Sökning: "is hållbarhet"

Visar resultat 1 - 5 av 988 uppsatser innehållade orden is hållbarhet.

 1. 1. Hiphop över klasserna: En studie om lyssningsvanor, identitet och social hållbarhet bland gymnasieelever

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för globala studier

  Författare :Simon Kettil; [2017-10-09]
  Nyckelord :hip-hop; identity; appropriation; social class; social sustainability;

  Sammanfattning : Hip-hop as a subject in social science has not been around for as long as many other musicgenres and this study is therefore able to fill a research gap when it comes to appropriation ofthis global genre between social classes in the context of Gothenburg. The aim of the essay ispartly to investigate how listening habits of hip-hop looks today depending on differences insocial class among high school adolescents and what those listening habits can tell us aboutdifferent forms of appropriation and identification. LÄS MER

 2. 2. STRATEGIC AND ARCHITECTURAL ALIGNMENT: A CIO PERSPECTIVE

  Master-uppsats, Institutionen för tillämpad informationsteknologi

  Författare :Arneo Gajek; Madeleine Sandberg; [2017-09-14]
  Nyckelord :Alignment; Strategic alignment; Architectural alignment; CIO;

  Sammanfattning : Verksamheters förhållande till teknik har blivit allt viktigare i dagens alltmer föränderligavärld och det finns få organisationer som inte har teknik eller IT i sin kärnverksamhet.Däremot kämpar många med att få IT och verksamheten att samverka. LÄS MER

 3. 3. Kris, hållbarhet och samhällsförändring Några centralplatser i Skandinavien under yngre järnåldern

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Claes Corlin; [2017-09-13]
  Nyckelord :Arkeologi; centralplatser; Skandinavien; folkvandringstid; naturkatastrofer; Fimbulvintern; Justinianska pesten; katastrofteori; hållbarhet; motståndskraft;

  Sammanfattning : Natural disasters may challenge the sustainability of societies. This Third Semester essay in Archaeology deals with some central sites in Scandinavia during the Migration Period (c. AD 400—600). The research question is in what way these centres were affected by the sudden climate change in AD 536—37, and the Justinian pest of AD 541. LÄS MER

 4. 4. Social hållbarhet i äldreomsorgen utifrån förutsättningar och belastning bland chefer - Samband mellan chefers förutsättningar och deras arbete för att stärka medarbetares arbetsmiljö och brukares självbestämmande

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Michaela Annerstedt Hamberg; [2017-07-07]
  Nyckelord :Organizational conditions; Shortcomings in governance; Overload; Systematic occupational health and safety management; User-involvement; Psychosocial safety climate;

  Sammanfattning : Purpose: The purpose of this study was to identify the significance of managers’ or-ganizational conditions for their own workload, and their assessment of the ability to com-plete managerial responsibilities regarding systematic occupational health and safety man-agement (SOHSM), as well as meeting user-involvement within the elderly care.Theoretical framework: The results are analyzed based on theories of job demands and resources, as well as psychosocial safety climate. LÄS MER

 5. 5. Delningsekonomins affärsmodeller – Om hur affärsmodells-utveckling kan användas för att uppnå en kritisk massa & ekonomisk hållbarhet

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Evelina Malmqvist; Alexandra Odbjer; [2017-07-06]
  Nyckelord :Sharing Economy; Critical mass; Business models; Economic sustainability.;

  Sammanfattning : Purpose: The aim is to identify how essential factors for success within the sharing economy, with focus upon critical mass, can be managed through the business model in order to achieve economic sustainability. Particular focus has been placed upon business models within the B2B-segment of the sharing economy, where a small company within the transport sector states as an example. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet is hållbarhet.

Din email-adress: