Sökning: "jämföra film och roman"

Hittade 1 uppsats innehållade orden jämföra film och roman.

  1. 1. En Adaptationsanalys av Oscar Wildes roman 'The Picture of Dorian Gray' och David Rosenbaums film 'The Picture of Dorian Gray'

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för humaniora (HUM)

    Författare :Anna Augustsson; [2007]
    Nyckelord :Adaptationsanalys; roman och film; Litteraturvetenskap; intermedialitet;

    Sammanfattning : Uppsatsen studerar hur Oscar Wildes roman 'The Picture of Dorian Gray' har överförts till filmen, genom att jämföra centrala karaktärer, förhållandet mellan 'story' och 'plot' samt hur man skildrar tiden och rummet i de olika medierna. Detta för att se vilken form av adaptation som använts. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet jämföra film och roman.

Din email-adress: