Sökning: "information about school and university"

Visar resultat 1 - 5 av 71 uppsatser innehållade orden information about school and university.

 1. 1. Hur kan ett motiverande klimat skapas på idrottslektionen?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Johan Svensson; Gustaf Svensson; [2018]
  Nyckelord :Hälsa Idrott Skola Ungdomar;

  Sammanfattning : Syftet med vår text är att beskriva vad som motiverar folk i allmänhet och ungdomar i synnerhet till att idrotta. Utifrån det syftet vill vi ta reda på kring hur ett klimat kan skapas på idrottslektionen som leder till att ungdomar vill idrotta även på sin fritid. LÄS MER

 2. 2. Projektering av en järnvägsanläggning ur ett livscykelperspektiv : En fallstudie om hur infrastrukturförvaltare kan förbättra projektering av stora tekniska system med fokus på livscykelperspektivet

  Master-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Elias Kirilmaz; Jennifer Quach; [2018]
  Nyckelord :Project; Life Cycle Cost; Railway; Reliability; Availability; Maintainability; Integrated logistic support; ILS; Asset Management; Large technical systems; LTS;

  Sammanfattning : Sammanfattning Datum: 2018-05-31 Nivå: Examensarbete i Industriell ekonomi, 30 ECTS Institution: Akademin för Ekonomi, Samhälle och Teknik, EST, Mälardalens Högskola Författare: Elias Kirilmaz & Jennifer Quach Titel: Projektering av en järnvägsanläggning ur ett livscykelperspektiv: En fallstudie om hur infrastrukturförvaltare kan förbättra projektering av stora tekniska system med fokus på livscykelperspektivet Nyckelord: Project, Life Cycle Cost, Railway, Reliability, Availability, Maintainability, Integrated logistic support, ILS, Asset Management, Long-termLarge technical systems, LTS Handledare: Pär Blomkvist & Christian Johansson Norbäck Syfte: Syftet med studien är att undersöka vilka faktorer som påverkar projektering av en järnvägsanläggning ur ett livscykelperspektiv. Målet är att tydliggöra vad Trafikverket behöver ta hänsyn till vid projektering av en järnvägsanläggning Syftet med studien är att undersöka vilka faktorer som påverkar projekteringen av järnvägsanläggningar utifrån ett Life Cycle Managementlångsiktigt hållbarhetsperspektiv perspektiv med fokus en centralpunkt inom på Integrated Logistic Support. LÄS MER

 3. 3. Student departure from teacher education A study of compulsory school teacher education programmes in Gothenburg University

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Aivi Toompalu; [2017-03-07]
  Nyckelord :Teacher education; student departure; study break; transfer; grounded theory;

  Sammanfattning : Aim: Utilizing the information that Gothenburg University (GU) has about the cohort of students in compulsory school TE programmes that started their studies in autumn 2011, this current research aims to explore the possible emerging patterns regarding students’ decision to depart from their studies.Theory: As a data-driven research, the theoretical basis of this study lies on grounded theory (Glaser & Strauss, 2008) aiming to describe the phenomenon of student departure through the information that students have given to GU regarding their decision to leave. LÄS MER

 4. 4. Det är väl inget jag kanske aktivt samtalar om. En kvalitativ studie kring föräldrars erfarenheter av att samtala med sina förskolebarn om sexualitet.

  Master-uppsats, Malmö högskola/Hälsa och samhälle

  Författare :Annika Barth; [2017]
  Nyckelord :Barns sexualitet; Förskolebarn; Föräldrar; Sexuella script; Socialkonstruktivism; Systemteori;

  Sammanfattning : Barth, A. Det är väl inget jag kanske aktivt samtalar om. En kvalitativ studie kring föräldrars erfarenheter av att samtala med sina förskolebarn om sexualitet. Examensarbete i Sexologi 15 högskolepoäng. LÄS MER

 5. 5. Insiders som prognosmakare : En studie om hur informationsvärdet i insiderhandel kan påverka förekomsten av asymmetrisk information

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Eric Andersson; Mattias Lundgren; [2017]
  Nyckelord :Insiderhandel; Insiders; Asymmetrisk information; Analytiker; Agentteorin; Effektiva marknadshypotesen;

  Sammanfattning : Abstract  Authors: Eric Andersson and Mattias Lundgren  Advisor: Christopher von Koch  Examiner: Håkan Locking  Institution: School of Business and Economics at Linnaeus University, 2017.  Title: Insiders as forecasters - A study on how information value from insider trading can affect the presence of asymmetric information. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet information about school and university.

Din email-adress: