Sökning: "kärlek"

Visar resultat 1 - 5 av 460 uppsatser innehållade ordet kärlek.

 1. 1. ”I DET HÄR LÄGET ÄR JAG SÅ OTROLIGT VIKTIG FÖR HENNE OCH DET FÅR JAG EN KICK AV” En kritisk diskursanalys av konstruktionen av faderskapet i Alex & Sigges podcast

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Fredrica Olsson; [2017-10-09]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : AbstractUppsats/examensarbete: 15 hpKurs: Examensarbete i medie- och kommunikationsvetenskapNivå: GrundnivåTermin/år: Vårterminen 2017Handledare: Johanna ArnessonKursansvarig: Malin SvenningssonSidantal: 66Antal ord: 20 050Nyckelord: Faderskap, podcast, populärkultur, livsstilsmedier, diskurs, hegemoniskmaskulinitet, barnorienterad maskulinitet, kritisk diskursanalys, Fairclough, representation, identitet, ideologi, Alex och SiggeSyfte: Syftet med studien är att undersöka hur faderskapet konstrueras i Sveriges största livsstilspodcast.Teori: Faircloughs kritiska diskursanalys som teori, begreppen populärkultur och livsstilsmedier,hegemonisk maskulinitet samt barnorienterad maskulinitet. LÄS MER

 2. 2. Varför lämnar hon inte? Våld i nära relationer och sjuksköterskans ansvar

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Caroline Henning; Jessica Strömberg; [2017-06-30]
  Nyckelord :Våld i nära relationer; kvinnomisshandel; mäns våld mot kvinnor; våldsutsatta kvinnor; självbiografi; hälsa; lidande; vårdrelationen; ekologiska modellen; sjuksköterskans roll;

  Sammanfattning : Våld mot kvinnor är ett av de största hoten mot kvinnors hälsa och drabbar upp till entredjedel av världens kvinnor. Våldsutsatta kvinnor löper en större risk att drabbas av psykiskoch fysisk ohälsa, försämrad reproduktionshälsa samt har en ökad risk för att begå suicid. LÄS MER

 3. 3. Berätta då : En narratologisk och tematisk analys av alla vilda och Kärlek i Europa

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper

  Författare :Johanna Nyberg; [2017]
  Nyckelord :Birgitta Stenberg; autobiographical novel; communication; gender; ethnicity; identity; identity narrative; narrative structure; the self-reflexive project.;

  Sammanfattning : The focus of this study is on how the identity narrative is constructed and how the narrative effects the reader’s perception of the protagonist’s identity in the autobiographical novels Kärlek i Europa and alla vilda by Birgitta Stenberg. The discourse of autobiographical writing is used to analyse the novels with the perspective that an autobiographical text communicates with it’s readers. LÄS MER

 4. 4. Den sista magin : porträtteringen av kärlek som vetenskap i två svenska tv-produktioners sökande efter den perfekta matchningen

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Daniel Svensson; [2017]
  Nyckelord :Kärlek; vetenskap; rationalitet; känsla; modernitet; fallstudie; reality; tv; Cultural Sciences;

  Sammanfattning : Kärlekskoden och Gift vid första ögonkastet är två samtida tv-produktioner som har gemensamt i att de porträtterar kärlek och relationer i en vetenskaplig kontext. Programmen undersöker möjligheten att matcha ihop par med vetenskapens hjälp. LÄS MER

 5. 5. "En siäl, som fint och starkt och ömt och häftigt känner" : Kärlek, förfeminism och preciöst tankestoff i Hedvig Charlotta Nordenflychts diktning

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Litteraturvetenskapliga institutionen

  Författare :Vera Sundin; [2017]
  Nyckelord :History of ideas; history of emotions; amour passion; romantic love; Nordenflycht; précieuse; 18th century; protofeminism; pastoral; fairy tale; poetry; genre; Idéhistoria; känslornas historia; amour passion; romantisk kärlek; Nordenflycht; preciös; 1700-tal; förfeminism; pastoral; fesaga; lyrik; genre;

  Sammanfattning : The poet Hedvig Charlotta Nordenflycht (1718–63) wrote extensively on the subject of love. Often, her texts discuss love in relation to Enlightenment subjects, such as female emancipation and education. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet kärlek.

Din email-adress: