Sökning: "kärlek"

Visar resultat 1 - 5 av 467 uppsatser innehållade ordet kärlek.

 1. 1. Songs for a Winter's Evening : Den skotska kvinnan enligt Burns och Musgrave

  Kandidat-uppsats, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för klassisk musik

  Författare :Amanda Liljefors; [2018]
  Nyckelord :sång; sångcykel; Thea Musgrave; Robert Burns; romansinterpretation; skotska; sångteknik;

  Sammanfattning : Denna uppsats kommer behandla instuderingen och interpretationen av Thea Musgraves sångcykel Songs for a Winter’s Evening (1995). Till verket har Musgrave valt texter av den skotska nationalskalden Robert Burns. De fristående texter hon har valt ut ska tillsammans bilda en historia om en kvinnas liv. LÄS MER

 2. 2. BESKED OM OBOTLIG CANCERSJUKDOM : En kvalitativ studie för att beskriva patienters upplevelser

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Olivia Schröder; Marie Berglund; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund: Obotlig cancersjukdom ökar i samhället. En bidragande orsak är att levnadstiden hos befolkningen ökar. Idag finns forskning som fokuserar på cancersjukdom och dess förlopp. LÄS MER

 3. 3. You can't repeat the past? : En undersökning kring visuell gestaltning

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Bildproduktion

  Författare :Adam Johansson; [2018]
  Nyckelord :Nostalgi. The Great Gatsby. Visuell gestaltning. Bildsemiotik. Symbolik. Det gröna ljuset. Baz Luhrmann.;

  Sammanfattning : Syftet med den här uppsatsen är att undersöka den visuella gestaltningen av nostalgi i filmen The Great Gatsby (2013). Undersökningens primära teori är Roland Barthes bildsemiotik, vilket nyttjas i en kvalitativ bildanalys. LÄS MER

 4. 4. ”I DET HÄR LÄGET ÄR JAG SÅ OTROLIGT VIKTIG FÖR HENNE OCH DET FÅR JAG EN KICK AV” En kritisk diskursanalys av konstruktionen av faderskapet i Alex & Sigges podcast

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Fredrica Olsson; [2017-10-09]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : AbstractUppsats/examensarbete: 15 hpKurs: Examensarbete i medie- och kommunikationsvetenskapNivå: GrundnivåTermin/år: Vårterminen 2017Handledare: Johanna ArnessonKursansvarig: Malin SvenningssonSidantal: 66Antal ord: 20 050Nyckelord: Faderskap, podcast, populärkultur, livsstilsmedier, diskurs, hegemoniskmaskulinitet, barnorienterad maskulinitet, kritisk diskursanalys, Fairclough, representation, identitet, ideologi, Alex och SiggeSyfte: Syftet med studien är att undersöka hur faderskapet konstrueras i Sveriges största livsstilspodcast.Teori: Faircloughs kritiska diskursanalys som teori, begreppen populärkultur och livsstilsmedier,hegemonisk maskulinitet samt barnorienterad maskulinitet. LÄS MER

 5. 5. Varför lämnar hon inte? Våld i nära relationer och sjuksköterskans ansvar

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Caroline Henning; Jessica Strömberg; [2017-06-30]
  Nyckelord :Våld i nära relationer; kvinnomisshandel; mäns våld mot kvinnor; våldsutsatta kvinnor; självbiografi; hälsa; lidande; vårdrelationen; ekologiska modellen; sjuksköterskans roll;

  Sammanfattning : Våld mot kvinnor är ett av de största hoten mot kvinnors hälsa och drabbar upp till entredjedel av världens kvinnor. Våldsutsatta kvinnor löper en större risk att drabbas av psykiskoch fysisk ohälsa, försämrad reproduktionshälsa samt har en ökad risk för att begå suicid. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet kärlek.

Din email-adress: