Sökning: "internationella"

Visar resultat 1 - 5 av 3938 uppsatser innehållade ordet internationella.

 1. 1. Railway bridges with floating slab track systems : Numerical modelling of rail stresses - Dependence on properties of floating slab mats

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Byggkonstruktion och -produktion

  Författare :Daniel Kostet; [2018]
  Nyckelord :ballasted track; bridge; elastic mat; expansion; finite element method FEM ; finite element analysis FEA ; floating slab mat; interaction; International union of railways UIC ; non-ballasted track; SOFiSTiK; ballasterat spår; ballastfritt spår; bro; dilatationsfogar; finita elementmetoden FEM ; finit elementanalys FEA ; fixerat spår; interaktion; Internationella järnvägsunionen UIC ; SOFiSTiK; vibrationer; vibrationsdämpande matta;

  Sammanfattning : The increased use of continuously welded rails in the railway systems makes it necessary to increase the control of the rail stresses to avoid instability and damages of the rails. Large stresses are especially prone to appear at discontinuities in the railway systems, such as bridges, due to the interaction between the track and the bridge. LÄS MER

 2. 2. Utbildning i demokratins syfte - implikationer och problematik för filosofiundervisning

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för lingvistik

  Författare :Riitta Itäkylä; [2017-12-06]
  Nyckelord :demokrati; demokratimodell; utbildning; styrdokument; skolväsendet; John Dewey; filosofiundervisning; filosofilärare; neutralitet; ställningstagande; filosofididaktik;

  Sammanfattning : Skolans samhälleliga uppdrag och värdegrund beskrivs i såväl internationella som nationella styrdokument som intimt förknippade med demokrati och mänskliga rättigheter. Eftersom demokratin i sig är ett värdeladdat begrepp så är inte heller den demokratisyn som styrdokument implicit uttrycker neutral utan formuleras utifrån vissa maktpolitiska samt liberal-kommunitaristiska perspektiv på demokratin, samhället och utbildning. LÄS MER

 3. 3. Flyktingmottagande, eldsjälar och platsens resiliens - En studie om förändring och anpassning på Storsudret, Gotland

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / Institutionen för ekonomi och samhälle

  Författare :Eric Andersson; Samuel Nirbrant; [2017-10-20]
  Nyckelord :Storsudret; internationella migranter; eldsjälar; socialt engagemang; resiliens;

  Sammanfattning : Storsudret är Gotlands sydligaste del, beläget ca 8 mil från Visby. Platsen har historiskt mycket begränsade erfarenheter vad gäller möte med internationella migranter. Under hösten 2015 anlände nästan 100 flyktingar till ett nystartat flyktingboende. LÄS MER

 4. 4. Väsentlighetsanalys i praktiken –En kvalitativ fallstudie av ett företag i medicintekniska branschen

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Anzhelika Nieielova; Ielyzaveta Iegunova; [2017-06-27]
  Nyckelord :Hållbarhet; rapportering; redovisning; väsentlighet; väsentlighetsanalys.;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Regeringen har infört ett lagkrav för hållbarhetsrapportering, därväsentlighetsanalys är en av de centrala processerna. Idag finns det företag som omfattas avlagändringen, men som har bristande kunskaper inom väsentlighetsanalys. LÄS MER

 5. 5. Genomförande av internationella avtal - En fallstudie om implementering av Agenda 2030på lokal nivå i Sverige

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

  Författare :Madelene Spencer; [2017-06-22]
  Nyckelord :Agenda 2030; internationella avtal; implementering;

  Sammanfattning : Genomförandet av icke tvingande internationella avtal är förknippat med flertaletutmaningar och problem. Ett exempel på ett icke tvingande internationellt avtal ärAgenda 2030, som antogs 2015 vid FN i New York. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet internationella.

Din email-adress: