Sökning: "intimate"

Visar resultat 1 - 5 av 306 uppsatser innehållade ordet intimate.

 1. 1. Att lyssna, bry sig och låta kvinnan prata : En intervjustudie om mötet med den våldsutsatta kvinnan

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Johan Lundström; Stina Larsson; Maja Bahlmann; [2017]
  Nyckelord :Intimate Partner Violence; Våldsutsatta Kvinnor; Vårdpersonal; Sjuksköterska; Erfarenhet;

  Sammanfattning : Bakgrund: Våld i nära relationer är ett utbrett problem som sträcker sig över alla geografiska områden och samhällsklasser. Vårdpersonal har goda förutsättningar att känna igen signaler och ta upp frågan, men empiriska bevis tyder på att de är ovilliga eller saknar kunskap att ta upp den. LÄS MER

 2. 2. Sjuksköterskors frågor om våld i nära relation : En enkätstudie

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Elina Jorild; Niki Karanikas; [2017]
  Nyckelord :intimate partner violence; violence against women; nurse; screening; partner violence; våld i nära relation; våld mot kvinnor; sjuksköterska; screening; partnervåld;

  Sammanfattning : Bakgrund: Hot och våld är en bidragande faktor till kvinnors ohälsa världen över. Syfte: Studiens syfte var att undersöka i vilken utsträckning sjuksköterskor ställer frågor om våld i nära relation (intimate partner violence, IPV) till sina patienter samt, om det finns skillnader mellan olika grupper sjuksköterskor angående benägenhet att ställa frågor om våldsutsatthet. LÄS MER

 3. 3. Stilanalys och stildiskussion : En stilistisk undersökning av Olof Lagercrantz och en diskussion om stilistikens värde

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper

  Författare :Arvid Eklund; [2017]
  Nyckelord :Olof Lagercrantz; stylistics; stylistical analysis; language analysis; style; Olof Lagercrantz; stil; stilistik; stilanalys;

  Sammanfattning : This essay aims to examine two texts, one autobiography and one essay, by Swedish author Olof Lagercrantz, through the means of stylistical analysis and to investigate the worth of stylistics in regards of trying to capture the style of an author. The main questions are: Which are the distinguishing stylistic features of the two texts? and Is it possible to capture the literary style of Olof Lagercrantz through the methods of stylistic analysis? In aid of trying to answer these questions the methods of Per Lagerholm and Peter Cassirer is being applied. LÄS MER

 4. 4. Interpreting the uncertainty in Jhumpa Lahiri’s “A Temporary Matter”

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Maarit Helena Niemi; [2017]
  Nyckelord :Jhumpa Lahiri; literature studies; reader-response theory;

  Sammanfattning : An American author who is regarded as being a masterful storyteller when it comes to the struggle with immigrant identity is Jhumpa Lahiri. Those who have read her work would most likely agree with me that her texts provide the reader with an intimate and realistic insight into what it is like living between two or several cultures. LÄS MER

 5. 5. Våldsutsatta kvinnors erfarenheter av mötet med vårdpersonal på akutmottagning : En systematisk litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Sandra Ekbrand; Simon Johansson; [2017]
  Nyckelord :Intimate partner violence; experiences; healthcare personnel; emergency department; Våld i nära relation; erfarenheter; vårdpersonal; akutmottagning;

  Sammanfattning : Bakgrund: Våld i nära relationer är ett globalt problem med stora effekter på kvinnors hälsa. Tidigare forskning visar att våldsutsatta kvinnor upplever brister i det bemötande de fått av vårdpersonal. Akutmottagningen är ofta våldsutsatta kvinnors första, och ibland enda, kontakt med hälso- och sjukvård. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet intimate.

Din email-adress: