Sökning: "information in schools"

Visar resultat 1 - 5 av 535 uppsatser innehållade orden information in schools.

 1. 1. Explicit and implicit comparison of English and Swedish in English course books for year 7 and year 11 in Sweden

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur

  Författare :Kristin Andersson; [2017]
  Nyckelord :language transfer; second language acquisition; contrastive language learning; språköverföring; andraspråksinlärning; kontrastivt språkstudium;

  Sammanfattning : This paper compares and contrasts how linguistic transfer has been incorporated in English course books for year 7 and year 11 in Swedish schools. This study has focused on finding explicit and implicit reference to transfer and interference in English course books for Swedish students by identifying references from the authors where they have pointed to similarities and differences between Swedish and English. LÄS MER

 2. 2. ”De har sagt att vi ska vara snälla” : -        En studie om högstadieungdomars delaktighet i skolors arbete mot kränkande behandling och diskriminering

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Annie Forsgren; [2017]
  Nyckelord :barns delaktighet; mobbning; intervjuer;

  Sammanfattning : Denna masteruppsats utgörs av en kvalitativ studie om ungdomars delaktighet i skolors arbete mot kränkande behandling och diskriminering. I den här studien har högstadieungdomar intervjuats om sina upplevelser av arbetet mot mobbning i deras skolor, och på vilka sätt de själva är delaktiga i det arbetet. LÄS MER

 3. 3. Nätmobbning – Bör det bekämpas på samma sätt som mobbning? : En fallstudie utifrån fyra olika kommunala högstadieskolor

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Emma Eriksson; Gisela Jägebratt; [2017]
  Nyckelord :mobbning; nätmobbning; förebyggande åtgärder; motverkande åtgärder; mobbningsorsaker; högstadieskolor;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att undersöka om det bör finnas skillnader i skolornas arbete med att motverka mobbning och nätmobbning. Den empiriska data samlades in genom intervjuer med de fyra olika kommunala högstadieskolors personal och genom en enkätstudie med skolornas elever. LÄS MER

 4. 4. Övergången till gymnasiet : Hur identifieras svaga matematikelever?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV)

  Författare :Erik Wiman; [2017]
  Nyckelord :transitions; mathematics; high school; special needs; routines; övergångar; matematik; gymnasium; extra anpassningar; särskilt stöd; rutiner;

  Sammanfattning : This essay investigates how transitions into high school in Sweden are organized in order to help students who perform poorly in the field of mathematics. Questions addressed are if these students are part of an organized transition in which information regarding their skills are passed on from school to school or are they in case of missing information detected upon arrival in the new school? For this purpose twenty schools were investigated. LÄS MER

 5. 5. "Jag tror att jag var lite besviken, att det inte var mer" - En kvalitativ studie om ungdomars upplevelser och tankar om sexualundervisning på gymnasiet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Jonna Glemne; Amanda Lundqvist; [2017]
  Nyckelord :sexual education; sex education in high school; heteronormativity; equality; queer theory.; Social Sciences;

  Sammanfattning : The curriculum for high school changed in Sweden 2011 and sexual education was elaborated in four subjects in high schools. In 2013 the National Agency for Education in Sweden published an education tool to help teachers implement sexual education in all mandatory subjects in high schools. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet information in schools.

Din email-adress: