Sökning: "information in schools"

Visar resultat 1 - 5 av 607 uppsatser innehållade orden information in schools.

 1. 1. The relationship between teachers´ attitudes, self-perceived competencies and usage of ICT

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Jennica Zackrisson; [2018-02-07]
  Nyckelord :ICT; classroom; attitudes; self- perceived- competencies; usage;

  Sammanfattning : The aim of the study is to investigate how teachers´ self-perceived competencies and their attitudes toward ICT in the classroom are related to the use of ICT. The methodology that is used for answering the research question is of a quantitative character in form of questionnaires. LÄS MER

 2. 2. Ramverk vs Vanilla JavaScript : Vilken teknik bör väljas för en modern webbapplikation?

  M1-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för datalogi och datorsystemteknik

  Författare :Marcus Gustafsson; [2018]
  Nyckelord :JavaScript; framework; comparative study; code structure; JavaScript; ramverk; jämförande studie; kodstruktur;

  Sammanfattning : This study is a second year thesis in Software Engineering at the Blekinge Institute of Technology. It investigates differences between frameworks and Vanilla JavaScript according to requirements in modern web applications. Region Blekinge, a municipal institution, wanted to research a prototype for a search function for their future website. LÄS MER

 3. 3. På vilket sätt framställs skolbiblioteket? : En studie av två fackliga tidskrifter med fokus på skolbibliotekets innehåll och funktion

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Anni Agelii; [2018]
  Nyckelord :Skolbibliotek; Skolbibliotekarier; Bibliotekspedagoger; Diskurser;

  Sammanfattning : School libraries have been included in the School Law since July 2011. However despite the law there are no clear descriptions of what a school library must contain or how it should be used as a learning resource in schools. LÄS MER

 4. 4. Hållbar hästhållning på naturbruksgymnasier : nuläge och utvecklingsmöjligheter i undervisningen, med fokus på näringsläckage från hagar

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Soil and Environment

  Författare :Maja Bladh; [2018]
  Nyckelord :övergödning; utbildning; elever; rasthagar; beteshagar; fosfor;

  Sammanfattning : Övergödningen i Östersjön är ett stort problem. Alla länder runt om detta hav behöver gemensamt jobba för att minska övergödningen för att i sin tur främja ett livskraftigt ekosystem. En stor del i detta har länge varit, och är fortfarande, begränsningar av påverkan från jordbruket. LÄS MER

 5. 5. Inkluderande undervisning och evidensbaserade strategier i fyra danska grundskolor

  Master-uppsats, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Margareta Andersson; [2018]
  Nyckelord :evidence; inclusion; special education; educational plans; teams for care for schoolchildren;

  Sammanfattning : Abstract Title: Inclusive education and evidence based strategies in four Danish schools Author: Margareta Andersson Danish schools are supposed to include 96% of all students. They are also supposed to use evidence based strategies to make inclusion happen. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet information in schools.

Din email-adress: