Sökning: "informerande"

Visar resultat 1 - 5 av 43 uppsatser innehållade ordet informerande.

 1. 1. Lösenordshantering vid svenska sjukhus

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Informationssystem; Uppsala universitet/Informationssystem

  Författare :Olivia Gisle; Joel Nilsson; [2018]
  Nyckelord :hospital; password; following guidelines; password management; sjukhus; lösenord; efterlevnad av riktlinjer; lösenordshantering;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att ta reda på hur svenska sjukhus efter lever de riktlinjer som finns om lösenordshantering. För att ta reda på detta har riktlinjer och forskning samlats in om området som har jämförts med vårdpersonals svar om efterlevnad som skickats ut. LÄS MER

 2. 2. För Systembolaget - I tiden. : En studie om den visuella marknadsföringen under åren 2004-2013

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för medie- och kommunikationsvetenskap; Mittuniversitetet/Avdelningen för medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Karoline Esbjörnsson; Kristian Lafta; [2017]
  Nyckelord :Systembolaget; alkoholdebatten; alkoholpolitik; marknadsföring; propaganda;

  Sammanfattning : Studien har som syfte att jämföra budskapet i tio stycken av Systembolagets temaaffischer med respektive års rådande alkoholdebatt. I studien kommer det behandlas hur alkoholdebatten utvecklats under år 2004 till och med år 2013 samt om Systembolagets temaaffischer har förändrats med rådande års alkoholdebatt. LÄS MER

 3. 3. eHälsa som stöd till bättre kost- och träningsvanor vid hjärtkärlsjukdom : En fallstudie om vårdens stöd till hjärtkärlpatienter idag och patientupplevelser av att använda ett digitalt hälsoverktyg

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Felicia Provender; [2017]
  Nyckelord :eHealth; motivation; lifestyle changes; cardiovascular disease; eHälsa; motivation; livsstilsförändringar; hjärtkärlsjukdom;

  Sammanfattning : I detta arbete bearbetas forskning om eHälsa, dess användande inom vården och motivationsteorierna Transteoretiska modellen, Maslows behovshierarki och självbestämmandeteorin. Vidare presenteras egna observationer på hur vården i dagsläget kan stötta patienter med hjärtkärlsjukdom till bättre levnadsvanor, samt intervju med uppföljning på hur en PCI-patient upplever att ta emot kost- och träningsrekommendationer via ett digitalt hälsoverktyg. LÄS MER

 4. 4. Polisen i Nackas lokalmedier : En fallstudie om lokaljournalisters förhållningssätt till polisen

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Journalistik; Södertörns högskola/Journalistik

  Författare :Josefin Lingström; Martin Jedestav; [2017]
  Nyckelord :Polis; källa; lokaljournalistik; maktförhållanden; Nacka kommun;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen utgår från frågeställningar vilka tillsammans skapar en bild om hur journalisters relation till polisen ser ut. Frågorna pendlar mellan hur journalister utför kontakten med polisen till hur innehållet i artiklar ser ut och syftar till att skapa en förståelse av relationen mellan aktörerna. LÄS MER

 5. 5. Bild som ett första intryck - Hur stiliserade bilder på framsidan av en broschyr kan utformas för att reflektera och förmedla budskapet

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Medie- och InformationsteknikLinköpings universitet/Tekniska högskolan

  Författare :Melinda Danielsson; [2017]
  Nyckelord :Stiliserad bild; lagidrott; estetik; färg; grafisk formgivning;

  Sammanfattning : Det tillkommer ständigt nya medlemmar till idrottsföreningar. Det finns idag en avsaknad av en tydlig information kring hur en svensk lagidrottsförening fungerar och det ökar behovet av en informativ broschyr. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet informerande.

Din email-adress: