Sökning: "information in schools"

Visar resultat 1 - 5 av 587 uppsatser innehållade orden information in schools.

 1. 1. The relationship between teachers´ attitudes, self-perceived competencies and usage of ICT

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Jennica Zackrisson; [2018-02-07]
  Nyckelord :ICT; classroom; attitudes; self- perceived- competencies; usage;

  Sammanfattning : The aim of the study is to investigate how teachers´ self-perceived competencies and their attitudes toward ICT in the classroom are related to the use of ICT. The methodology that is used for answering the research question is of a quantitative character in form of questionnaires. LÄS MER

 2. 2. An investigation of factors marginalising the Bildung goals of the Swedish gymnasium curriculum in chemistry teacher’s reports of their teaching

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Clucas Paul; [2018]
  Nyckelord :Bildung; economic goals; bildning; Swedish school; curriculum; chemistry teaching;

  Sammanfattning : Bildung (in Swedish bildning), has historical relevance for the Swedish education system and remains a crucial element of the Swedish school curriculum today. Significantly, economic goals also inform the content and form of the curriculum with research findings suggesting that these goals dominate over, or marginalise the curriculum’s humanistic or Bildung goals. LÄS MER

 3. 3. Implementar actividades de autoevaluación en la enseñanza de español como lengua extranjera : Conocimientos y actitudes de los profesores suecos

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur

  Författare :Iina Kröger; [2018]
  Nyckelord :self-assessment; teaching of Spanish as a foreign language; formative assessment; metacognitive competence; autoevaluación; enseñanza de español como lengua extranjera ELE ; evaluación formativa; competencia metacognitiva;

  Sammanfattning : This study investigates Swedish secondary and upper secondary school teachers' knowledge and attitudes with respect to implementing self-assessment activities in teaching of Spanish as a foreign language. The purpose of the study has been to get an overview of the state of the implementation of self-assessment in Swedish schools. LÄS MER

 4. 4. Elevers syn på kroppsideal. : En studie om elevers synsätt på sin kropp, kroppsideal och hur det förmedlas i ämnet idrott och hälsa.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Rebecca Åkesson; [2018]
  Nyckelord :body image; student; body; school; Kroppsideal; elever; kunskapskrav; skolan; kropp;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats var att studera elevers synsätt på sin kropp, kroppsideal och hur de tycker det förmedlas i ämnet idrott och hälsa. Frågeställningarna som valdes var: Hur upplever eleverna att lärare arbetar med kroppsideal i ämnet idrott och hälsa? och Hur ser eleverna på samhällets kroppsideal samt hur reflekterar de över sin egen kropp? Den metod som användes för att studera detta var kvantitativ metod med enkäter. LÄS MER

 5. 5. Skolverksamhetens arbete med särskilt stöd i de frivilliga skolformerna : Statens granskning av verksamheterna

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL); Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL)

  Författare :Miriam Molbaek; Carina Ljungsten; [2018]
  Nyckelord :Förskola; gymnasieskola; livslånga lärandet; Skolinspektionens granskningar; styrdokument; särskilt stöd;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att studera Skolinspektionens granskningar av förskolans och gymnasieskolans verksamheter. Fokus har varit på det särskilda stödet utifrån hur det genomförs, vad som upptäcks och vilka åtgärder som behöver utföras. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet information in schools.

Din email-adress: