Sökning: "instituto"

Visar resultat 1 - 5 av 21 uppsatser innehållade ordet instituto.

 1. 1. Lifting of the corporate veil? - En analys av reglerna om ansvarsgenombrott utifrån ett rättssäkerhetsperspektiv

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Jenny Tolander; [2018]
  Nyckelord :ansvarsgenombrott; processbolag; civilrätt; processrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Att aktieägare är befriade från personligt betalningsansvar är en viktig hörn-sten i bolagsformen. Denna frihet har lett till ett visst missbruk från aktieä-gare i deras sätt att driva bolag. LÄS MER

 2. 2. La voluntad de comunicarse en la lengua meta en el aula de español como lengua extranjera : Un estudio cuantitativo basado en una encuesta con alumnos de un instituto sueco

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Romanska och klassiska institutionen

  Författare :Linda Rosén; [2018]
  Nyckelord :Voluntad de comunicarse; español como lengua extranjera; ansiedad; au topercepción.;

  Sammanfattning : El presente estudio investiga en qué grado los alumnos en el aula de español como lengua extranjera en la secundaria sueca se sienten influidos por cuatro factores psicosociales (la autoestima, el miedo a evaluación negativa, la ansiedad lingüística y el clima intergrupal). El estudio se realiza en dos pasos, primero, los 75 informantes contestan una encuesta con afirmaciones y preguntas relacionadas con los factores psicosociales y su nivel de dominio de la lengua. LÄS MER

 3. 3. INFLUENCIA INTERLINGÜÍSTICA EN ADQUISICIÓN DE NUEVAS LENGUAS. Estudio realizado con estudiantes multilingües de un instituto sueco

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Lili Garay Katona; [2017-08-02]
  Nyckelord :spanska; flerspråkighet; modersmål; målspråk; språkligt inflytande; inställning; gymnasiet; Sve-rige; multilingüismo; lengua primera; lengua meta; influencia interlingüística; actitud; instituto; Suecia;

  Sammanfattning : De flesta studier om andraspråksinlärning kretsar kring modersmålets (L1) påverkan när det gäller språkinlärning där man inte brukar ta hänsyn till personens hela språkbakgrund som kan vara rele-vant när man lär sig ett nytt språk. Syftet med denna studie är att utforska hur elevernas egna språk-bakgrund aktiveras när de stöter på ett helt nytt språk, i det här fallet spanskan. LÄS MER

 4. 4. Aprendo ahora para utilizarlo después : Autonomía del alumno en la enseñanza del español como lengua moderna

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Romanska och klassiska institutionen

  Författare :Linus Rehnberg Fritz; [2017]
  Nyckelord :Student autonomy; l earner autonomy; spanish as a second language; step 3; Autonomía del alumno; autonomía del aprendiente; español como lengua extranjera; nivel 3;

  Sammanfattning : Aprendo ahora para utilizarlo despuésAutonomía del alumno en la enseñanza del español como lengua extranjeraLinus Rehnberg FritzSumarioLa adquisición de lenguas modernas ocurre cada vez más fuera del aula, pero a muchos alumnos todavía lesfaltala capacidad de valorar y utilizarla información disponible.Por una parte, el informe de Gymnasieutredningenpropone que la participación activa del alumno sea una parte obligatoria del currículo. LÄS MER

 5. 5. Professional development in Global Value Chains and Life Cycle Assessment : A case study at an Argentinian institute

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Skolan för teknikvetenskaplig kommunikation och lärande (ECE)

  Författare :Joel Hanström; [2017]
  Nyckelord :Life Cycle Assessment; Global Value Chains; Professional Development; Globala värdekedjor; Livscykelanalys; Kompetensutveckling; Análisis del Ciclo de Vida; Cadenas Globales de Valor; Desarrollo professional;

  Sammanfattning : This master thesis seeks to investigate how an Argentinean institute support its members to learn Global Value Chains and Life Cycle Assessment. Two important methodologies that can be used as a basis to form sustainable strategies based on analyses of products or services. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet instituto.

Din email-adress: