Sökning: "is hållbarhet"

Visar resultat 1 - 5 av 778 uppsatser innehållade orden is hållbarhet.

 1. 1. Friskrivningsklausuler - Har friskrivningsklausuler generellt någon betydelse i avtals hållbarhet?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Britt Olsson; [2017]
  Nyckelord :avtal; Friskrivningsklausuler; ansvarsfriskrivningar; riskfördelning; standardvillkor; Business and Economics; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Det skriftliga avtalet mellan två parter är en garant för den grundläggande avtalsrättsliga principen om att avtal skall hållas. Friskrivningsklausuler förekommer ofta som en central del i de allmänna avtalsvillkoren. Innehållet i standardavtal kan helt domineras av sådana klausuler. LÄS MER

 2. 2. Det interna ägandets påverkan på relationen mellan socialt ansvarstagande och finansiell prestation : En kvantitativ studie på 513 st företag som arbetar med socialt ansvar i Europa

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi; Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Nadia Norouzi; Elin Tolf; [2017]
  Nyckelord :CSR; CSP; insider ownership; financial performance; sustainability; ROA; ROE; Tobin’s Q; CSR; CSP; internt ägande; finansiell prestation; hållbarhet; ROA; ROE; Tobin’s Q;

  Sammanfattning : Syfte: Då tidigare forskning har visat varierande och motsägelsefulla resultat vad gäller relationen mellan CSP och finansiell prestation, skapar det en förståelse för att andra variabler påverkar relationen. Syftet med följande studie är att undersöka om och hur graden av internt ägande påverkar relationen mellan socialt ansvar och finansiell prestation. LÄS MER

 3. 3. Sustainable motivation? A qualitative study on dimensions of work motivation

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Kultur och samhälle

  Författare :Amanda Andersson; Emma Ljungdahl; [2017]
  Nyckelord :Motivation; Herzberg; SDT; Motivational theories; Newcomers in the labor market; 1990 s generation; Sustainability; 90-talister; Nittiotalister; hållbarhet; Nyanställda;

  Sammanfattning : Studien är genomförd med en kvalitativ metod och undersöker hur nyinträdda på arbetsmarknaden upplever arbetsmotivation och vad som driver dem i yrkeslivet. Vidare syftar studien till att undersöka om det går att urskilja några nya aspekter som inte tidigare uppmärksammats bland befintliga motivationsteorier. LÄS MER

 4. 4. Perspektiv på naturen : En kvalitativ litteraturstudie om ekologisk hållbarhet i religionskunskap i åk 7-9

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för idé- och samhällsstudier

  Författare :Therese Vestrin Söderberg; [2017]
  Nyckelord :sustainability; religion; curriculum; environment; nature;

  Sammanfattning : The purpose of the study Perspektiv på naturen i religionskunskap: en kvalitativ litteraturstudie om ekologisk hållbarhet i religionskunskap i åk 7-9 (Perspectives on nature: a qualitative literature study about ecological sustainability in the subject of religion for grades 7-9) is to contribute to the discourse on nature and environmental issues within the subject of religion in the grades 7-9, in the Swedish elementary schools. Through literary analyses of textbooks used by teachers in the municipality of Umeå. LÄS MER

 5. 5. Köttet i politiken - vad är problemet?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Zelda Tuvesson; [2017]
  Nyckelord :köttkonsumtion; klimatförändringspolitik; politiska styrmedel; argumentativ diskursanalys; Maarten A. Hajer; hållbarhet; Law and Political Science;

  Sammanfattning : This thesis is a discourse analysis of the Swedish political debate aboutmanagement control measures for the reduction of the Swedish meatconsumption. The debate exemplifies the role of language in politicaldebates, with focus on how policy-making depend on the creation anddefinitions of problems. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet is hållbarhet.

Din email-adress: