Sökning: "invasiva arter"

Visar resultat 1 - 5 av 25 uppsatser innehållade orden invasiva arter.

 1. 1. Ekosystemtjänster från sjögräsängar i Östersjön

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Miljövetenskaplig utbildning

  Författare :Jonas Hägg; [2018]
  Nyckelord :Östersjön; ekosystemtjänster; sjögräsängar; Social Sciences; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : Ecosystem services is a relatively unexplored term in environmental science and in the society as well. The concept can seem rather abstract and difficult to understand to the public but it does not have to be. LÄS MER

 2. 2. Östersjön - ett sjunkande skepp? : En komparativ studie om hur Östersjöns miljöproblem gestaltas i svenska och finska medier med avseende på miljöjournalistikens uppmärksamhetscykler.

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Journalistik; Södertörns högskola/Journalistik

  Författare :Olivia Eklund; Mai Jenny Engström; [2017]
  Nyckelord :Östersjön; miljö; journalistik; miljöjournalistik; uppmärksamhetscykler; gestaltningsteori; fiskeindustri;

  Sammanfattning : Detta är en komparativ studie om Östersjöns miljöproblem och hur de gestaltas i tre svenska och tre svenskspråkiga finska tidningar. Östersjön har, enligt forskare flera olika miljöproblem, bland annat övergödning, överfiske, gifter i fisk samt nedskräpning och invasiva arter. LÄS MER

 3. 3. Spatio-temporal species distribution modeling: Application to invasive alien species’ monitoring

  Master-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Mariane Dutrieux; [2017]
  Nyckelord :Species distribution modeling; invasive alien species; statistical niche modeling; mechanistic niche modeling;

  Sammanfattning : The developments of species distribution modeling techniques have brought new opportunities in the field of biological invasion management. In particular, statistical niche modeling for spatio-temporal predictions of species’ distribution is a widely spread tool that has proved its efficiency. LÄS MER

 4. 4. Genetic analysis of the otter population (Lutra lutra) in Kristianstad’s Vattenrike Biosphere Reserve, Sweden

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för lärande och miljö

  Författare :Sanne Bergman; [2017]
  Nyckelord :Conservation biology; DNA; Ecology; Microsatellites; Non-invasive capture-mark-recapture; Population bottleneck; Population monitoring; Threatened species; Bevarandebiologi; DNA; Ekologi; Genetisk flaskhals; Hotade arter; Mikrosatelliter; Icke-invasiv fångst- och återfångst; Populationsövervakning;

  Sammanfattning : During the past century the Swedish otter (Lutra lutra) population showed a rapid decline in abundance and genetic diversity. Among the most affected areas was the southern province of Skåne. After prohibiting hunting of otters and banning harmful pollutants like PCB, Swedish populations slowly recovered. LÄS MER

 5. 5. Morgondagens stadsträd : Med Gävle som exempel

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för elektronik, matematik och naturvetenskap

  Författare :Helen Jansson; [2017]
  Nyckelord :stadsträd; gatuträd; parkträd;

  Sammanfattning : Med tanke på stadsträdens stora betydelse för människan i både miljömässiga och hälsomässiga aspekter, har denna studie i syfte att utforska lämpliga stadsträdsarter/sorter med fokus på att förebygga för dagens och framtidens sjukdomsepidemier. Gävle ligger till grund för denna studie då det är av intresse att se vad som lämpar sig lite högre upp i Sverige, zon 4. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet invasiva arter.

Din email-adress: