Sökning: "intimt"

Visar resultat 1 - 5 av 106 uppsatser innehållade ordet intimt.

 1. 1. Kritiska aspekter vid utveckling av en god taluppfattning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA)

  Författare :Jessica Sjövall; [2018]
  Nyckelord :Number Sense; critical aspects; Taluppfattning; taluppdelning; kritiska aspekter; målorienterad undervisning;

  Sammanfattning : Framförvarande arbete är en systematisk litteraturstudie som syftar till att identifiera kritiska aspekter relaterat till taluppdelning vid utveckling av en god taluppfattning, huvudsak i årskurs 1-3. Kritiska aspekter innebär att elever uppfattar samma lärandeinnehåll på olika sätt. LÄS MER

 2. 2. Intimitet tar sig fler uttryck

  Master-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Isabelle Ruberg; [2018]
  Nyckelord :Intimitet; Föräldraskap; Postnatal; Sexualitet;

  Sammanfattning : ”Intimitet tar sig fler uttryck”- en studie om kvinnors förändrade upplevelser kring sitt sexualliv i samband med föräldraskap. Isabelle Ruberg Ruberg, I. ”Intimitet tar sig fler uttryck.” En kvalitativ studie om kvinnors förändrade upplevelser kring sitt sexualliv i samband med föräldraskap. LÄS MER

 3. 3. "Deras öde skakade hela Sverige": Kvällstidningarnas skildringar av dödade barns begravningar mellan åren 2005-2015

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Journalistik

  Författare :Fredrika Karlsson; Petra Marriott; [2018]
  Nyckelord :mord; våld; barn; begravning; offer; sörjande; gråt; tårar; mediernas inverkan; nation; sorgejournalistik; medial sorgedirigering; Aftonbladet; Expressen.; Cultural Sciences;

  Sammanfattning : Syftet med den här studien var att undersöka på vilka sätt kvällstidningarna Aftonbladet och Expressen valde att gestalta offentliggjorda begravningar av barn som omkommit till följd av mord eller våldsbrott under tidsperioden 2005-2015. Vi har även analyserat vilka metoder och grepp tidningarna använt sig av för att styra läsaren mot ett visst sätt att sörja, samt om det finns outtalade normer eller en praxis gällande gråten. LÄS MER

 4. 4. Sjuksköterskans upplevelse av att vårda kvinnor efter sexuella övergrepp : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Amanda Ekman; Linnea Hermansson; [2018]
  Nyckelord :sexuella övergrepp; kvinnor; litteraturstudie; sjuksköterska; omvårdnad; intimt partnervåld;

  Sammanfattning : Sexuella övergrepp är ett brott mot mänskliga rättigheter. Trots det fortsätter antalet sexuella övergrepp att öka i samhället. Majoriteten av de som utsätts för denna typ av våld är unga kvinnor. LÄS MER

 5. 5. Utbildning i demokratins syfte - implikationer och problematik för filosofiundervisning

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för lingvistik

  Författare :Riitta Itäkylä; [2017-12-06]
  Nyckelord :demokrati; demokratimodell; utbildning; styrdokument; skolväsendet; John Dewey; filosofiundervisning; filosofilärare; neutralitet; ställningstagande; filosofididaktik;

  Sammanfattning : Skolans samhälleliga uppdrag och värdegrund beskrivs i såväl internationella som nationella styrdokument som intimt förknippade med demokrati och mänskliga rättigheter. Eftersom demokratin i sig är ett värdeladdat begrepp så är inte heller den demokratisyn som styrdokument implicit uttrycker neutral utan formuleras utifrån vissa maktpolitiska samt liberal-kommunitaristiska perspektiv på demokratin, samhället och utbildning. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet intimt.

Din email-adress: