Sökning: "intimate"

Visar resultat 1 - 5 av 313 uppsatser innehållade ordet intimate.

 1. 1. Våld är våld - En kvalitativ studie om svenska polisers resonemang kring våld i samkönade parrelationer

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Madeleine Jönsson; Caroline Eklund; [2017]
  Nyckelord :Same-sex domestic violence; intimate partner violence; police; perception; homosexuality.; Social Sciences;

  Sammanfattning : The aim of the study was to examine how Swedish police officers reason about domestic violence in bisexual and homosexual relationships. The study involved six officers serving with varied work experience and age, stationed at different locations in southern Sweden. LÄS MER

 2. 2. Att lyssna, bry sig och låta kvinnan prata : En intervjustudie om mötet med den våldsutsatta kvinnan

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Johan Lundström; Stina Larsson; Maja Bahlmann; [2017]
  Nyckelord :Intimate Partner Violence; Våldsutsatta Kvinnor; Vårdpersonal; Sjuksköterska; Erfarenhet;

  Sammanfattning : Bakgrund: Våld i nära relationer är ett utbrett problem som sträcker sig över alla geografiska områden och samhällsklasser. Vårdpersonal har goda förutsättningar att känna igen signaler och ta upp frågan, men empiriska bevis tyder på att de är ovilliga eller saknar kunskap att ta upp den. LÄS MER

 3. 3. Att identifiera våld i nära relationer : En systematisk litteraturstudie över hinder vårdpersonal kan möta.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Fanny Eriksson; [2017]
  Nyckelord :IPV Intimate partner violence .; Våld i nära relationer; hinder; identifiera; vårdpersonalens roll.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Våld i nära relationer är ett globalt folkhälsoproblem. Främst drabbar det kvinnor som i högre grad än män utsätts för upprepat våld och våldet tenderar också att vara grövre. Våldet har många negativa konsekvenser på kvinnans hälsa, både fysiska och psykiska. De våldsutsatta kvinnorna söker ofta vård på bl. LÄS MER

 4. 4. Sjuksköterskors frågor om våld i nära relation : En enkätstudie

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Elina Jorild; Niki Karanikas; [2017]
  Nyckelord :intimate partner violence; violence against women; nurse; screening; partner violence; våld i nära relation; våld mot kvinnor; sjuksköterska; screening; partnervåld;

  Sammanfattning : Bakgrund: Hot och våld är en bidragande faktor till kvinnors ohälsa världen över. Syfte: Studiens syfte var att undersöka i vilken utsträckning sjuksköterskor ställer frågor om våld i nära relation (intimate partner violence, IPV) till sina patienter samt, om det finns skillnader mellan olika grupper sjuksköterskor angående benägenhet att ställa frågor om våldsutsatthet. LÄS MER

 5. 5. Stilanalys och stildiskussion : En stilistisk undersökning av Olof Lagercrantz och en diskussion om stilistikens värde

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper

  Författare :Arvid Eklund; [2017]
  Nyckelord :Olof Lagercrantz; stylistics; stylistical analysis; language analysis; style; Olof Lagercrantz; stil; stilistik; stilanalys;

  Sammanfattning : This essay aims to examine two texts, one autobiography and one essay, by Swedish author Olof Lagercrantz, through the means of stylistical analysis and to investigate the worth of stylistics in regards of trying to capture the style of an author. The main questions are: Which are the distinguishing stylistic features of the two texts? and Is it possible to capture the literary style of Olof Lagercrantz through the methods of stylistic analysis? In aid of trying to answer these questions the methods of Per Lagerholm and Peter Cassirer is being applied. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet intimate.

Din email-adress: