Sökning: "jaget och identiteten"

Visar resultat 1 - 5 av 16 uppsatser innehållade orden jaget och identiteten.

 1. 1. Alla bär på en historia : Dyslexi, identitet och självuppfattning ur ett elevperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Therése Lindgren; [2017]
  Nyckelord :social-constructionism; life-story; student perspective; dyslexia; identity; self-perception; socialkonstruktionism; livsberättelse; elevperspektiv; dyslexi; identitet; självuppfattning;

  Sammanfattning : Abstract The purpose of the study is to examine a former student`s school experiences of dyslexia and how these experiences have influenced on the student´s self-perception and identity. In support of achieving the purpose, I have started out from the following questions: What does the former student say about dyslexia, dyslexia diagnosis and how are these experiences described? How does the former student position herself in relation to the other students? How can the different time identities visualize the identity process? The approach to the study is the story of the former student´s life and data have been collected by means of interviews. LÄS MER

 2. 2. "Folk med fina konton har roligare liv" : En kvalitativ studie kring Facebooks påverkan på unga och unga vuxnas självkänsla ur ett intersektionellt perspektiv

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen; Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Tomas Ljunglöf; Johanna Hedlund; [2016]
  Nyckelord :Självkänsla; identitetsskapande; Facebook;

  Sammanfattning : Sammanfattning: Arbetet syftar till att undersöka hur unga och unga vuxna konstruerar sina profiler på Facebook och på vilket sätt nätverkssidan påverkar deras självkänsla.Särskilt viktigt är detta då studier har påvisat att självkänsla och psykisk ohälsa är direkt korrelerade. LÄS MER

 3. 3. "Men det går ju aldrig att sopa igen spåren från vart du kommer ifrån" : En kvalitativ studie om unga samers självrepresentation och identitet på Instagram.

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Anja-Maria Eriksson Norén; [2016]
  Nyckelord :Identitet; samer; självidentitet; sociala medier; Instagram; kommunikation;

  Sammanfattning : Vad händer när konsumenten har möjligheten att bli producent och ges en chans att representera sig själv istället för att bli representerad av andra? Syftet med denna studie är att undersöka vilken betydelse och mening Instagram och den självrepresenterade samiska mediebilden har i några unga samtida samers reflexiva identitetsskapande. Med utgångspunkt i Giddens teori om det självreflexiva projekt som utgör jaget är fokus på hur Instagram används för självrepresentation, kulturell och etnisk tillhörighet och vilken betydelse och mening det har för de unga samerna som utgör studiens respondenter. LÄS MER

 4. 4. Instagram - Den sociala paradoxen

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Julia Alm; Lovisa Berntson; Beatrice Stjernswärd; [2016]
  Nyckelord :Sociala medier; Instagram; identitetskonstruktion; unga kvinnor; påverkan; Business and Economics;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med studien är att nå en ökad förståelse om hur unga, svenska kvinnor konstruerar en social identitet genom Instagram samt hur det påverkar dem, för att ge ett kvalitativt bidrag till forskningen om konsumentbeteende. Metod: Vi har använt oss av ett hermeneutiskt förhållningssätt till en kvalitativ metod med 8 semistrukturerade djupintervjuer, samt en abduktiv ansats genom att dra slutsatser utifrån vår primärdata och sekundärdata i form av befintliga teorier. LÄS MER

 5. 5. Kvinnors upplevelser av att leva med Multipel skleros

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Pauline Glag; Rana Gabrail; [2015]
  Nyckelord :Daily life; experience; Muliple sclerosis; Qualitative; Kvalitativ; Multipel skleros; upplevelser; vardagen;

  Sammanfattning : Bakgrund: Multipel skleros (MS) är en vanlig neurologisk autoimmun sjukdom hos kvinnor i Nordamerika och Europa. I Sverige har cirka 18 000 människor MS. Sjukdomen är obotlig och kan påverka personens livskvalité. Syfte: Att beskriva vuxna kvinnors upplevelser av att leva med MS. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet jaget och identiteten.

Din email-adress: