Sökning: "johan croneman"

Hittade 1 uppsats innehållade orden johan croneman.

  1. 1. Att vända hem i text : Motivstudie av Där och i relation till Här och Nu i kröniketext

    Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för kommunikation, medier och it

    Författare :Viktor Andersson; [2010]
    Nyckelord :Krönika; reseskildring; nostalgi; dubbel tillhörighet; nomadism; berättarteknik; betraktelser av verkligheten; den journalistiska rollen;

    Sammanfattning : Uppsatsen bygger på en närläsning av ett antal kröniketexter från svenska dagstidningar, publicerade 2007-2010, vars författare har en dubbel tillhörighet – deras ursprung är annanstädes än den nuvarande uppehållsorten; exempelvis född och uppvuxen i Falköping, numera boende och verksam i Stockholm.Fenomenet som uppsatsen vill bevisa, ”Att vända hem i text”, innebär att man som skribent skriver om ett där och då, och låter detta framstå som en referenspunkt för sitt här och nu. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet johan croneman.

Din email-adress: