Sökning: "information in schools"

Visar resultat 1 - 5 av 532 uppsatser innehållade orden information in schools.

 1. 1. Explicit and implicit comparison of English and Swedish in English course books for year 7 and year 11 in Sweden

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur

  Författare :Kristin Andersson; [2017]
  Nyckelord :language transfer; second language acquisition; contrastive language learning; språköverföring; andraspråksinlärning; kontrastivt språkstudium;

  Sammanfattning : This paper compares and contrasts how linguistic transfer has been incorporated in English course books for year 7 and year 11 in Swedish schools. This study has focused on finding explicit and implicit reference to transfer and interference in English course books for Swedish students by identifying references from the authors where they have pointed to similarities and differences between Swedish and English. LÄS MER

 2. 2. Nätmobbning – Bör det bekämpas på samma sätt som mobbning? : En fallstudie utifrån fyra olika kommunala högstadieskolor

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Emma Eriksson; Gisela Jägebratt; [2017]
  Nyckelord :mobbning; nätmobbning; förebyggande åtgärder; motverkande åtgärder; mobbningsorsaker; högstadieskolor;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att undersöka om det bör finnas skillnader i skolornas arbete med att motverka mobbning och nätmobbning. Den empiriska data samlades in genom intervjuer med de fyra olika kommunala högstadieskolors personal och genom en enkätstudie med skolornas elever. LÄS MER

 3. 3. Övergången till gymnasiet : Hur identifieras svaga matematikelever?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV)

  Författare :Erik Wiman; [2017]
  Nyckelord :transitions; mathematics; high school; special needs; routines; övergångar; matematik; gymnasium; extra anpassningar; särskilt stöd; rutiner;

  Sammanfattning : This essay investigates how transitions into high school in Sweden are organized in order to help students who perform poorly in the field of mathematics. Questions addressed are if these students are part of an organized transition in which information regarding their skills are passed on from school to school or are they in case of missing information detected upon arrival in the new school? For this purpose twenty schools were investigated. LÄS MER

 4. 4. "Jag tror att jag var lite besviken, att det inte var mer" - En kvalitativ studie om ungdomars upplevelser och tankar om sexualundervisning på gymnasiet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Jonna Glemne; Amanda Lundqvist; [2017]
  Nyckelord :sexual education; sex education in high school; heteronormativity; equality; queer theory.; Social Sciences;

  Sammanfattning : The curriculum for high school changed in Sweden 2011 and sexual education was elaborated in four subjects in high schools. In 2013 the National Agency for Education in Sweden published an education tool to help teachers implement sexual education in all mandatory subjects in high schools. LÄS MER

 5. 5. Döden i läroböcker : Läromedelsanalys för åk 7-9

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för idé- och samhällsstudier

  Författare :Mimmi Ådell; [2017]
  Nyckelord :Död; livsfrågor; läromedelsanalys; skola; sorg;

  Sammanfattning : Death in textbooks: teaching materials analysis for grades 7-9. [Döden i läroböcker: läromedelsanalys för åk 7-9] My purpose is to examine how death is described in the students' textbooks in religious studies. I want to pass on knowledge of what the textbooks concern about death and grief. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet information in schools.

Din email-adress: