Sökning: "invandrare och den svenska språket"

Visar resultat 1 - 5 av 76 uppsatser innehållade orden invandrare och den svenska språket.

 1. 1. Mångfald och jämställdhet i läromedel för SFI

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Julia Ekros; [2017]
  Nyckelord :Etnisk mångfald; jämlikhet; jämställdhet; läromedel; analys;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att analysera hur fyra läromedel inom SFI (svenska för invandrare) återspeglar och beskriver det svenska samhällets etniska mångfald och jämställdhet mellan könen.  Analysen är uppdelad i två delar varav en är av kvantitativt slag där förekomsten av “svenska” och “icke-svenska” namn samt feminina och maskulina namn räknas. LÄS MER

 2. 2. Att skriva lätt om ett komplicerat innehåll. En undersökning av textbindning i Om Sverige – samhällsorientering på svenska

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

  Författare :Angelina Drakopoulos; [2016-07-15]
  Nyckelord :textbindning; läsbarhet; textanalys; läsförståelse; andraspråksanvändare;

  Sammanfattning : Institutionen för svenska språket, Göteborgs universitetSpecialarbeteSpråkkonsultprogrammet, SPK160, delkursen Specialarbete, 15 hpVårterminen 2015Handledare: Hans Landqvist.... LÄS MER

 3. 3. Svenska i arabisk mun. Arabiska modersmålstalares uttal av svenska och uttalets betydelse inför inträdet på svensk arbetsmarknad

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

  Författare :Monica Kannisto; [2016-07-07]
  Nyckelord :Svenska som andraspråk; uttal; arabisktalande; attitydundersökning; anställningsbarhet;

  Sammanfattning : Språkvetenskapligt självständigt arbete, 15 hpSvenska som andraspråkSSA136 VT 2016Handledare: Ingegerd Enström, Maud Gistedt.... LÄS MER

 4. 4. ”Många studenter frågar om de får göra prov snart” Om de nationella provens påverkan på sfi-undervisningen

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

  Författare :Maria Mörlund; [2016-06-02]
  Nyckelord :sfi; nationella prov; testeffekter;

  Sammanfattning : Magisteruppsats, 15 hp Ämne: SSA 220Vt 2016Handledare: Charlotta Olvegård.... LÄS MER

 5. 5. Efter uppehållstillståndet : En kvalitativ studie om perioden då nyanlända i Hammarö kommun förbereds för den svenska arbetsmarknaden.

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan

  Författare :Åsa Karlsson; [2016]
  Nyckelord :Arbete; språk; nyanlända; ideellt samhällsengagemang; sfi; praktik; följeforskning; effektutvärdering; den generaliserade andre; KASAM.;

  Sammanfattning : Året är 2016. På grund av krig och oroligheter runt om i världen sökte 162.877 personer asyl i Sverige under förra året, av dem var över 50.000 från Syrien. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet invandrare och den svenska språket.

Din email-adress: