Sökning: "interkulturell"

Visar resultat 1 - 5 av 330 uppsatser innehållade ordet interkulturell.

 1. 1. Musik utan språk : en undersökning där undervisning i musik sker utan verbal kommunikation

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

  Författare :Emanuel Åkerlund; [2018]
  Nyckelord :musikundervisning; musikpedagogik; icke-verbal kommunikation; interkulturell pedagogik;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka undervisningssituationer i musik som sker utan verbal kommunikation. Detta för att se om elever har möjlighet att avkoda icke-verbala instruktioner. För att undersöka detta undervisade jag en grupp elever i musik tre gånger utan att använda verbal kommunikation. LÄS MER

 2. 2. Historieundervisning och identitetsutveckling

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Linda Habram; Hanna Jensen; [2018]
  Nyckelord :global historia; historiemedvetande; identitetsutveckling; interkulturalism; nationell historia; nationalism;

  Sammanfattning : Vi har, med syfte att ta reda på hur historieundervisning är kopplat till identitetsutveckling i skolan, gjort en kunskapsöversikt på nuvarande forskning inom ämnet. Genom att undersöka fältet identitetsutveckling och historieundervisning har vi identifierat två övergripande teman. LÄS MER

 3. 3. Inkludering av nyanlända elever

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Linus Thelander; Saman Ebrahimsson; [2018]
  Nyckelord :förberedelseklasser; inkludering; interkulturell; nyanlända elever;

  Sammanfattning : Syftet med denna kunskapsöversikt är att belysa arbetet med inkludering av nyanlända elever i klassrummet samt att skapa förståelse för de hinder som finns men också möjligheter. Detta har vi framställt genom att redovisa ett antal olika forskningsstudier kring ämnet. LÄS MER

 4. 4. Att mötas människa till människa : En kvalitativ studie om hur medarbetare i ideella organisationer uppfattar mötet med nyanlända

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Katarina Bäck; [2018]
  Nyckelord :Interkulturell kommunikation; ideella organisationer; dialog; interpersonell kommunikation; integration;

  Sammanfattning : In the light of the increasing globalization and immigration to Sweden, this thesis examines how the employees at Swedish NGO’s perceive the intercultural dialog with immigrants. The NGO’s are recognized as an important part in the ongoing work of integration. LÄS MER

 5. 5. ‘Det är ju just att man ska känna att man hör hemma här’ : Förskollärares strategier i arbetet med barn och vårdnadshavare med olika nationsskap

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande

  Författare :Jessika Bergvall; Josefine Henriksson; [2018]
  Nyckelord :Inkludering; Interkulturalitet; Kommunikation; Nationsskap; Strategier;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att identifiera och diskutera strategier som förskollärare använder sig av i arbetet med barn och vårdnadshavare med annat nationsskap än svenskt i relation till interkulturell pedagogik och ett socialkonstruktionistiskt perspektiv. Studien utgår från den kvalitativa metoden med intervjuer som datainsamlingsmetod. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet interkulturell.

Din email-adress: