Sökning: "jämställdhet i skolan"

Visar resultat 1 - 5 av 184 uppsatser innehållade orden jämställdhet i skolan.

 1. 1. Gemensamma värden : En kritisk diskursanalys av de gemensamma värderingarna i skolans värdegrund

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Adam Broomé; [2018]
  Nyckelord :svenskhet; värdegrunden; värderingar; civilreligion; diskursanalys; LGY11;

  Sammanfattning : Skolverket presenterar att skolan ska främja att elever tar del av de för samhället gemensamma värderingarna, men vilka är de gemensamma värderingarna? Syftet med uppsatsen har varit att konkretisera vad de gemensamma värderingarna innebär samt att sätta dem i relation till teorin om civilreligion. Med hjälp av den tidigare forskningen har åtta teman identifierats vilka författaren anser vara typiska för det svenska samhället, nämligen: Neutralitet, Välstånd, Nationell solidaritet, Jämställdhet, Individualism, Demokrati, Sekularisering, Globalisering. LÄS MER

 2. 2. Sex utan lust till samlevnad. En kvalitativ studie om bedrivande av och problematik i sex- och samlevnadsundervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för biologi och miljö (BOM)

  Författare :Matilda Österdahl; [2018]
  Nyckelord :didaktik; sex och samlevnad; undervisning;

  Sammanfattning : Ämnen kopplade till sexualitet och relationer är populära att diskutera i samhället, och i och med kampanjen ”Metoo” så synliggörs också vikten av kunskap om jämställdhet och respekt. Mycket ansvar ligger på skolan att utbilda demokratiska medborgare med sunda värderingar som kan ta kloka beslut. LÄS MER

 3. 3. Hur ska man bädda för att ligga? En kvalitativ studie om bedrivande av och problematik i sex- och samlevnadsundervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för biologi och miljö (BOM)

  Författare :Marlene Nygren; [2018]
  Nyckelord :sex- och samlevnadsundervisning; didaktik;

  Sammanfattning : Ämnen kopplade till sexualitet och relationer är populära att diskutera i samhället, och i och med kampanjen ”Metoo” så synliggjordes också vikten av kunskap om jämställdhet och respekt. Mycket ansvar ligger på skolan att utbilda demokratiska medborgare med sunda värderingar som kan ta kloka beslut. LÄS MER

 4. 4. "... då blev Pelle lesen..." : - hur elever i årskurs tre gör genus i nationella provets berättande texter

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå,

  Författare :Marie-Louise Thorlak; [2018]
  Nyckelord :elevtextanalys; nationella prov; systemisk-funktionell grammatik; kön; genus;

  Sammanfattning : I Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 formuleras ambitioner om att skolan ska bryta könsmönster och verka för jämställdhet mellan könen och denna studie syftar till att öka kunskapen kring hur elever i årskurs tre, genom användandet av språkliga processer, gör genus i de berättande texterna i nationella provet i svenska. Tidigare studier av elevtexter fokuserar ofta på texternas form framför deras innehåll och samma tendens syns i de bedömningsstöd som finns att tillgå från Skolverket. LÄS MER

 5. 5. "Jag vet att min gud inte älskar mig mindre för att jag är kvinna" : En kvalitativ studie om muslimska och kristna kvinnors uppfattningar om religion, exkludering och marginalisering i Sverige.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Amanda Ahl; [2018]
  Nyckelord :Exkludering. Marginalisering. Intersektionalitet. Sekularisering. Muslimska kvinnor. Kristna kvinnor. Androcentrism;

  Sammanfattning : Detta examensarbete i religionsvetenskap undersöker vilka uppfattningar fyra kvinnor med kristen och muslimsk religionstillhörighet har om sin religion och religionens roll i Sverige,samt vilka upplevelser vederbörande kvinnor har av exkluderande och marginaliserande behandling, grundat i sin religion och sitt kvinnliga kön. Det genomfördes fyra kvalitativa intervjuer med två kvinnor med muslimsk religionstillhörighet och två kvinnor med kristen religionstillhörighet. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet jämställdhet i skolan.

Din email-adress: