Sökning: "intervjufrågor specialpedagog"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade orden intervjufrågor specialpedagog.

 1. 1. Specialpedagogik för alla : En studie om inkludering av barn i behov av särskilt stöd.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Christopher Jönsson; Alexandra Wiktorsson; [2018]
  Nyckelord :Förskola; specialpedagogik; inkludering; barn i behov av särskilt stöd; specialpedagogiskt material; inomhusmiljö;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka hur förskollärare och specialpedagoger beskriver arbetet för att uppnå en inkluderande miljö i förskoleverksamheten där det finns barn i behov av särskilt stöd. Inledning Studien fokuserar på hur barn i behov av särskilt stöd inkluderas i de verksamheter där förskollärare och specialpedagoger intervjuats. LÄS MER

 2. 2. Förskolans fysiska inomhusmiljö : Förskollärares uppfattningar om den fysiska inomhusmiljön  med avseende på möbler och material

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV); Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV)

  Författare :Jannica Nilsson; Malin Melkersson; [2016]
  Nyckelord :Fysisk miljö; möbler; material; inomhusmiljö; förskollärare;

  Sammanfattning : Syftet med det här examensarbetet är att undersöka hur förskollärare uppfattar den fysiska inomhusmiljön i form av möbler och material, samt hur de uppfattar barnens möjlighet till inflytande i utformningen av miljön. En kvalitativ forskningsmetod har använts i form av intervjufrågor som utformats för att besvara vår studies frågeställningar. LÄS MER

 3. 3. Delaktighet i den auditiva miljön Elever och pedagogers upplevelser av ett ljudutjämningssystem

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Sandra Andersson; Susanne Mårtensson; [2015]
  Nyckelord :auditiv miljö; barn i behov av stöd; delaktighet; inlärning; ljudutjämningssystem; specialpedagogik;

  Sammanfattning : Sammanfattning Sandra Andersson och Susanne Mårtensson (2015). Delaktighet i den auditiva miljön. Elevers och pedagogers upplevelser av ett ljudutjämningssystem. (Participation in the auditory environment. LÄS MER

 4. 4. Studiehandledning på modersmålet: Ett steg mot Kunska och språkutveckling

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Nidhal Abdullah; Najiba Asaad; [2015]
  Nyckelord :Studiehandledning; språk; språkutveckling; modersmålelärare; nyanländaelever;

  Sammanfattning : Språket är grunden för alla elever för att fördjupa sina kunskaper i alla ämnen. Allt fler nyanlända elever uppvisar tydliga svårigheter i att ta till sig undervisningen på grund av bristande färdigheter i det svenska språket. Brister i språkutveckling får negativa konsekvenser för dessa elever. LÄS MER

 5. 5. Hur resultatet resutatet av TRAS används för att designa verksamheten i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap, PPI

  Författare :Johanna Lindvall; [2013]
  Nyckelord :design; dokumentation; observation; TRAS;

  Sammanfattning : I den här studien undersöks hur ett par förskollärare och en specialpedagog använder sig av resultatet av TRAS för att designa sin verksamhet. Jag har även undersökt hur resultatet av TRAS påverkar den pedagogiska miljön i verksamheten samt hur förskollärare och specialpedagoger ser på arbetet med TRAS. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet intervjufrågor specialpedagog.

Din email-adress: