Sökning: "intimate"

Visar resultat 1 - 5 av 351 uppsatser innehållade ordet intimate.

 1. 1. “Educate me!” En undersökning av könsroller i ett podcastsamtal

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Lotta Olsson; Max Härstedt; [2017-10-10]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : AbstractThe aim of this study is to make an initial attempt at investigating how conversations between men and women are structured in Swedish podcasts. More specifically, it uses Conversation Analysis to investigate how gender roles are recreated in podcasts as a new media format. LÄS MER

 2. 2. Acting in a Generative Building A qualitative study of how Activity Based Working is translated and acted upon in practice at a large Nordic bank

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Malin Dahlbom; Jakob Traung; [2017-07-05]
  Nyckelord :Activity Based Working; ABW; Organizational Space; Generative Building; Translation;

  Sammanfattning : MSc in Management.... LÄS MER

 3. 3. Kännetecken på att barn bevittnat våld i parrelationer

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Alexandra Castegren; Janina Olofsson; [2017-06-30]
  Nyckelord :Intimate partner violence; Domestic violence; Child behavior; Children; Witness;

  Sammanfattning : Bakgrund: Våld i parrelationer är vanligt förekommande och i hälften av fallen är barninvolverade genom att bevittna våldet vilket innebär ett lidande. Barns utveckling påverkas avflera behov vilka behöver tillgodoses för att barnen ska kunna utvecklas i en positiv riktning,det är barnets vårdnadshavare och samhället uppgift att tillgodose behoven. LÄS MER

 4. 4. I mötet med våldsutsatta patienter - En kartläggning av strategier för vårdpersonal för identifieringen av kvinnor i våldsamma nära relationer

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Emilia Asp; Susanna Ernvik; [2017-06-30]
  Nyckelord :Våld i nära relationer; vårdpersonal; identifiering; screening; strategier; kvinnor; personcentrering;

  Sammanfattning : Bakgrund. Våld mot kvinnor i nära relationer är en problematik som skapar konsekvenser på såväl individ- som samhällsnivå. Kvinnorna löper ökad risk för en rad allvarliga fysiska och psykiska konsekvenser till följd av våldsutsattheten, vilket i sin tur ökar kraven på sjukvård och samhällsresurser. LÄS MER

 5. 5. On agents of power and support: Case studies regarding NGO and State institution discourses on intimate partner violence in the context of LGBT identities

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvetenskaper

  Författare :Thomas Wilkinson; [2017-06-27]
  Nyckelord :LGBT; intimate partner violence; queer methodology; normativity;

  Sammanfattning : The topic of intimate partner violence in contemporary discourse offers theoretical discussions, suggestions for policy reform, and movements for activism across many fields in the current context. However, it appears that LGBT perspectives are often ignored in such discussions. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet intimate.

Din email-adress: