Sökning: "kärlek"

Visar resultat 1 - 5 av 458 uppsatser innehållade ordet kärlek.

 1. 1. ”I DET HÄR LÄGET ÄR JAG SÅ OTROLIGT VIKTIG FÖR HENNE OCH DET FÅR JAG EN KICK AV” En kritisk diskursanalys av konstruktionen av faderskapet i Alex & Sigges podcast

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Fredrica Olsson; [2017-10-09]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : AbstractUppsats/examensarbete: 15 hpKurs: Examensarbete i medie- och kommunikationsvetenskapNivå: GrundnivåTermin/år: Vårterminen 2017Handledare: Johanna ArnessonKursansvarig: Malin SvenningssonSidantal: 66Antal ord: 20 050Nyckelord: Faderskap, podcast, populärkultur, livsstilsmedier, diskurs, hegemoniskmaskulinitet, barnorienterad maskulinitet, kritisk diskursanalys, Fairclough, representation, identitet, ideologi, Alex och SiggeSyfte: Syftet med studien är att undersöka hur faderskapet konstrueras i Sveriges största livsstilspodcast.Teori: Faircloughs kritiska diskursanalys som teori, begreppen populärkultur och livsstilsmedier,hegemonisk maskulinitet samt barnorienterad maskulinitet. LÄS MER

 2. 2. Varför lämnar hon inte? Våld i nära relationer och sjuksköterskans ansvar

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Caroline Henning; Jessica Strömberg; [2017-06-30]
  Nyckelord :Våld i nära relationer; kvinnomisshandel; mäns våld mot kvinnor; våldsutsatta kvinnor; självbiografi; hälsa; lidande; vårdrelationen; ekologiska modellen; sjuksköterskans roll;

  Sammanfattning : Våld mot kvinnor är ett av de största hoten mot kvinnors hälsa och drabbar upp till entredjedel av världens kvinnor. Våldsutsatta kvinnor löper en större risk att drabbas av psykiskoch fysisk ohälsa, försämrad reproduktionshälsa samt har en ökad risk för att begå suicid. LÄS MER

 3. 3. Jungfru i nöd? : En kvalitativ studie om hur Disney prinsessor gestaltas på film

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för medie- och kommunikationsvetenskap; Mittuniversitetet/Avdelningen för medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Susanne Gilberg; Sonja Mesrouj; [2017]
  Nyckelord :Könsroller; stereotyper; genus; Disney; skönhet; prinsessor;

  Sammanfattning : Disney har tidigare kritiserats för att de använder typiska könsroller, som exempelvis passiva kvinnor och modiga män. Därför har vi valt att studera hur sex Disney prinsessor gestaltats från 1930-talet till 2010-talet. Vårt syfte var att undersöka om kvinnan hade stereotypa roller och hur gestaltningen sett ut genom åren. LÄS MER

 4. 4. Att Påbörja Något Nytt : En Begreppsanalys av Hannah Arendts Framträdelserum

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för kultur och lärande

  Författare :Carl Dackeby; [2017]
  Nyckelord :Framträdelserummet; Människans Villkor; Arbete; Politik; Kärlek; Makt; Vanmakt; Förtryck; Frihet; Totalitarism; Automatisering;

  Sammanfattning : To Begin Something New A Conceptual Analysis of Hannah Arendt’s Space of Appearance This essay is about Hannah Arendt’s political philosophy and uses her book, The Human Condition, as its main point of reference. Specifically it’s Arendt’s theory of political action and how it manifests in the world that is going to be explored. LÄS MER

 5. 5. Love as Seen in selected poems of  Robert Browning

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för språkstudier

  Författare :Jihad Khalil; [2017]
  Nyckelord :Victorian age; Browning; Love; Victorian Female;

  Sammanfattning : This study explores the concept of love in some of Browning`s poems during the Victorian era in which he tried to discuss love from his own perspective. Thus the study explains the concept of love which has been a main theme in some of Browning`s poems. My study will illustrate using the feminist theory. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet kärlek.

Din email-adress: