Sökning: "jenny melander"

Hittade 1 uppsats innehållade orden jenny melander.

  1. 1. Snipp snapp snut, så var sagan slut! : En observationsstudie om högläsningens kvalitet och kvantitet i förskolan

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Avdelningen för utbildningsvetenskap; Mittuniversitetet/Avdelningen för utbildningsvetenskap

    Författare :Sandra Knutsbo; Jenny Melander; [2016]
    Nyckelord :barnlitteratur; förskola; högläsning; kvalitet; kvantitet; samtal under högläsning; språkutveckling;

    Sammanfattning : Syftet med studien har varit att undersöka kvaliteten och kvantiteten på högläsningen i förskolan. Den fokuserar på hur ofta högläsningen sker och om den är planerad eller spontan, för att ta reda på högläsningens kvantitet. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet jenny melander.

Din email-adress: