Sökning: "informerande"

Visar resultat 1 - 5 av 45 uppsatser innehållade ordet informerande.

 1. 1. Interaktiv hållbarhetsredovisning som instrument för intressentengagemang : En fallstudie av Luleå Energi AB

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Linda Flinkfelt; Lisa Wasslén; [2018]
  Nyckelord :Traditionell hållbarhetsrapport; interaktiv hållbarhetsredovisning; engagemang; webbaserad interaktivitet; organisationens hemsida; dialog; delaktighet; primära intressenter; fokusgrupper;

  Sammanfattning : Den interaktiva hållbarhetsredovisningen är en ny företeelse i Sverige. I den interaktiva rapporten används bilder, filmer och kortfattade texter för att illustrera organisationens arbete mot ett mer hållbart samhälle. LÄS MER

 2. 2. Lösenordshantering vid svenska sjukhus

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Informationssystem; Uppsala universitet/Informationssystem

  Författare :Olivia Gisle; Joel Nilsson; [2018]
  Nyckelord :hospital; password; following guidelines; password management; sjukhus; lösenord; efterlevnad av riktlinjer; lösenordshantering;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att ta reda på hur svenska sjukhus efter lever de riktlinjer som finns om lösenordshantering. För att ta reda på detta har riktlinjer och forskning samlats in om området som har jämförts med vårdpersonals svar om efterlevnad som skickats ut. LÄS MER

 3. 3. Hur skolsköterskor upplever sig kunna stödja elever med ADD

  Magister-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

  Författare :Katarina Elvås; Maud Lagerquist; [2018]
  Nyckelord :ADD; neuropsychiatric; school nurse; student; support; ADD; elev; neuropsykiatrisk; skolsköterska; stöd;

  Sammanfattning : Bakgrund: Skolsköterskan och elevhälsan har ett grundläggande uppdrag i att främja och stödja elevers hälsa för att möjliggöra goda skolresultat. Elever med koncentrationssvårigheter utan hyperaktivitet kan vara svåra att upptäcka då eleven inte stör andra men har svårt att tillgodogöra sig undervisningen. LÄS MER

 4. 4. För Systembolaget - I tiden. : En studie om den visuella marknadsföringen under åren 2004-2013

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för medie- och kommunikationsvetenskap; Mittuniversitetet/Avdelningen för medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Karoline Esbjörnsson; Kristian Lafta; [2017]
  Nyckelord :Systembolaget; alkoholdebatten; alkoholpolitik; marknadsföring; propaganda;

  Sammanfattning : Studien har som syfte att jämföra budskapet i tio stycken av Systembolagets temaaffischer med respektive års rådande alkoholdebatt. I studien kommer det behandlas hur alkoholdebatten utvecklats under år 2004 till och med år 2013 samt om Systembolagets temaaffischer har förändrats med rådande års alkoholdebatt. LÄS MER

 5. 5. eHälsa som stöd till bättre kost- och träningsvanor vid hjärtkärlsjukdom : En fallstudie om vårdens stöd till hjärtkärlpatienter idag och patientupplevelser av att använda ett digitalt hälsoverktyg

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Felicia Provender; [2017]
  Nyckelord :eHealth; motivation; lifestyle changes; cardiovascular disease; eHälsa; motivation; livsstilsförändringar; hjärtkärlsjukdom;

  Sammanfattning : I detta arbete bearbetas forskning om eHälsa, dess användande inom vården och motivationsteorierna Transteoretiska modellen, Maslows behovshierarki och självbestämmandeteorin. Vidare presenteras egna observationer på hur vården i dagsläget kan stötta patienter med hjärtkärlsjukdom till bättre levnadsvanor, samt intervju med uppföljning på hur en PCI-patient upplever att ta emot kost- och träningsrekommendationer via ett digitalt hälsoverktyg. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet informerande.

Din email-adress: