Sökning: "johan gottfridsson"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden johan gottfridsson.

 1. 1. Vårvetesorters effektivitet i användningen av kväve under den huvudsakliga tillväxtperioden

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Crop Production Ecology

  Författare :Johan Gottfridsson ; [2012]
  Nyckelord :effektivitet i användningen av kväve; huvudsaklig tillväxtperiod; vetesorter; upptagseffektivitet; biomassaökning;

  Sammanfattning : Crop efficiency in utilizing available nutrients is an important factor in increasing produc-tivity and reducing the environmental impact of agriculture. Nitrogen is the nutrient that plants need in the largest quantity and wheat, along with maize and rice, is the world's most cultivated crop. LÄS MER

 2. 2. Arbete i en kreativprocess - en teatermetafor

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Jose Luiz Barbosa; Johan Gottfridsson; [2002]
  Nyckelord :autoetnografi self-ethnography ; teatermetafor; kreativ process; kreativitet; lärande; struktur; helhet; roller; feedback; ledarskap; tacit knowledge; dialog; gemensamförståelse; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : Vår två delade problem frågeställning lyder som följer: Synliggör processen som vi beskriver med hjälp av teatermetaforen vilka aspekter som är bidragande till en kreativ process som leder till lärande? Kan vi följaktligen använda oss av den kreativa processen för att ge normativa bud på en förståelseform för organisationsbeteende? Vilken syftar till att lyfta fram vad som krävs av företagsledare och medarbetare för att åstadkomma det som inom teatern kallas för – en föreställning. Vårt syfte med uppsatsen är även det tvådelat: Dels vill vi bidraga till den akademiska forskningens mångfald med en ny teatermetafor. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet johan gottfridsson.

Din email-adress: