Sökning: "information d"

Visar resultat 1 - 5 av 1230 uppsatser innehållade orden information d.

 1. 1. WHAT DO LINE MANAGERS IN A LARGE-SCALE TRANSFORMATION NEED TO PERFORM WELL IN THEIR ROLE? A case study of a R&D department during an agile transformation

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Tanja Jaehn; Filipa Rodrigues Simoes; [2018-09-06]
  Nyckelord :large-scale agile transformation; agility; line manager needs; organisational change; line manager performance; SAFe; AMO; General Change Theory;

  Sammanfattning : Purpose: The purpose of this study is to explore the line managers’ needs to perform wellin their role in a large-scale transformation, from an individual level.Furthermore, the aim is to understand how the identified needs can be explainedfrom a theoretical perspective. LÄS MER

 2. 2. ÄR SOLOWPARADOXEN FORTFARANDE AKTUELL?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

  Författare :Jesper Bernström; [2018-04-10]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The discussion concerning the impact of information and communication technology (ICT) on economic growth has been going on for a long time. The topic has been debated widely between supporters of the exogenous theory, where innovation is the result of chance, and supporters of the endogenous theory who argue that innovation is a result of what people and businesses do. LÄS MER

 3. 3. Immigration and House Prices in Stockholm

  D-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för nationalekonomi; Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för finansiell ekonomi

  Författare :Wilhelm Lindblad; Elis Örjes; [2018]
  Nyckelord :Immigration; Housing; House Prices;

  Sammanfattning : In this paper we investigate the impact of changes in the share foreign born population on property values in Stockholm Municipality. We use 35,000 single- family home transactions between 2000 and 2017 to estimate the direct and indirect effect of changes in the share of foreign born population on house prices using demographic information from 130 neighbourhoods. LÄS MER

 4. 4. Rätten att försvara sig mot en närstående person - En undersökning av nödvärnsrätten ur ett genusperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Anna Dantorp; [2018]
  Nyckelord :straffrätt; criminal law; nödvärn; genus; excess; putativt nödvärn; mäns våld mot kvinnor; Law and Political Science;

  Sammanfattning : I Sverige finns det en nödvärnsrätt som ger en person rätt till ansvarsfrihet när denna försvarat sig mot ett brottsligt angrepp på sin person. Denna rätt har dock kritiserats för att vara utformad att fungera bättre i typiskt sett manliga våldssituationer, d.v.s. LÄS MER

 5. 5. Presidential election uncertainty and market reaction

  D-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för finansiell ekonomi

  Författare :Dongxue Zou; [2018]
  Nyckelord :presidential election; market efficiency; asset pricing; event study;

  Sammanfattning : Uncertainty Information Hypothesis and Efficient Market Hypothesis suggest that asset prices will react to the uncertain US presidential election outcomes, in terms of both overall market level and individual companies/industries. This paper uses the event study framework to test such effect and finds mixed results. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet information d.

Din email-adress: