Sökning: "is hållbarhet"

Visar resultat 1 - 5 av 839 uppsatser innehållade orden is hållbarhet.

 1. 1. Med människan i fokus : En studie om sociala konsekvensbedömningar inom svensk trafikplanering

  Master-uppsats, KTH/Urbana och regionala studier; KTH/Urbana och regionala studier

  Författare :Charlotte Söderberg; Stina Karlsson; [2017]
  Nyckelord :SKB; SKA; social konsekvensbedömning; social konsekvensbeskrivning; social konsekvensanalys; trafikplanering; samhällsplanering; planering; social hållbarhet;

  Sammanfattning : The social dimension of sustainability has for a long time been relatively unexplored within traffic planning. Instead, there has been an emphasis on aspects such as reduced climate change impact and increased economic growth. LÄS MER

 2. 2. Avfallshanteringen i SödraHammarbyhamnen : En studie om möjligheter till förändring av mänskligt beteende beträffande utsorteringen av matavfall

  Kandidat-uppsats, KTH/Industriell ekologi; KTH/Industriell ekologi

  Författare :Malin Yvell; Dana El Malla; [2017]
  Nyckelord :Environmental sustainability; Hammarby Sjöstad; apt to changes; food waste; waste separation; Miljömässig hållbarhet; Hammarby Sjöstad; förändringsbenägenhet; matavfall; utsortering;

  Sammanfattning : Hammarby Sjöstad var en av de första miljöinriktade stadsdelarna att byggas, visionerna varstora, målen likaså. I efterhand har vissa delar visat sig bättre än andra. Avfallshanteringen ären av de delar där utrymme för förbättring finns. LÄS MER

 3. 3. Prestandabaserad Parametrisk Arkitektur : - en fallstudie i utformning av lamellhus

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Sverker Dahlblom; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Tidigt i utformningsprocessen måste arkitekten ta flera viktiga beslut som direkt påverkar slutresultatet. Byggkostnad, energieffektivitet, hållbarhet såväl som arkitektoniska kvalitéer riskerar att fallera ifall arbetet baseras på en utformning som har grundläggande problem. LÄS MER

 4. 4. Hållbar utveckling i socialt arbete : En forskningsöversikt

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Frida Hergefeldt; Lisa Strandell; [2017]
  Nyckelord :Sustainable development; social work; sustainability; climate change; social sustainability; ecological sustainability; social justice; ecological justice; Hållbar utveckling; socialt arbete; hållbarhet; klimatförändringar; social hållbarhet; ekologisk hållbarhet; social rättvisa; ekologisk rättvisa;

  Sammanfattning : The world faces major challenges in terms of sustainable development. Sustainable development is a guiding principle for the United Nations and the international community and it is also a recurrent concept in everyday life. LÄS MER

 5. 5. Delningsekonomi ur ett hållbarhetsperspektiv : Analys av hur de delningsekonomiska organisationerna Uber och Bilpoolarna uppfyller Elinor Ostroms principer för samarbete över allmänna resurser

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Jenny Bellgran; [2017]
  Nyckelord :sharing economy; sustainability; sustainable cooperations; Elinor Ostrom; rational choice; Uber; Bilpoolarna; resource distribution; delningsekonomi; resursdistribution; hållbarhet; hållbara samarbeten; Elinor Ostrom; Uber; Bilpoolarna; rational choice;

  Sammanfattning : This thesis examines whether two sharing economy organisations, Uber and Bilpoolarna, can be characterized by Elinor Ostrom’s principles for cooperation of common goods or not. The idea for the research question came from the global difficulties with the decision-making regarding the climate issue and Elinor Ostroms studies about the possibility to create sustainable cooperations regarding the distribution of common goods. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet is hållbarhet.

Din email-adress: