Sökning: "internal brand communication"

Visar resultat 1 - 5 av 93 uppsatser innehållade orden internal brand communication.

 1. 1. The business of business is societal responsibility: A case study of drivers and goals of FMCGs’ corporate brand endorsement

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Simon Hellström; Tove Mattsson; [2016-09-21]
  Nyckelord :FMCG; corporate brand endorsement; corporate reputation; sustainability; corporate identity; corporate image;

  Sammanfattning : MSc in Marketing and Consumption.... LÄS MER

 2. 2. Mellanchefers påverkan på internal branding

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Emma Elmberg; Susanna Mårtensson; Johanna Olofsson; [2016]
  Nyckelord :Internal Branding; Mellanchefer; Branding; Organisationsstruktur; Kommunikation.; Business and Economics;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att öka förståelsen av hur mellanchefer kan påverka internal branding samt klargöra vilka beståndsdelar av internal branding som gör mellanchefer till ett strategiskt verktyg i servicebranschen. Fallstudien har genomförts med en kvalitativ utgångspunkt med en deduktiv ansats som har inslag av induktion. LÄS MER

 3. 3. The role of CSR engagement in the Internal Brand Building process : An exploratory study of Service firms

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Chidiebere Emmanuel; Eva Eriksson; [2016]
  Nyckelord :Corporate social responsibility CSR ; corporate brand; brand building; internal brand building; service firms; managers; employees.;

  Sammanfattning : This study explores how service firms incorporate CSR activities within the internal brand building process. It was found that CSR does influence and is implemented in every stage of our theoretical framework of the internal brand building process. LÄS MER

 4. 4. Byte av varumärke på grund av förvärv : en fallstudie om den interna kommunikationens roll vid varumärkesförändring

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Avd för företagsekonomi; Högskolan Väst/Avd för företagsekonomi

  Författare :Lina Johansson; Ivana Nina Zeko; [2016]
  Nyckelord :Acquisitions; internal communication; organization change; leadership; re-branding; Företagsförvärv; intern kommunikation; företagsförändring; ledarskap; varumärkesförändring;

  Sammanfattning : Bakgrund: Företagsförvärv har idag blivit allt vanligare för att nå en globaliserad marknad. Företagsförvärv kan leda till förändringar såsom varumärkesbyte där försäljarna i serviceföretag har visat sig vara av stor betydelse för att förmedla det nya varumärket ut till slutkund. LÄS MER

 5. 5. Automotive Fleet Sales Management

  M1-uppsats, Lunds universitet/Produktionsekonomi

  Författare :Jakob Olsson; Gustav Westling; [2016]
  Nyckelord :Fleet sales; fleet cars; company cars; management; internal best practices; organizational learnings; business sales strategy; NFA; LeaseCo; automotive industry; trend analysis; future best practices; digitalization connectivity; omni-channel; WLTP; customer and vehicle data; online sales; direct sales; B2B; B2C; dealerships; CRM; business model disruption; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Background The Master’s Thesis Case Study Company is a premium brand automotive OEM. In the Swedish fleet car (or company car) market, the company is lagging behind its main competitors in terms of market share a fact that is not true for several other European markets. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet internal brand communication.

Din email-adress: