Sökning: "johan wendt"

Hittade 1 uppsats innehållade orden johan wendt.

  1. 1. Vems val? - En studie av sex gymnasielärares möjlighet att fritt välja undervisningsmetoder i ämnet matematik

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Hälsa och samhälle

    Författare :Johan Wendt; Anna Silverdag; [2009]
    Nyckelord :Gymnasielärare; Institutionsteori; Kvalitativ undersökning; Matematik; Skola; Socialt tryck; traditionella undervisningsmetoder;

    Sammanfattning : Vi ämnar med detta arbete identifiera faktorer som hindrar eller gör det svårare för sex olika gymnasielärare att fritt välja undervisningsmetoder. För att uppnå detta mål har vi valt att utföra kvalitativa intervjuer som sedan har analyserats med hjälp av ramfaktorteori i allmänhet och institutionsteori i synnerhet. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet johan wendt.

Din email-adress: