Sökning: "intimt"

Visar resultat 1 - 5 av 95 uppsatser innehållade ordet intimt.

 1. 1. Medborgare föds inte, de skapas : En diskursteoretisk studie om medborgarskapsideal och miljöidentiteter inom den svenska gymnasieskolan

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Henrietta Thyresson Stenqvist; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Uppsatsen studerar medborgarskapets konstruktion utifrån ett miljöperspektiv eftersom miljöaspekten hitintills varit en negligerad aspekt i forskning om medborgarskapet. I ljuset av att det redan går att bevittna effekter av de globala klimatförändringarna menar jag att kunskapsluckan bör adresseras eftersom medborgarskapet är intimt sammankopplat med rådande samhällsvision. LÄS MER

 2. 2. Att skriva om döden : död och odödlighet i ett medialiserat samhälle

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Jonatan Westerlind; [2017]
  Nyckelord :dödlighet; död; fallstudie; Gidlund; Ingesson; Bauman; främling; media; kommodifiering; Cultural Sciences; Social Sciences;

  Sammanfattning : Döden har de senaste åren blivit ett stort medialt fenomen. Två tydliga exempel på detta finns i Sverige där både artisten och journalisten Kristian Gidlund samt den före detta landslagsspelaren i fotboll Klas Ingesson själva skildrat sitt döende. LÄS MER

 3. 3. Kvinnors sexualitet efter hjärtinfarkt : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Ellen Bjuhr; Marie Tomperi; [2017]
  Nyckelord :kvinnor; sexualitet; sexuell hälsa; upplevelser; hjärtinfarkt;

  Sammanfattning : Att drabbas av en hjärtinfarkt innebär ofta stora förändringar i livet, med känslomässiga upplevelser och med frågor om hur livet kommer påverkas av sjukdomen. Det är vanligt att sexualiteten påverkas. För många är sexualiteten en del av upplevelsen av hälsa. LÄS MER

 4. 4. Operationssjuksköterskors erfarenheter av den intraoperativa

  Magister-uppsats,

  Författare :Malin Jönsson; Serosht Mohamad-Poor; [2016-09-16]
  Nyckelord :operationssjuksköterska; anestesisjuksköterska; erfarenhet; kommunikation; intraoperativ; teamarbete; patientsäkerhet; vårdlidande; kvalitativ enkätstudie; theatre nurse; nurse anaesthetist; experience; communication; intraoperative; teamwork; patient safety; suffering of care; qualitative questionnaire study;

  Sammanfattning : Background: The operating theatre consists of a multi-professional team that requires a closecollaboration to ensure patient safety. Studies have shown that poor communication betweendifferent occupational groups may compromise the patient’s safety. LÄS MER

 5. 5. Sjuksköterskors upplevelser och uppfattningar om att ställa frågor om våldsutsatthet : En systematisk litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Elin Johansson; Amanda Venemalm; [2016]
  Nyckelord :Kvinnor; Omvårdnad; Sjuksköterska; Våld;

  Sammanfattning : Bakgrund: Våld mot kvinnor är ett globalt hälsoproblem och en av de främsta anledningarna till kvinnors ohälsa. Hälso- och sjukvården möter ofta kvinnor som utsätts för våld av en manlig partner inom en relation. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet intimt.

Din email-adress: