Sökning: "intermediate"

Visar resultat 1 - 5 av 529 uppsatser innehållade ordet intermediate.

 1. 1. Förståelighet hos barn med avvikande tal bedömda av lyssnare med svenska som andraspråk

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Jenny Lam; Rikard Olsson; [2017-08-11]
  Nyckelord :förståelighet; lyssnare; flerspråkighet; inlärningsålder; talavvikelser; intelligibility; listener; multilingualism; age of acquisition; speech sound disorders;

  Sammanfattning : This study aimed to investigate intelligibility of children’s atypicalspeech in relation to the listener’s language background. Forty-eightparticipants listened to and transcribed words repeated by children with speechsound disorders (SSD). LÄS MER

 2. 2. Kommunicera mera! Fast lagom. – En kvalitativ observationsstudie av kommunikationen på en operationssal

  Magister-uppsats,

  Författare :Sofia Mårtensson; [2017-08-04]
  Nyckelord :Kommunikation; operationssal; operationssjuksköterska; teamarbete; atmosfär; communication; operating room; scrub nurse; teamwork; atmosphere;

  Sammanfattning : Bakgrund: En operationssjuksköterska ska kunna kommunicera med sina medarbetare. Arbetsklimatet är teammedlemmarnas helhetsupplevelse av kommunikationen inom teamet. Tidigare forskning visar att det kan uppstå kommunikationsmissar under operationer som påverkar teamet och patienten negativt. LÄS MER

 3. 3. An Analysis on Swedish Students’ Ability to Estimate Their Own Proficiency in Kanji Production

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Benjamin Bergmann; [2017-01-27]
  Nyckelord :japanska; Japanese language; kanji; self-assessment; writing; intermediate;

  Sammanfattning : This thesis examines Swedish students’ self-estimation regarding the proficiency inwriting kanji characters. Various studies about Kanji exist, but investigations aboutwriting are still limited. In addition, the study analyzed the respondent incorrectanswers to see in which way they try to retrieve kanji characters. LÄS MER

 4. 4. Novel Interfaces for Fostering Trust in Autonomous Vehicles

  Master-uppsats, KTH/Skolan för informations- och kommunikationsteknik (ICT)

  Författare :Thomas Beelen; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This thesis presents the exploration of two interfaces for autonomous vehicles. Autonomous vehicles likely will not be trusted by the general public. By showing intermediate results of the automation, users should be able to feel more trust in the system. LÄS MER

 5. 5. Knowledge For Life

  D-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för marknadsföring och strategi

  Författare :Cajsa Dahlberg; Mikaela Jaconelli; [2017]
  Nyckelord :Knowledge Transfer; Element View; Process View; Sout Africa; HIV AIDS;

  Sammanfattning : Researchers have foreseen HIV/AIDS to be one of the biggest threats to the general business climate and profitability of companies in Africa. The virus thus affects individual workers, companies as well as the labor market as a whole. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet intermediate.

Din email-adress: