Sökning: "inställning"

Visar resultat 1 - 5 av 4071 uppsatser innehållade ordet inställning.

 1. 1. Modersmålets betydelse för eleverna – ur ett lärarperspektiv

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Emma Magnusson; [2018-02-09]
  Nyckelord :Stöttning; modersmålsanvändande; tvärspråkande; andraspråkselever; scaffolding; native language use; translanguaging; bilingual students; second language learners.;

  Sammanfattning : Den senaste tidens invandring till Sverige har gjort att vi idag är ett land med stor kulturell mångfald, något som påverkar skolsystemet. Lärarna behöver hjälpa att stötta de andraspråkselever som har en mindre utvecklat svenskt språk, men forskningen påstår att det finns en viss osäkerhet i hur detta skall genomföras. LÄS MER

 2. 2. Formativ bedömning. En kvalitativ studie om lärares uppfattningar av formativ bedömning i grundskolans tidigare år

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Lina Gustafsson; [2018-02-09]
  Nyckelord :formativ bedömning; svenska; matematik; bedömning; summativ bedömning; självbedömning; kamratbedömning; matriser;

  Sammanfattning : Studien syftar till att utveckla kunskap om lärares uppfattningar av arbete med formativbedömning - lärares generella inställning till formativ bedömning samt hur de arbetar med deti sin matematik- och svenskundervisning. Detta är en intervjustudie som är begränsad till sexverksamma lärares uppfattningar och beskriver därför inte någon generell uppfattning. LÄS MER

 3. 3. Representerar de svenska Europaparlamentarikerna den svenska folkviljan i åsikter om EU:s roll?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Frida Corneliusson; [2018-02-02]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att ta reda på hur överensstämmelsen ser ut mellan den svenska folkviljan och de svenska Europaparlamentarikerna i åsikter om vad man tycker att EU ska besluta om. Eftersom det annars ofta handlar om för eller emot EU och inte EU-politik så vet vi ganska lite om vad man tycker att EU:s roll bör vara. LÄS MER

 4. 4. Folkmotion i svenska kommuner – En främmande fågel i den representativa demokratin?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

  Författare :Anna Blomstedt; Maja Tinnervall; [2018-01-29]
  Nyckelord :deltagande; deltagardemokrati; demokratiideal; demokratisyn; demokratiutveckling; folkmotion; kommuner; valdemokrati;

  Sammanfattning : Syfte: Att fördjupa förståelsen för två skilda uppfattningar om huruvida deltagardemokrati kanförstärka den representativa demokratin. Detta görs genom en undersökning av hursvenska kommuner förhåller sig till att komplettera den representativa demokratin meddeltagardemokratiska åtgärder. LÄS MER

 5. 5. Den symboliska fattigvården. En studie av Göteborgs mosaiska församlings inställning gentemot den östjudiska invandringen och plikten angående fattigvård 1860-1900

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion

  Författare :Jens Carlesson; [2018-01-26]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This bachelor thesis examines the relationship between the immigrating Eastern Jews and the established Western Jews in Gothenburg in the period 1860 – 1900. The sources used are protocols from the Mosaic Congregation in Gothenburg, as well as its suborganizations and other documents, such as correspondence. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet inställning.

Din email-adress: