Sökning: "information in schools"

Visar resultat 1 - 5 av 568 uppsatser innehållade orden information in schools.

 1. 1. Mångfald i en monokulturell kontext: hur förhåller sig lärare till det?

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Rebecka Nordin; [2017-11-08]
  Nyckelord :“Multicultural”; “Primary school”; “School”; “Diversity”; “Attitudes”; “Teachers attitudes”; “Immigrant”; “Monocultural classroom;

  Sammanfattning : Research on multiculturalism in homogenic schools appears to be a poorly codified phenomenon in the literature, hence the reason that founded the idea to dig deeper into the subject and to further challenge this research. Moreover, this empirical study aims to examine how middle school teachers are dealing with multiculturality in the school where the majority of the students are constituted by ethical Swedish pupils. LÄS MER

 2. 2. The uses of news media in the context of acculturation A quantitative study among foreign-born in Sweden.

  Master-uppsats, Institutionen för tillämpad informationsteknologi

  Författare :Tony Börjesson; [2017-10-26]
  Nyckelord :News use; News media; Acculturation; Gratifications; Integration; Mass communication; Intercultural communication;

  Sammanfattning : News media are an important function in a democracy by providing news and information to thecitizens and at the same time considered to facilitate adaptation and integration into society. RecentOfficial Reports of the Swedish Government have stressed concerns regarding the developmentshowing that part of the population with a foreign background in Sweden does not use traditionalnews media. LÄS MER

 3. 3. Framtidens digitaliserade skola: En Studie av Lärares Möjligheter och Utmaningar

  Master-uppsats, Institutionen för tillämpad informationsteknologi

  Författare :Allan Amin; Daniel Stanisic; [2017-09-13]
  Nyckelord :Digitalisering; Digitala skolor; Digitaliserad data; IT-användning; Digitalisering av skolan; Digitaliserad undersvisning;

  Sammanfattning : The Swedish School's vision is that in 2022, Sweden will be the best in the world to use thepotential of the digitalization (SKL2, 2017). It has turned out that digital tools themselves do notintroduce any change, but it is only when the digital tools are used with a thoughtful education,it will result in positive results (Swedish Public Administration, 2016). LÄS MER

 4. 4. Vad handlar det om? : En studie om elevers tolkningar av texter.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Jönköping/Läs & skriv

  Författare :Sofie Josefsson; [2017]
  Nyckelord :Reading comprehension; listening comprehension; text interpretation; inferences; text movability; Läsförståelse; hörförståelse; texttolkning; inferenser; textrörlighet;

  Sammanfattning : Elever spenderar övervägande tiden i undervisningen på att lyssna, och betydligt mindre tid på att läsa (Adelmann, 2009). Att läsa är dock inte mindre viktigt. En av skolans uppgifter är att utveckla elevernas läsförmåga, så att de både kan läsa, använda och förstå texter (Lundberg & Herrlin, 2005). LÄS MER

 5. 5. Jag vill plugga musik! : - en intervjustudie om folkhögskolelärares uppfattningar om den musikhögskoleförberedande instrumentalundervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Institutionen för konstnärliga studier

  Författare :Bajo Kohring; [2017]
  Nyckelord :education; folk high school; instrumental; interview; musical teaching; pedagogy; pragmatic perspective; folkhögskola; instrumentalundervisning; intervjuer; musikaliskt lärande; pedagogik; pragmatiskt perspektiv;

  Sammanfattning : I föreliggande studie presenteras vad instrumentallärare på folkhögskolor anser vara viktigt att arbeta med i sin undervisning med tanke på elevers kommande antagningsprov till musikhögskolor. För att belysa studiens forskningsområde läggs tidigare forskning fram samt annan relevant litteratur kring sociala och musikaliska aspekter på folkhögskolan och i instrumentalundervisning. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet information in schools.

Din email-adress: