Sökning: "information about school and university"

Visar resultat 1 - 5 av 61 uppsatser innehållade orden information about school and university.

 1. 1. Student departure from teacher education A study of compulsory school teacher education programmes in Gothenburg University

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Aivi Toompalu; [2017-03-07]
  Nyckelord :Teacher education; student departure; study break; transfer; grounded theory;

  Sammanfattning : Aim: Utilizing the information that Gothenburg University (GU) has about the cohort of students in compulsory school TE programmes that started their studies in autumn 2011, this current research aims to explore the possible emerging patterns regarding students’ decision to depart from their studies.Theory: As a data-driven research, the theoretical basis of this study lies on grounded theory (Glaser & Strauss, 2008) aiming to describe the phenomenon of student departure through the information that students have given to GU regarding their decision to leave. LÄS MER

 2. 2. Global studentrekrytering via sociala medier : En jämförande studie av KTH och Chalmers kommunikation på Facebook

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap; Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Kajsa Granberg; Victor Gustafsson; [2016]
  Nyckelord :Study Abroad Information; Social Media; Student Recruitment; PR; Higher Education; Global Communication; Studera utomlands information; sociala medier; studentrekrytering; PR; högre utbildning; global kommunikation;

  Sammanfattning : Presumtiva studenter finns på sociala medier och det viktigt att högskolor/universitet använder sig av strategisk och effektiv kommunikation för att påverka utfallet av hur många och vilka studenter som söker sig till skolan. Vi tagit reda på vilka budskap som Kungliga Tekniska Högskolan och Chalmers Tekniska Högskola kommunicerar ut via deras Facebooksidor med hjälp av ett analysverktyg som är baserat på studenters rationella och emotionella aspekter när de söker utbildning utomlands. LÄS MER

 3. 3. Solar power on the top of the world : Possibilities to provide the school in Thade, in Nepal, with electricity from a solar cell system

  M1-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Linnea Gunnarsson Knutsson; [2016]
  Nyckelord :Solar energy; solar cells; Nepal; Solenergi; solceller; Nepal;

  Sammanfattning : Nepal, a country located between India and China, is one of the world’s least developed countries.  Access to electricity is a problem throughout Nepal. LÄS MER

 4. 4. Hållbarhetsredovisning : Implementeringsproblematik kring GRI G4

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Annelie Backlund; Urban Molander; [2016]
  Nyckelord :Sustainability; Implementation; GRI; CSR; Construction;

  Sammanfattning : Titel: Hållbarhetsredovisning-Implementeringsproblematik kring GRI G4Nivå: C-uppsats i ämnet företagsekonomiFörfattare: Annelie Backlund och Urban MolanderExaminator: Tom KarlssonHandledare: Ola NilssonInstutition: Ekonomihögskolan vid LinnéuniversitetetKurs: Examensarbete i företagsekonomi 15hpSyfte: Studiens syfte är att uppnå en fördjupad förståelse kring problematiken rörande implementeringsprocessen vid implementering av hållbarhetsredovisning enligt GRI:s G4 riktlinjer.Metod: För studien valdes en deduktiv ansats av kvalitativ karaktär. LÄS MER

 5. 5. Inverkan av läshjälpmedel på textförståelsen

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC); KTH/Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC)

  Författare :Caroline Lönn; Simóne Stenis Perron; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Det senaste decenniet har allt fler elever fått sämre kunskaper i läsförståelse. Syftet med denna studie är att undersöka om det finns sätt att effektivisera läsning och motivera ovana läsare att läsa mer, mer specifikt genom att komplettera tyst läsning med hjälpmedel så som uppläsning av texten och en rörlig markör. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet information about school and university.

Din email-adress: