Sökning: "internal brand communication"

Visar resultat 1 - 5 av 102 uppsatser innehållade orden internal brand communication.

 1. 1. Lagom eller Pondus? - En kvalitativ studie om hur olika diskurser problematiserar en nations kommunikativa arbete inom offentlig diplomati.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för strategisk kommunikation

  Författare :Ylva Lidin; Emma Mattisson; [2017]
  Nyckelord :Offentlig diplomati; varumärkesarbete; autokommunikation; mjuk makt; varumärkesambassadörer; inhemska dimensionen; diskursanalys; svenska Utrikesdepartementet new public diplomacy; nation branding; soft power; auto-communication; brand ambassadorship; domestic dimension; discourse analysis; Swedish Ministry of Foreign Affairs; Social Sciences;

  Sammanfattning : Public diplomacy is constantly developing in line with the ever-changing field of communications. The main focus of academic research in the field tends to gravitate towards the social sciences rather than the communication sciences. LÄS MER

 2. 2. All Aboard the Change Train : Administrative Heritage and Its Influence on Rebranding

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Linda Javidi; Johanna Raga Waronen; Maria Orrstenius; [2017]
  Nyckelord :Rebranding; Structure; Culture; Strategy; Administrative Heritage; Branding; MNC;

  Sammanfattning : Research Questions: How does the different aspects of administrative heritage influence the internal acceptance of a rebranding? What are the main determinants of administrative heritage for the internal acceptance of a rebranding?  Purpose: The purpose is to investigate how administrative heritage affects multinational corporations in order to leverage strengths and counterbalance limitations when striving for internal acceptance of a rebranding.  Method: This study applied a qualitative research with an abductive approach. LÄS MER

 3. 3. Intern employer branding : Ett verktyg för att vara en attraktiv arbetsgivare

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Patrik Bergsröm; Agnes Idoffsson; [2017]
  Nyckelord :Employer branding; internal employer branding; employer brand; attractive employer; communication.; Employer branding; intern employer branding; arbetsgivarvarumärke; attraktiv arbetsgivare;

  Sammanfattning : Syftet med vår undersökning är att undersöka hur intern employer branding används och kan bidra till att attrahera och tillfredsställa befintlig personal. För att besvara vårt syfte har vi använt oss av tre frågeställningar: Vilka faktorer bidrar till att arbetsgivaren uppfattas som attraktiv av befintlig personal? På vilket sätt arbetar organisationen internt med employer branding för att vara en attraktiv arbetsgivare? och Hur kommuniceras arbetet med employer branding internt inom organisationen? För att besvara våra frågeställningar och uppnå syftet använder vi oss av en metodkombination. LÄS MER

 4. 4. If the company is good, people need to know it : En studie om marknadskommunikationens påverkan på arbetsgivarvarumärket

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Oskar Bloom; Emma Filipsson; Joakim Ahlmén; [2017]
  Nyckelord :arbetsgivarvarumärke; marknadskommunikation; associationer; attraktionskraft; potentiella arbetstagare;

  Sammanfattning : Titel: Om företaget är bra, behöver folk få veta om det   Författare: Emma Filipsson, Joakim Ahlmén och Oskar Bloom   Handledare: Dan Halvarsson   Nivå: Enterprising & Business Development, Examensarbete (kandidat) 15 hp   Nyckelord: Arbetsgivarvarumärke, marknadskommunikation, associationer, attraktionskraft, potentiella arbetstagare.   Bakgrund: Bilden av ett arbetsgivarvarumärke ger ett resultat om vilken attraktionskraft en arbetsgivare har. LÄS MER

 5. 5. Rebranding a century-old brand

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Melissa Calisir; Anni Lehtinen; Frida Östberg; [2017]
  Nyckelord :branding; rebranding; brand communication; brand image; brand identity; heritage; märkesprofilering; varumärkes rekonstruktion; varumärkeskommunikation; varumärkesimage; varumärkes identitet; arv;

  Sammanfattning : As customer segments age and technologies advance, many brands realize that they have to do something in order to survive and appeal to younger consumers. Oscar Jacobson, a brand that has existed since 1903, had experienced decreasing sales due to an aging customer base. A rebranding process was started when ownership of the company was shifted. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet internal brand communication.

Din email-adress: