Sökning: "internal brand communication"

Visar resultat 1 - 5 av 107 uppsatser innehållade orden internal brand communication.

 1. 1. Hardware-software model co-simulation for GPU IP development

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för elektro- och informationsteknik

  Författare :Jaime Gancedo Rodrigo; [2018]
  Nyckelord :Technology and Engineering;

  Sammanfattning : This Master's thesis project aims to explore the possibility of a mixed simulation environment in which parts of a software model for emulating a hardware design may be swapped with their corresponding RTL description. More specifically, this work focuses on the sofware model for Arm's next-generation Mali GPU, which is used to understand system on chip properties, including functionality and performance. LÄS MER

 2. 2. ICA-handlares varumärkesbyggande genom internkommunikation och employer branding : En studie ur ett strategiskt kommunikativt perspektiv

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media; Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media

  Författare :Jonathan Alexandersson; Oscar Falkman; [2018]
  Nyckelord :Employer branding; Internkommunikation; Strategi;

  Sammanfattning : The purpose of this essay has been to study if the CEO of a specific ICA-store are using their employees in order to build the brand that they want for their specific store, and especially if they are using a strategy called employer branding. It is interesting to study this since almost everyone in Sweden gets affected of ICA in their everyday life and it is interesting to study how they have been able to build a brand that is so successful. LÄS MER

 3. 3. Lagom eller Pondus? - En kvalitativ studie om hur olika diskurser problematiserar en nations kommunikativa arbete inom offentlig diplomati.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för strategisk kommunikation

  Författare :Ylva Lidin; Emma Mattisson; [2017]
  Nyckelord :Offentlig diplomati; varumärkesarbete; autokommunikation; mjuk makt; varumärkesambassadörer; inhemska dimensionen; diskursanalys; svenska Utrikesdepartementet new public diplomacy; nation branding; soft power; auto-communication; brand ambassadorship; domestic dimension; discourse analysis; Swedish Ministry of Foreign Affairs; Social Sciences;

  Sammanfattning : Public diplomacy is constantly developing in line with the ever-changing field of communications. The main focus of academic research in the field tends to gravitate towards the social sciences rather than the communication sciences. LÄS MER

 4. 4. Utveckling av den personliga yrkesidentiteten för individer inom ett etablerat företag

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Freja Ström; Alexandra Zimmermann; [2017]
  Nyckelord :Personal branding; Branding; Co-branding; Communication channels; Marketing channels; Digital channels; Social media; Instagram; Facebook; Personligt varumärkesbyggande; Varumärkesbyggande; Co-branding; Kommunikationskanal; Marknadsföringskanal; Digitala kanaler; Sociala medier; Instagram; Facebook;

  Sammanfattning : Varumärket, som fenomen, har utvecklats över tid och tagit olika former. Tidigare har varumärken främst varit förknippade med företag men det har nu förändrats. Utvecklingen av kommunikationskanaler, främst sociala medier, har medfört att varje individ och varje företag har en möjlighet att ständigt hålla sig synliga. LÄS MER

 5. 5. To communicate or not to communicate : A case study of how corporate brands use corporate communication in order to rebuild a harmed corporate reputation.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Petra Ernberg; Anna Kihlberg; [2017]
  Nyckelord :Brand crisis; corporate brand; corporate identity; corporate reputation; CSR; corporate communication;

  Sammanfattning : The shift from product- to corporate branding have resulted in a wider reach for organizations: containing both internal- and external stakeholders, that have resulted in that a corporate brand has to bear in mind of the importance of presenting itself as a cohesive brand throughout the different stakeholders. This in turn can be accomplished through corporate communication strategies. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet internal brand communication.

Din email-adress: