Sökning: "informationsbrev"

Visar resultat 1 - 5 av 23 uppsatser innehållade ordet informationsbrev.

 1. 1. Patienters erfarenheter av fysioterapi vid utmattningssyndrom - en Enkätstudie

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Sofie Essermark; Måns Fritzell; [2018-02-26]
  Nyckelord :Utmattningssyndrom; Mental hälsa; Primärvård; Webbenkät; Fysioterapeutisk behandling; Kroppsmedvetandeträning; Stress;

  Sammanfattning : Bakgrund:Syfte: Psykisk ohälsa är ett växande problem och utgör idag i Sverige en av de främsta orsakerna till sjukskrivning. Utmattningssyndrom utgör en betydande del av denna ohälsa. Fysioterapeutisk behandling är ett av flera alternativ som finns att tillgå. LÄS MER

 2. 2. Skriftlig information i förskolan. Varför och vilket sätt? : Den skriftliga informationens värde i förskolans värld.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier

  Författare :Kristin Husom; [2018]
  Nyckelord :Preschool; guardians; information; communication; Förskola; vårdnadshavare; information; kommunikation;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att ta reda på vilken typ av information som vårdnadshavarna får från förskolan, syftet med den och på vilket vis informationen tolkas. Insamling av empiri är gjort med hjälp av tre metoder: intervju, enkät och analys av text. LÄS MER

 3. 3. Yrkesinriktad self-efficacy och Arbetsengagemang

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY)

  Författare :Johanna Dahlquist; [2017]
  Nyckelord :Work engagement; occupational self-efficacy; gender; age; social support; job control; demand; ERI in the sense of reward; Arbetsengagemang; yrkesinriktad self-efficacy; kön; ålder; socialt stöd; jobbkontroll; krav; ERI i bemärkelsen belöning;

  Sammanfattning : Work engagement has a number of positive effects that benefit companies, and it may therefore be interesting to investigate what precedes work engagement. The purpose of the study was to investigate the relationship between occupational self-efficacy and occupational work engagement. LÄS MER

 4. 4. Föräldrars upplevelser av samordnade undersökningar i samband med magnetisk resonanstomografiundersökning : En kvalitativ intervjustudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Ida Eriksson; Ann-Charlotte Brandt; [2017]
  Nyckelord :Uppfattningar; röntgenavdelningen; information;

  Sammanfattning : Bakgrund: Ett sjukhus i mellersta Sverige utför samordnade undersökningar i samband med när barnet behöver sövas inför en magnetisk resonanstomografi (MR) undersökning. Detta koordineras och bokas av en röntgensjuksköterska som därefter skickar ut en kallelse till patienten. LÄS MER

 5. 5. "Det är svårt, men det blir bra diskussioner" : En intervjuundersökning om religionslärares erfarenheter av att använda skönlitteratur som resurs för arbetet med identitets- och livsfrågor inom ramen för religionskunskapsundervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Dalarna/Religionsvetenskap

  Författare :Fredrik Stillerud; [2017]
  Nyckelord :religionskunskap; gymnasiet; högstadiet; identitet; litteratur; skönlitteratur; didaktik; undervisning;

  Sammanfattning : Undersökningen undersöker hur sex religionslärare som arbetar med högstadiet och gymnasiet jobbar med identitets- och livsfrågor, samt deras erfarenhet av att använda skönlitteratur i sin undervisning. Urvalet till intervjuerna gjordes genom att lärare i sociala medier, Twitter och facebookgrupper för religionslärare, fick en inbjudan (med bifogat informationsbrev) till en enkät där de fick möjlighet att tacka ja till att delta till en intervju. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet informationsbrev.

Din email-adress: