Sökning: "kärlek idrott"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden kärlek idrott.

 1. 1. Motivation för motionsidrott : äldre tonårsflickors beskrivning av motionsidrott

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle; Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle

  Författare :Ida Andersson; Jimmy Eskesjö; [2016]
  Nyckelord :Health; physical activity; sports; motivation; community; empowerment; social support; Hälsa; fysisk aktivitet; motionsidrott; motivation; gemenskap; självbestämmande; socialt stöd;

  Sammanfattning : Det framkommer i studiens bakgrund att föreningsidrotten är en viktig aktör som bidrar till att öka fysisk aktivitet och minska stillasittandet i befolkningen. För att undvika låg fysisk aktivitet och avhopp inom föreningsidrotten krävs det att individen känner sig motiverad till att delta i idrottsföreningar. LÄS MER

 2. 2. Medarbetare inom ideell sektor

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Pedagogik

  Författare :Kristin Lanevik; [2015]
  Nyckelord :Motivation; idrott; tränare; utmaningar; ideell sektor; Social Sciences;

  Sammanfattning : Uppsatsen syftar till att klargöra de utmaningar som elittränare står inför i sin vardag, på individuell samt på organisatorisk nivå. Studien är genomförd med en kvalitativ metod, semi-strukturerade intervjuer med fyra tränare som representerar en gymnastikförening. LÄS MER

 3. 3. Fotboll – en aktivitet skapad av män för männen? :   Hur ser lärare på flickors förhållningssätt till momentet fotboll i ämnet idrott och hälsa?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Richard Liljegärd; [2011]
  Nyckelord :Flickor; Fotboll; Förhållnigssätt; Inaktivitet; Genus; Lärare; Särundervisning; Status;

  Sammanfattning : Utbildningen i idrott och hälsa ger möjligheter till att stärka gemenskapen mellan barn och ungdomar i ett mångkulturellt och internationellt samhälle (Lpo 94). Fotboll har länge varit den sport som på allvar har bidragit till att föra samman olika kulturer med varandra för deras gemensamma kärlek till sporten. LÄS MER

 4. 4. ”Det är bara så det är” En studie om fotbollssupporterskap ur tjejers perspektiv

  C-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Tanja Jääskeläinen; Jessica Åhlander; [2008-02-04]
  Nyckelord :Genus; Kultur; Identitet;

  Sammanfattning : Studien syftar till att lyfta fram tjejsupportrar inom fotbollen och se om villkoren ser olika ut för tjejer och killar som supportrar. Vad är det som gör att man som tjej vill vara del i supporterkulturen? Och hur uttrycker tjejerna sin hängivenhet till fotbollen som idrott är något vi bland annat intresserat oss för. LÄS MER

 5. 5. Ätas eller kräkas : En komparativ undersökning av två elitidrottskvinnor med ätstörningar

  Kandidat-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Jenny Bonér; [2007]
  Nyckelord :ätstörningar; anorexi; bulimi; identitet; krav; självkänsla;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar Syftet har varit att ur ett komparativt perspektiv undersöka två elitidrottskvinnor med ätstörningar. • Vilka likheter och skillnader finns det i hur de beskriver sin identitet? • Vilka likheter och skillnader finns det i hur de framställer upplevda krav? • Vilka likheter och skillnader finns det i hur de uttrycker sin självkänsla? Metod Som metod valde jag textundersökning av de två böckerna Genom helvetet: om fotboll, kärlek och anorexi av Tina Nordlund och Simon Bank och Simmar-Emma: Min kamp mot bulimin av Emma Igelström och Carina Olofsson. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet kärlek idrott.

Din email-adress: