Sökning: "information about school and university"

Visar resultat 1 - 5 av 68 uppsatser innehållade orden information about school and university.

 1. 1. Student departure from teacher education A study of compulsory school teacher education programmes in Gothenburg University

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Aivi Toompalu; [2017-03-07]
  Nyckelord :Teacher education; student departure; study break; transfer; grounded theory;

  Sammanfattning : Aim: Utilizing the information that Gothenburg University (GU) has about the cohort of students in compulsory school TE programmes that started their studies in autumn 2011, this current research aims to explore the possible emerging patterns regarding students’ decision to depart from their studies.Theory: As a data-driven research, the theoretical basis of this study lies on grounded theory (Glaser & Strauss, 2008) aiming to describe the phenomenon of student departure through the information that students have given to GU regarding their decision to leave. LÄS MER

 2. 2. Hållbarhetsredovisning : – En studie om hur sex klädföretag balanserar positiv och negativ information enligt GRI:s princip balans

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Sandra Aldin; Tove Sjöstedt; Kristina Johansson; [2017]
  Nyckelord :Sustainability Report; CSR; GRI; Global Reporting Initiative; Balance; Strategies; Legitimacy; Hållbarhetsredovisning; CSR; GRI; Global Reporting Initiative; Balans; Strategier; Legitimitet;

  Sammanfattning : Kandidatuppsats, Ekonomprogrammet online, 15 hp, 2FE93E, VT 2017 Ekonomihögskolan - Linnéuniversitetet i Växjö Författare: Tove Sjöstedt, Kristina Johansson och Sandra Aldin Handledare: Yuliya Ponomareva Examinator: Pia Nylinder Titel: Hållbarhetsredovisning - En studie om hur sex klädföretag balanserar positiv och negativ information enligt GRI:s princip balans. Nyckelord: Hållbarhetsredovisning, CSR, GRI, Global Reporting Initiative, Balans, Strategier, Legitimitet. LÄS MER

 3. 3. Framtagning av nytt kopplingskoncept : För att klara höjda krav på en Husqvarnamotorsåg

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Maskinteknik; Högskolan i Jönköping/JTH, Maskinteknik

  Författare :Axel Skoog; Yuan He; [2017]
  Nyckelord :Splines; circlips; product development; chainsaw; centrifugal clutch; Splines; spårring; produktutveckling; motorsåg; centrifugalkoppling;

  Sammanfattning : Studien är utförd i form av ett examensarbete vid JTH (Jönköpings Tekniska Högskola) i samarbete med komponentgruppen på Husqvarna AB. Syftet med arbetet var att genom en produktutvecklingsprocess hitta en annan metod för att fästa centrifugalkopplingen på motorsågen 560 XP. LÄS MER

 4. 4. Social media influence : Qualitative study of Colombian consumer attitude toward social media and its influence

  Master-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Juan Sebastian Duque; [2017]
  Nyckelord :Social media; ABC model; Social cognition; Information search; Colombian consumer;

  Sammanfattning : Master Thesis, Master of Science in Innovation through Business, Engineering and Design with specialisation in Business Administration Field of research: Business Administration, School of Business & Economics University: Linnaeus University, Växjö, Sweden. Course code:5FE07E Semester: Spring 2017 Author: Juan Sebastian Duque L. LÄS MER

 5. 5. Hållbarhetsredovisning : En studie om informationsbalansen i high profile och low profile industries

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Björn Sandfeldt; Henrik Robertsson; [2017]
  Nyckelord :sustainability reporting; GRI; negative information; industries; transparency; balance; hållbarhetsredovisning; GRI; negativ information; branschtillhörighet; transparens; balans;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNING ” Hållbarhetsredovisning – En studie om informationsbalansen i high profile och low profile industries”   Datum:        2017-06-05     Nivå:            Kandidatuppsats i Företagsekonomi, 15 HP   Institution:  Akademin för Ekonomi, Samhälle och Teknik, EST, Mälardalens Högskola   Författare:   Björn Sandfeldt                  Henrik Robertsson                       3 mars 1994                        5 maj 1992   Titel:             Hållbarhetsredovisning – En studie om informationsbalansen i high profile och low profile industries   Handledare: Staffan Boström   Nyckelord:   Hållbarhetsredovisning, GRI, negativ information, branschtillhörighet, transparens och balans.   Frågeställning: I vilken utsträckning presenteras negativ information i hållbarhetsredovisningar? Påverkar företags branschtillhörighet frekvensen av negativ information i hållbarhetsredovisningar?   Syfte:            Syftet med uppsatsen är att undersöka informationsbalansen i hållbarhetsredovisningar genom att studera i vilken utsträckning negativ information presenteras. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet information about school and university.

Din email-adress: