Sökning: "integrerad"

Visar resultat 1 - 5 av 995 uppsatser innehållade ordet integrerad.

 1. 1. Att leva i hopp och förtvivlan : kvinnors upplevelse av ofrivillig barnlöshet efter misslyckade försök att bli mamma

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Djene Sidibe; [2018]
  Nyckelord :Infertility female; Involuntary childlessness; Grief; Self concept; Mental health; Hope; Experiences; Fertilization in Vitro IVF .; Kvinnlig infertilitet; Ofrivillig barnlöshet; Sorg; Självkänsla; Psykisk hälsa; Hopp; Erfarenheter; Fertilization in Vitro IVF .;

  Sammanfattning : Infertilitet är ett relativt vanligt hälsoproblem i dagens samhälle. Infertilitet kan uppstå som resultat av en sjukdom där en störning av reproduktiva kroppsfunktioner hindrar uppkomsten av en graviditet och födsel av ett barn. LÄS MER

 2. 2. Sjuksköterskors erfarenheter av hjärt- och lungräddning på vårdavdelningar inom sjukhus : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Herman Ekstrand; Emil Svensson; [2018]
  Nyckelord :Sjuksköterska; erfarenheter; hjärt- och lungräddning;

  Sammanfattning : Bakgrund: Hjärtstopp är ett vanligt förekommande tillstånd som drabbar flera tusen personer i Sverige varje år. Inom sjukhus är sjuksköterskor ofta först på plats och de har en viktig roll för patientens överlevnad. Tidigare forskning beskriver hur sjuksköterskor påverkas emotionellt efter att ha genomfört hjärt- och lungräddning. LÄS MER

 3. 3. Sjuksköterskans möjligheter att arbeta patientsäkert nattetid : En integrerad litteraturöversikt

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Omvårdnad

  Författare :Natalia Burman; [2018]
  Nyckelord :nattarbete; patientsäkerhet; sjuksköterska; slutenvård; integrerad litteraturöversikt;

  Sammanfattning : Sjuksköterskan är en yrkeskategori som finns tillgänglig under dygnets alla timmar. Nattarbete utförs under särskilda förhållanden med utmaningar som trötthet och dygnsrytmsanpassning. Detta ställer särskilda krav på sjuksköterskan för att kunna arbeta patientsäkert. LÄS MER

 4. 4. Bakom stängda dörrar : våldets påverkan på graviditeten och våldutsatta gravida kvinnors behov av stöd från barnmorskan- en litteraturöversikt.

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Viyan-Claudia Megmar; [2018]
  Nyckelord :Våld; Graviditet; Kvinnor; Stöd; Barnmorskor;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNING Bakgrund: Våld mot kvinnor är ett globalt folkhälsoproblem och uttrycks på ett flertal olika sätt. Våld kan förekomma i parrelationer, mellan partner, föräldrar och barn, mellan släktingar och andra närstående och i både hetero- som homosexuella förhållanden. LÄS MER

 5. 5. Livskvalitet hos personer som drabbats av stroke i tidig ålder : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Philip Bergström; Matilda Pousette; [2018]
  Nyckelord :Stroke; livskvalitet; tidig ålder; Europa;

  Sammanfattning : Bakgrund: Stroke är den tredje vanligaste dödsorsaken i Sverige. Antalet insjuknanden har generellt minskat däremot ökat i tidig ålder. Flertalet får svåra funktionsnedsättningar efteråt vilket kan försämra möjligheten att klara sig själv. Litteraturstudien förankrades i Antonovskys begrepp ”känsla av sammanhang”. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet integrerad.

Din email-adress: