Sökning: "invandrare och den svenska språket"

Visar resultat 1 - 5 av 78 uppsatser innehållade orden invandrare och den svenska språket.

 1. 1. Mångfald och jämställdhet i läromedel för SFI

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Julia Ekros; [2017]
  Nyckelord :Etnisk mångfald; jämlikhet; jämställdhet; läromedel; analys;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att analysera hur fyra läromedel inom SFI (svenska för invandrare) återspeglar och beskriver det svenska samhällets etniska mångfald och jämställdhet mellan könen.  Analysen är uppdelad i två delar varav en är av kvantitativt slag där förekomsten av “svenska” och “icke-svenska” namn samt feminina och maskulina namn räknas. LÄS MER

 2. 2. Konst är också ett språk : Estetiska lärprocesser och språkutveckling hos flerspråkiga barn i förskolan – en litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Malin Lernebo; [2017]
  Nyckelord :Flerspråkighet; multilingual; förskola; preschool; aesthetic; estetiska lärprocesser; mångkultur; multicultural.; Flerspråkighet; multilingual; förskola; preschool; aesthetic; estetiska lärprocesser; mångkultur; multicultural.;

  Sammanfattning : Ungefär 30 miljoner barn beskrivs vara på flykt ifrån sina hemländer. Många av dessa barn har kommit hit till Sverige eller kommer att komma hit, med sig har de en annan kulturell bakgrund och ett annat språk. Dessa barn som kommit hit till Sverige har rätt att gå i förskola på samma villkor som svenska barn. LÄS MER

 3. 3. Att skriva lätt om ett komplicerat innehåll. En undersökning av textbindning i Om Sverige – samhällsorientering på svenska

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

  Författare :Angelina Drakopoulos; [2016-07-15]
  Nyckelord :textbindning; läsbarhet; textanalys; läsförståelse; andraspråksanvändare;

  Sammanfattning : Institutionen för svenska språket, Göteborgs universitetSpecialarbeteSpråkkonsultprogrammet, SPK160, delkursen Specialarbete, 15 hpVårterminen 2015Handledare: Hans Landqvist.... LÄS MER

 4. 4. Svenska i arabisk mun. Arabiska modersmålstalares uttal av svenska och uttalets betydelse inför inträdet på svensk arbetsmarknad

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

  Författare :Monica Kannisto; [2016-07-07]
  Nyckelord :Svenska som andraspråk; uttal; arabisktalande; attitydundersökning; anställningsbarhet;

  Sammanfattning : Språkvetenskapligt självständigt arbete, 15 hpSvenska som andraspråkSSA136 VT 2016Handledare: Ingegerd Enström, Maud Gistedt.... LÄS MER

 5. 5. ”Många studenter frågar om de får göra prov snart” Om de nationella provens påverkan på sfi-undervisningen

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

  Författare :Maria Mörlund; [2016-06-02]
  Nyckelord :sfi; nationella prov; testeffekter;

  Sammanfattning : Magisteruppsats, 15 hp Ämne: SSA 220Vt 2016Handledare: Charlotta Olvegård.... LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet invandrare och den svenska språket.

Din email-adress: