Sökning: "jämställdhet i skolan"

Visar resultat 1 - 5 av 177 uppsatser innehållade orden jämställdhet i skolan.

 1. 1. Den ojämnställda skolan. -En kvalitativ studie av kenyanska och svenska lärares

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Emilia Lind; [2017-12-19]
  Nyckelord :gender education; equality in school; teaching gender; genus i skolan; jämställdhet i skolan;

  Sammanfattning : Ett ständigt aktuellt ämne är jämställdhet. Detta kan bero på att det för många kan ses som en självklarhet men att det ändå tycks svårt att praktisera. Allas rätt att bestämma över sig själv och utveckla sin personlighet ingår i FN:s (1948) förklaring av mänskliga rättigheter. LÄS MER

 2. 2. Genusmedveten skola - verklighet eller utopi? En studie av lärares erfarenheter av genusarbete i grundskolans tidigare åldrar

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Fanny Olander; [2017-11-10]
  Nyckelord :genus; skola; lärare; genusmedvetenhet; genuspraktik; genuspedagogik; lågstadiet;

  Sammanfattning : Jämställdhet mellan könen har länge varit ett omdiskuterat ämne i samhällsdebatten. Till skillnad från det tillskrivna könet vid födseln är genus en social konstruktion av könet som i takt med samhällsstrukturer formar attribut för kvinnan och mannen. Dessa strukturer existerar även i skolans värld. LÄS MER

 3. 3. Hur kan skönlitteratur användas i skolan med genus som utgångspunkt? : En systematisk litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Helena Daniels; [2017]
  Nyckelord :skönlitteratur; genus; jämställdhet; högläsning; årskurs F-3;

  Sammanfattning : Syftet med denna litteraturstudie har varit att ge en fördjupad förståelse för hur lärare kan använda skönlitteratur i syfte att arbeta med frågor rörande genus i årskurs F-3. Metoden som tillämpats har varit en systematisk litteraturstudie i vilken svensk forskning använts för att kunna uppnå syftet med studien. LÄS MER

 4. 4. Idrott och hälsa - pojkarnas eller flickornas arena? : Nyanlända elevers uppfattningar om genus och jämställdhet i ämnet Idrott och hälsa.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Pedagogiska institutionen; Umeå universitet/Pedagogiska institutionen

  Författare :William Lidgren; Joel Stenlund; [2017]
  Nyckelord :Nyanländ; genus; könsroller; jämställdhet; Idrott hälsa;

  Sammanfattning : Nyanlända elever till den svenska skolan har ökat, de bär med sig olika bakgrunder och erfarenheter vilket kan ha påverkan på deras skolgång. Studien har för avsikt att bidra med kunskap om nyanlända elevers resonemang och erfarenheter kring genus och jämställdhet i ämnet Idrott och hälsa. LÄS MER

 5. 5. ”Jag tänker inte att det är könsrelaterat” : Lärares förhållningssätt till skolans jämställdhetsuppdrag

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap; Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Mirjam Olander; Sara Rosander; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Skolan är en unik plats för möten och bör uppmärksammas med sina möjligheter att arbeta med jämställdhet. Lärares bemötande och agerande påverkar eleverna i deras identitetsskapande och kan befästa eller motverka över - och underordning. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet jämställdhet i skolan.

Din email-adress: