning: "inflytande"

Visar resultat 1 - 5 av 3112 uppsatser innehållade ordet inflytande.

 1. 1. Tång på framtidens tallrik. Rättsliga förutsättningar för en ekologiskt hållbar tångskörd.

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Annie Kolvik; [2018-02-15]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : På senare år har en trend att konsumera tång som livsmedel uppstått i Sverige. Ett intresse för att skörda tång finns både från privatpersoners och näringslivets håll. Tången är näringsrik och på flera sätt ett fördelaktigt livsmedel ur klimathänseende. LÄS MER

 2. 2. Medarbetarrepresentation i styrelse för en hållbar framtid? - En studie om medarbetarrepresentation i svenska styrelser och dess möjliga inverkan på hållbarhetsprestation

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Karl Hellberg; Sanna Axelsson; [2018-02-06]
  Nyckelord :Medarbetarrepresentation; styrelsedemografi; CSR; Corporate governance;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Under lång tid sågs företag som en vinstmaximerande enhet somtjänade sin aktieägare. Inte sällan kännetecknades denna relation av kortsiktighet som var ettpotentiellt hinder för hållbarhet. LÄS MER

 3. 3. Representerar de svenska Europaparlamentarikerna den svenska folkviljan i åsikter om EU:s roll?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Frida Corneliusson; [2018-02-02]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att ta reda på hur överensstämmelsen ser ut mellan den svenska folkviljan och de svenska Europaparlamentarikerna i åsikter om vad man tycker att EU ska besluta om. Eftersom det annars ofta handlar om för eller emot EU och inte EU-politik så vet vi ganska lite om vad man tycker att EU:s roll bör vara. LÄS MER

 4. 4. Den äldres röst - En kvalitativ studie om individens inflytande och måltidsupplevelse på två svenska äldreboenden

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

  Författare :Dina Leuchovius; [2018-01-29]
  Nyckelord :inflytande; äldreboende; måltidsupplevelse; matkvalitet; etnografi; exit; voice; Sverige; FAMM; Five Aspects of Meal;

  Sammanfattning : Syfte: Att bidra med förståelse för hur personer som bor på äldreboendet upplever måltider samt uttrycker sina önskemål kring mat och måltider. Teori: Albert Hirschmans teoretiska koncept av ”voice” och ”exit”. Metod: Intervjuer och observationer på två äldreboenden i Göteborgs och Kungsbacka kommun. LÄS MER

 5. 5. MEDBORGAREN I KOMMUNENS KOMMUNIKATIONSPOLICY En jämförelse mellan tio kommuner

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori

  Författare :Peter Häggbom Norrby; [2018-01-15]
  Nyckelord :Kommunikation; organisationskommunikation; kommunikationspolicy; dialog; delaktighet; inflytande; medskapande; målgrupp; invånare; medborgare; allmänhet; offentlig sektor; myndighet; systemisk-funktionell grammatik; SFG;

  Sammanfattning : The purpose of this essay was to examine the communication policies of the municipalities in Sweden and to test the significance of the hypothesis that municipalities that score a high point in an index on citizen participation more often mention and position their citizens as agents, subjects, active, first position participants or responsible in the course of events or activities that the communication policy texts include them in.Following questions were asked:What position are citizens assigned?What activities are citizens included in?How do the municipalities denominate citizens? The theories were meant to give perspectives on and describe the content of the communication polices of the municipalities. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet inflytande.

Din email-adress: