Sökning: "is hållbarhet"

Visar resultat 1 - 5 av 790 uppsatser innehållade orden is hållbarhet.

 1. 1. Det interna ägandets påverkan på relationen mellan socialt ansvarstagande och finansiell prestation : En kvantitativ studie på 513 st företag som arbetar med socialt ansvar i Europa

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi; Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Nadia Norouzi; Elin Tolf; [2017]
  Nyckelord :CSR; CSP; insider ownership; financial performance; sustainability; ROA; ROE; Tobin’s Q; CSR; CSP; internt ägande; finansiell prestation; hållbarhet; ROA; ROE; Tobin’s Q;

  Sammanfattning : Syfte: Då tidigare forskning har visat varierande och motsägelsefulla resultat vad gäller relationen mellan CSP och finansiell prestation, skapar det en förståelse för att andra variabler påverkar relationen. Syftet med följande studie är att undersöka om och hur graden av internt ägande påverkar relationen mellan socialt ansvar och finansiell prestation. LÄS MER

 2. 2. Beräkningsverktyg till strategisk planering av framtidens ledningsbundna infrastruktur : Utveckling av modell för LCC- och LCA-analyser av ledningsbunden infrastruktur

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Industriell miljöteknik; Linköpings universitet/Industriell miljöteknik

  Författare :Filip Bergman; Niklas Olsson; [2017]
  Nyckelord :LCA; LCC; Subsurface infrastructure; Culvert; Modeling; Monte-carlo; Urban planning; Ledningsbunden infrastruktur; Kulvert; Livscykelanalys; Modellering;

  Sammanfattning : En ny lag kring hållbarhetsredovisning för företag med samhällsbärande verksamhet innebär att företagen behöver rikta ett större fokus på hållbarhet och därmed minska miljöpåverkan. För att öka hållbarheten och medvetenheten kring vilka kostnader och vilken miljöpåverkan företagets aktiviteter leder till kan ett livscykelperspektiv leda till ökad kunskap och förståelse. LÄS MER

 3. 3. Sustainable motivation? A qualitative study on dimensions of work motivation

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Kultur och samhälle

  Författare :Amanda Andersson; Emma Ljungdahl; [2017]
  Nyckelord :Motivation; Herzberg; SDT; Motivational theories; Newcomers in the labor market; 1990 s generation; Sustainability; 90-talister; Nittiotalister; hållbarhet; Nyanställda;

  Sammanfattning : Studien är genomförd med en kvalitativ metod och undersöker hur nyinträdda på arbetsmarknaden upplever arbetsmotivation och vad som driver dem i yrkeslivet. Vidare syftar studien till att undersöka om det går att urskilja några nya aspekter som inte tidigare uppmärksammats bland befintliga motivationsteorier. LÄS MER

 4. 4. SOCIAL HÅLLBARHET : En undersökning för möjligheten att inkludera och beakta sociala värden under byggprocessen för husbyggnadsprojekt

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Arkitektur och vatten

  Författare :Line Rydén; [2017]
  Nyckelord :Social sustainability; SIA; Construction process; Social hållbarhet; SKB; Byggprocessen;

  Sammanfattning : Syftet med detta examensarbete är att ge en fördjupad bild över hur man kan öka kontinuiteten i arbete med sociala aspekter under byggprocessen för husbyggnadsprojekt samt vilka konsekvenser på social hållbarhet det skulle ge. Vidare undersöks möjligheten för att inkludera och beakta sociala aspekter under byggprocessen för husbyggnadsprojekt. LÄS MER

 5. 5. Perspektiv på naturen : En kvalitativ litteraturstudie om ekologisk hållbarhet i religionskunskap i åk 7-9

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för idé- och samhällsstudier

  Författare :Therese Vestrin Söderberg; [2017]
  Nyckelord :sustainability; religion; curriculum; environment; nature;

  Sammanfattning : The purpose of the study Perspektiv på naturen i religionskunskap: en kvalitativ litteraturstudie om ekologisk hållbarhet i religionskunskap i åk 7-9 (Perspectives on nature: a qualitative literature study about ecological sustainability in the subject of religion for grades 7-9) is to contribute to the discourse on nature and environmental issues within the subject of religion in the grades 7-9, in the Swedish elementary schools. Through literary analyses of textbooks used by teachers in the municipality of Umeå. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet is hållbarhet.

Din email-adress: