Sökning: "information about school and university"

Visar resultat 1 - 5 av 64 uppsatser innehållade orden information about school and university.

 1. 1. Hållbarhetsredovisning : – En studie om hur sex klädföretag balanserar positiv och negativ information enligt GRI:s princip balans

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Sandra Aldin; Tove Sjöstedt; Kristina Johansson; [2017]
  Nyckelord :Sustainability Report; CSR; GRI; Global Reporting Initiative; Balance; Strategies; Legitimacy; Hållbarhetsredovisning; CSR; GRI; Global Reporting Initiative; Balans; Strategier; Legitimitet;

  Sammanfattning : Kandidatuppsats, Ekonomprogrammet online, 15 hp, 2FE93E, VT 2017 Ekonomihögskolan - Linnéuniversitetet i Växjö Författare: Tove Sjöstedt, Kristina Johansson och Sandra Aldin Handledare: Yuliya Ponomareva Examinator: Pia Nylinder Titel: Hållbarhetsredovisning - En studie om hur sex klädföretag balanserar positiv och negativ information enligt GRI:s princip balans. Nyckelord: Hållbarhetsredovisning, CSR, GRI, Global Reporting Initiative, Balans, Strategier, Legitimitet. LÄS MER

 2. 2. Insiders som prognosmakare : En studie om hur informationsvärdet i insiderhandel kan påverka förekomsten av asymmetrisk information

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Eric Andersson; Mattias Lundgren; [2017]
  Nyckelord :Insiderhandel; Insiders; Asymmetrisk information; Analytiker; Agentteorin; Effektiva marknadshypotesen;

  Sammanfattning : Abstract  Authors: Eric Andersson and Mattias Lundgren  Advisor: Christopher von Koch  Examiner: Håkan Locking  Institution: School of Business and Economics at Linnaeus University, 2017.  Title: Insiders as forecasters - A study on how information value from insider trading can affect the presence of asymmetric information. LÄS MER

 3. 3. Integrerad Rapportering : Glaset halvfullt eller halvtomt? 

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Nadja Muftic; Donika Ombashi; [2017]
  Nyckelord :integrated reporting; discourse; isomorphism; diffusion; agenda setting theory; garbage can theory; integrerad rapportering; diskurs; isomorfism; spridning; agendateori; garbage can theory;

  Sammanfattning : Course: Master Thesis in Business Administration Institution: Business School at Linneus University in Växjö Authors: Nadja Muftic and Donika Ombashi Supervisor: Karin Jonnergård Examiner: Fredrik Karlsson Title: Integrated reporting  - The glass half full or half empty? Background: Integrated reporting is the latest framework in the reporting world and intends to integrate financial and non-financial information into one single report. Through the <IR> framework, the integrated report aims to describe how business strategies, corporate governance and performance create value over short, medium and long-term perspective. LÄS MER

 4. 4. Det är väl inget jag kanske aktivt samtalar om. En kvalitativ studie kring föräldrars erfarenheter av att samtala med sina förskolebarn om sexualitet.

  Master-uppsats, Malmö högskola/Hälsa och samhälle

  Författare :Annika Barth; [2017]
  Nyckelord :Barns sexualitet; Förskolebarn; Föräldrar; Sexuella script; Socialkonstruktivism; Systemteori;

  Sammanfattning : Barth, A. Det är väl inget jag kanske aktivt samtalar om. En kvalitativ studie kring föräldrars erfarenheter av att samtala med sina förskolebarn om sexualitet. Examensarbete i Sexologi 15 högskolepoäng. LÄS MER

 5. 5. Global studentrekrytering via sociala medier : En jämförande studie av KTH och Chalmers kommunikation på Facebook

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap; Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Kajsa Granberg; Victor Gustafsson; [2016]
  Nyckelord :Study Abroad Information; Social Media; Student Recruitment; PR; Higher Education; Global Communication; Studera utomlands information; sociala medier; studentrekrytering; PR; högre utbildning; global kommunikation;

  Sammanfattning : Presumtiva studenter finns på sociala medier och det viktigt att högskolor/universitet använder sig av strategisk och effektiv kommunikation för att påverka utfallet av hur många och vilka studenter som söker sig till skolan. Vi tagit reda på vilka budskap som Kungliga Tekniska Högskolan och Chalmers Tekniska Högskola kommunicerar ut via deras Facebooksidor med hjälp av ett analysverktyg som är baserat på studenters rationella och emotionella aspekter när de söker utbildning utomlands. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet information about school and university.

Din email-adress: