Sökning: "islam i Sverige"

Visar resultat 1 - 5 av 100 uppsatser innehållade orden islam i Sverige.

 1. 1. Jag tillhör en muslimsk familj men jag är inte religiös : Några ungdomars förändrade syn på sin religion i Sverige

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Katja Acevska; [2018]
  Nyckelord :Hegemoniseringsteorin kulturellt identitetsskapande identitets- och uppförandemodellen muslimer mångkulturalitet;

  Sammanfattning : It is not surprising that the massive Syrian and Afghanistan immigration three years ago, has changed their view towards Islam rules in their new identity creating. But what has been changed? That was my first question in this essay and the answers I got was rules concerned alcohol, prayer, mosque visits and food rules. LÄS MER

 2. 2. ”Islam är mitt sätt att leva” : En kvalitativ studie om levd islam och muslimska kvinnors livsberättelser i Karlstad

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Anna Johansson Frånberg; [2018]
  Nyckelord :Lived Islam; life story interview; material culture; belief; muslim women; sweden; Levd islam; livsberättelseintervju; materiell kultur; belief; muslimska kvinnor; Sverige;

  Sammanfattning : In the western world, Islam has been interpreted based on stereotypes of muslims. The stereotype image leads to the fact that many Muslims in Sweden today are forced to face Islamophobia and preconceptions about Islam's meaning. LÄS MER

 3. 3. Förenklade föreställningar och komplexiteten i muslimers levnadssätt : En diskursanalytisk studie om hur muslimer framställs och omtalas i serien Skam

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Stefanie Rådeby; Moa Johansson; [2018]
  Nyckelord :Nyckelord: muslim; islam; Skam; populärkultur; framställningar; diskursanalys; föreställningar; stereotyper; fördomar; islam i Europa; ungdomar; gymnasieskola; religionsundervisning.;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen syftar till att undersöka hur den webbaserade ungdomsserien Skam kan fungera som undervisningsmaterial i religionskunskap på gymnasienivå. Därför ämnar vi genom uppsatsens diskursanalytiska teori och metod att analysera om och hur förenklade föreställningar om muslimer reproduceras eller dekonstrueras i Skam. LÄS MER

 4. 4. Svensk utbildning och islamiska traditioner : En kvalitativ studie kring konfessionalism samt muslimsk identitet på en religiös friskola i södra Sverige 

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Maryam Moshayyadi; [2017]
  Nyckelord :Confessionalism; non-denominational; education; religious schools; Muslim identity; social identity; konfessionalism; utbildning; religiös friskola; muslimsk identitet; social identitet;

  Sammanfattning : We live in a society where preconceived notions about religious schools and indoctrination are many but the rules regarding a non-denominational education are strict. It is of great importance to get a better understanding of religious schools and their effect on the pupils that attend them. LÄS MER

 5. 5. An investigation of the relationship between online activity on Studi.se and academic grades of newly arrived immigrant students : An application of educational data mining

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för informations- och kommunikationsteknik (ICT); KTH/Skolan för informations- och kommunikationsteknik (ICT)

  Författare :Akash Menon; Nahida Islam; [2017]
  Nyckelord :Educational data mining EDM ; data mining DM ; Cross Industry Standard for Data Mining CRISP-DM ; Statistical analysis; Multiple linear regression; null-hypothesis; and level of significance.; Utbildningsdatautvinning; Datautvinning; CRISP-DM; Statistisk analys; Multipel linjär regression; nollhypotes och signifikansnivå;

  Sammanfattning : This study attempts to analyze the impact of an online educational resource on academic performances among newly arrived immigrant students in Sweden between the grade six to nine in the Swedish school system. The study focuses on the web based educational resource called Studi.se made by Komplementskolan AB. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet islam i Sverige.

Din email-adress: