Sökning: "is hållbarhet"

Visar resultat 1 - 5 av 891 uppsatser innehållade orden is hållbarhet.

 1. 1. Social hållbarhet i äldreomsorgen utifrån förutsättningar och belastning bland chefer - Samband mellan chefers förutsättningar och deras arbete för att stärka medarbetares arbetsmiljö och brukares självbestämmande

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Michaela Annerstedt Hamberg; [2017-07-07]
  Nyckelord :Organizational conditions; Shortcomings in governance; Overload; Systematic occupational health and safety management; User-involvement; Psychosocial safety climate;

  Sammanfattning : Purpose: The purpose of this study was to identify the significance of managers’ or-ganizational conditions for their own workload, and their assessment of the ability to com-plete managerial responsibilities regarding systematic occupational health and safety man-agement (SOHSM), as well as meeting user-involvement within the elderly care.Theoretical framework: The results are analyzed based on theories of job demands and resources, as well as psychosocial safety climate. LÄS MER

 2. 2. Delningsekonomins affärsmodeller – Om hur affärsmodells-utveckling kan användas för att uppnå en kritisk massa & ekonomisk hållbarhet

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Evelina Malmqvist; Alexandra Odbjer; [2017-07-06]
  Nyckelord :Sharing Economy; Critical mass; Business models; Economic sustainability.;

  Sammanfattning : Purpose: The aim is to identify how essential factors for success within the sharing economy, with focus upon critical mass, can be managed through the business model in order to achieve economic sustainability. Particular focus has been placed upon business models within the B2B-segment of the sharing economy, where a small company within the transport sector states as an example. LÄS MER

 3. 3. Hållbarhet inom fiskesektorn - En analys av EU:s gemensamma fiskepolitik med fokus på hållbarhet och hållbar utveckling

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Frida Carlsson; [2017-07-03]
  Nyckelord :sustainability; sustainable development; EU; common fisheries policy; cfp; anthropocentrism; biocentrism; ecocentrism; hållbarhet; hållbar utveckling; gemensamma fiskepolitiken; fiskepolitik; antropocentrism;

  Sammanfattning : The aim of this study is to analyse sustainability and sustainable development in the Common Fisheries Policy (CFP). The study examines how sustainability and sustainable development has been used and how this has been interpreted by the EU in CFP. The study also examines EU approach in CFP to the relationship between humans and nature. LÄS MER

 4. 4. Visuell produktionsstyrning : Tillämpning av NCC Projektplanering

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Olof Johansson Klang; [2017]
  Nyckelord :Lean Construction; Last Planner System; NCC Projektplanering; Aktionsforskning;

  Sammanfattning : Uppgiften att leverera ett byggprojekt med gott resultat, både vad gäller kvalitet, byggtid, hållbarhet och ekonomi kräver att produktionsstyrningen fungerar på ett sådant sätt så att produktionen kan fortlöpa med ett jämnt flöde med så få hinder som möjligt. Detta är något den traditionella produktionsstyrningen inte klarar på ett tillfredsställande sätt då det generellt inom byggproduktion är många planerade aktiviteter som ej utförs enligt plan. LÄS MER

 5. 5. SOCIAL HÅLLBARHET I OFFENTLIG UPPHANDLING : En studie om offentlig upphandling som politiskt styrmedel

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Olivia Widner; [2017]
  Nyckelord :Public procurement; sustainable public procurement; socially responsible public procurement; implementation studies;

  Sammanfattning : In this essay a quantitative empirical study with qualitative elements is performed. The purposeof the paper is to investigate whether public procurement can be applied as a political instrument. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet is hållbarhet.

Din email-adress: