Sökning: "intimt"

Visar resultat 1 - 5 av 96 uppsatser innehållade ordet intimt.

 1. 1. Medborgare föds inte, de skapas : En diskursteoretisk studie om medborgarskapsideal och miljöidentiteter inom den svenska gymnasieskolan

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Henrietta Thyresson Stenqvist; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Uppsatsen studerar medborgarskapets konstruktion utifrån ett miljöperspektiv eftersom miljöaspekten hitintills varit en negligerad aspekt i forskning om medborgarskapet. I ljuset av att det redan går att bevittna effekter av de globala klimatförändringarna menar jag att kunskapsluckan bör adresseras eftersom medborgarskapet är intimt sammankopplat med rådande samhällsvision. LÄS MER

 2. 2. Kvinnors sexualitet efter hjärtinfarkt : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Ellen Bjuhr; Marie Tomperi; [2017]
  Nyckelord :kvinnor; sexualitet; sexuell hälsa; upplevelser; hjärtinfarkt;

  Sammanfattning : Att drabbas av en hjärtinfarkt innebär ofta stora förändringar i livet, med känslomässiga upplevelser och med frågor om hur livet kommer påverkas av sjukdomen. Det är vanligt att sexualiteten påverkas. För många är sexualiteten en del av upplevelsen av hälsa. LÄS MER

 3. 3. Att skriva om döden : död och odödlighet i ett medialiserat samhälle

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Jonatan Westerlind; [2017]
  Nyckelord :död; dödlighet; fallstudie; Gidlund; Ingesson; Bauman; främling; media; kommodifiering; Cultural Sciences; Social Sciences;

  Sammanfattning : Döden har de senaste åren blivit ett stort medialt fenomen. Två tydliga exempel på detta finns i Sverige där både artisten och journalisten Kristian Gidlund samt den före detta landslagsspelaren i fotboll Klas Ingesson själva skildrat sitt döende. LÄS MER

 4. 4. Operationssjuksköterskors erfarenheter av den intraoperativa

  Magister-uppsats,

  Författare :Malin Jönsson; Serosht Mohamad-Poor; [2016-09-16]
  Nyckelord :operationssjuksköterska; anestesisjuksköterska; erfarenhet; kommunikation; intraoperativ; teamarbete; patientsäkerhet; vårdlidande; kvalitativ enkätstudie; theatre nurse; nurse anaesthetist; experience; communication; intraoperative; teamwork; patient safety; suffering of care; qualitative questionnaire study;

  Sammanfattning : Background: The operating theatre consists of a multi-professional team that requires a closecollaboration to ensure patient safety. Studies have shown that poor communication betweendifferent occupational groups may compromise the patient’s safety. LÄS MER

 5. 5. Att skaka eller inte skaka hand (2.0) - om en enkel handlings djupare mening

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :My Torstensson; [2016]
  Nyckelord :arbetsrätt; diskrimineringsrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Så kallade ”handskakningsfall” har varit brinnande aktuella i den svenska debatten under nästan hela 2016. Det har företrädesvis handlat om religiösa män som, med hänvisning till sin religiösa övertygelse, valt att inte skaka hand med en kvinnlig chef eller kollega. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet intimt.

Din email-adress: