Sökning: "intimt"

Visar resultat 1 - 5 av 98 uppsatser innehållade ordet intimt.

 1. 1. Från baksida till bakficka : Estetisk hållbarhet i stadsrum via formspråk och materialval

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Minna Eronen; [2017]
  Nyckelord :rumslig gestaltning; informationsdesign; estetisk hållbarhet; stadsrum;

  Sammanfattning : Från baksida till bakficka är ett examensarbete i informationsdesign med inriktning mot rumslig gestaltning. Syftet med detta arbete är att undersöka på vilket sätt estetisk hållbarhet kan främjas i offentliga utemiljöer samt att ta fram ett gestaltningsförslag som speglar hur estetiskt hållbara stadsrum kan skapas. LÄS MER

 2. 2. Campus trollbäcken

  Kandidat-uppsats, KTH/Arkitektur

  Författare :Isak Hellström; [2017]
  Nyckelord :Campus; trollbäcken; grundskola;

  Sammanfattning : Fornuddsparken ligger i Trollbäcken i Tyresö och den nya skolan placeras i början av parkområdet.  Jag valt att möta platsens småskalighet genom en låg och flack byggnad som tar hänsyn till landskapet runtomkring. LÄS MER

 3. 3. Medborgare föds inte, de skapas : En diskursteoretisk studie om medborgarskapsideal och miljöidentiteter inom den svenska gymnasieskolan

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Henrietta Thyresson Stenqvist; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Uppsatsen studerar medborgarskapets konstruktion utifrån ett miljöperspektiv eftersom miljöaspekten hitintills varit en negligerad aspekt i forskning om medborgarskapet. I ljuset av att det redan går att bevittna effekter av de globala klimatförändringarna menar jag att kunskapsluckan bör adresseras eftersom medborgarskapet är intimt sammankopplat med rådande samhällsvision. LÄS MER

 4. 4. Kvinnors sexualitet efter hjärtinfarkt : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Ellen Bjuhr; Marie Tomperi; [2017]
  Nyckelord :kvinnor; sexualitet; sexuell hälsa; upplevelser; hjärtinfarkt;

  Sammanfattning : Att drabbas av en hjärtinfarkt innebär ofta stora förändringar i livet, med känslomässiga upplevelser och med frågor om hur livet kommer påverkas av sjukdomen. Det är vanligt att sexualiteten påverkas. För många är sexualiteten en del av upplevelsen av hälsa. LÄS MER

 5. 5. Att skriva om döden : död och odödlighet i ett medialiserat samhälle

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Jonatan Westerlind; [2017]
  Nyckelord :död; dödlighet; fallstudie; Gidlund; Ingesson; Bauman; främling; media; kommodifiering; Cultural Sciences; Social Sciences;

  Sammanfattning : Döden har de senaste åren blivit ett stort medialt fenomen. Två tydliga exempel på detta finns i Sverige där både artisten och journalisten Kristian Gidlund samt den före detta landslagsspelaren i fotboll Klas Ingesson själva skildrat sitt döende. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet intimt.

Din email-adress: