Sökning: "information d"

Visar resultat 1 - 5 av 1195 uppsatser innehållade orden information d.

 1. 1. ÄR SOLOWPARADOXEN FORTFARANDE AKTUELL?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

  Författare :Jesper Bernström; [2018-04-10]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The discussion concerning the impact of information and communication technology (ICT) on economic growth has been going on for a long time. The topic has been debated widely between supporters of the exogenous theory, where innovation is the result of chance, and supporters of the endogenous theory who argue that innovation is a result of what people and businesses do. LÄS MER

 2. 2. Digitalization of the finance function and hybridisation in departmental battles: a multiple exploratory case study

  D-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för redovisning och finansiering

  Författare :Jan Havelka; Carl-Henrik Källroos; [2018]
  Nyckelord :Digitalization; Finance function; Accounting systems; Hybridisation;

  Sammanfattning : In this paper, we investigate technology advancements and their impact on the finance function, more specifically, we are focusing on the digitalization of the finance function. Previous literature on accounting information systems and later enterprise resource planning systems find that opportunities as well as challenges arise when companies are adopting new systems and processes. LÄS MER

 3. 3. Lower Jaw Movements Measured by Optoelectronic Movement Recording : A pilot study

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för odontologi; Umeå universitet/Institutionen för odontologi

  Författare :Magnus Wänman; Christopher Staversjö; [2018]
  Nyckelord :Lower Jaw Movements. Optoelectronic Movement Recording. Mandibular movement. Volume.;

  Sammanfattning : Due to the complex nature of jaw movements, three-dimensional (3D) movement recording provide information about the jaw movement capacity. The aim of the present report was to test the reliability of measuring lower jaw movements using a 3D movement recording system and to calculate the lower jaw movement volume. LÄS MER

 4. 4. HBTQ-patienter i vårdmötet: en kvalitativ litteraturstudie om deras erfarenheter

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Florence Loubière; Elvira Salmina; [2018]
  Nyckelord :coming-out; erfarenheter; HBTQ; kunskap; patienter; sjuksköterskor; vårdmöte;

  Sammanfattning : Bakgrund: Att ha en sexuell läggning eller könsidentitet som skiljer sig från normen innebär för individen att hen i vardagen bli utsatt för mikroaggressioner. Individen blir därför försiktig med att avslöja sin sexuella läggning eller könsidentitet. LÄS MER

 5. 5. SVenX: A highly parallelized pipeline for structural variation detection using linked read whole genome sequencing data

  Master-uppsats, Lunds universitet/Examensarbeten i bioinformatik

  Författare :Vanja Börjesson; [2018]
  Nyckelord :Biology and Life Sciences;

  Sammanfattning : Genomic rearrangements larger than 50 bp are called structural variants. As a group, they affect the phenotypic diversity among humans and have been associated with many human disorders including neurodevelopmental disorder and cancer. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet information d.

Din email-adress: